Landsstyret kan ikke overskue sine opgaver

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.

Torsdag d. 9. januar 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Juridisk faderløse, Landsstyret, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Politik, Siumut.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål ikke besvaret til tiden
Formanden for landsstyret rejst uden dialog
Landsstyret tilsidesætter parlamentarismen


Landsstyret har ikke formået at besvare en række § 37 spørgsmål til tiden, ligesom landsstyret ikke har kunnet finde tid til hastesamråd med Landstingets Lovudvalg.

Midt i disse dages høje søgang drukner nogle af de vigtige sager. Landsstyret kan tydeligvis ikke magte det hele på en gang.

Spørgsmål ikke besvaret til tiden
Allerede i starten af december sendte jeg ellers en række § 37 spørgsmål om juridisk faderløse. Spørgsmålene er endnu ikke besvaret, ligesom landsstyret ikke har kunnet finde tid til et hastesamråd jeg ellers gennem Lovudvalget ønskede afholdt efter henvendelse til Formandens departement den 10. december. Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende at landsstyret ikke magter at imødekomme Landstingets henvendelser.

Den nye lov om de såkaldt ‘juridisk faderløse’ blev som bekendt behandlet under efterårssamlingen i Landstinget. Et ændringsforslag til den danske regerings lovudkast blev enstemmigt vedtaget. Ændringsforslaget indeholder en henstilling til, at den danske stat yder en form for kompensation til de juridisk faderløse, som afskæres fra arv.

Formanden for landsstyret rejst uden dialog
Det er ingen overraskelse, at den danske regering stejler over denne henstilling og selvom det langt fra er sikkert, at Folketingspartierne vil tilslutte sig Landstingets ændringsforslag, så betragter jeg ikke sagen som afsluttet. Grønlandudvalget har nemlig endnu ikke afgivet betænkning om sagen. Derfor er det ellers vigtigt, med en tæt dialog og klare svar fra landsstyret.

Nu er Formanden for landsstyret rejst fra Grønland uden at være i dialog med Landstingets Lovudvalg og stadig uden at have svaret på § 37 spørgsmålene. Det ville ellers have været på sin plads at drøfte med Landstingets lovudvalg, præcis hvilke krav Grønland skal stille om kompensation inden Formanden for landsstyret mødtes med statsministeren.

Landsstyret tilsidesætter parlamentarismen
Det er yderst beklageligt endnu engang at måtte konstatere, at Formanden for landsstyret tilsidesætter parlamentarismen og ikke overholder gængse retningslinjer for sit ansvar over for Landstinget.

Desværre er det tydeligt at bølgerne er for høje at navigere i for Formanden for landsstyret. Den utilstrækkelige varetagelse af regeringshvervet kan ingen være tjent med.