Stram op og effektiviser. Det haster!

I 2013 var der 3.955 ansatte i Selvstyret. I landsstyrets forslag til Finanslov for 2015 estimerer man, at antallet af offentligt ansatte i 2015 vil stige til 4.229. Det er simpelthen ikke godt nok.

Mandag d. 1. september 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landsstyret, Politik, Økonomi.

Demokraterne er forundrede over, at landsstyret i sit finanslovsforslag lægger op til en stigning i antallet af ansatte i Selvstyret. Målet bør i stedet være at stramme op og effektivisere på en måde, så der er behov for færre ansatte i Selvstyret.

I 2013 var der 3.955 ansatte i Selvstyret. I landsstyrets forslag til Finanslov for 2015 estimerer man, at antallet af offentligt ansatte i 2015 vil stige til 4.229. Det er simpelthen ikke godt nok.

Selvstyret bør gå forrest for at sikre en forbedring af vort lands skrøbelige økonomi. Det gør man ikke ved at øge antallet af ansatte i det offentlige. Selvstyret burde faktisk gøre det modsatte, og sørge for, at antallet af offentligt ansatte falder. Dette kan lade sig gøre ved at effektivisere og ved at tænke nyt. Og det kan også lade sig gøre uden at fyre folk.

Det er jo sådan, at der hvert år er rigtig mange nyansættelser i Selvstyret som følge af eksempelvis pensionering, flytninger og lignende. Her bør Selvstyret ved hver evig eneste opsigelse tage en grundig vurdering af, hvorvidt den pågældende stilling skal genbesættes eller om de arbejdsopgaver, der lå i den pågældende stilling kan løses på anden vis.

En sådan tankegang ville kunne nedbringe antallet af ansatte i Selvstyret, og det ville medføre en god besparelse i den offentlige administration. Begge dele er hårdt tiltræng.

Mere end halvdelen af arbejdsstyrken her i landet er ansat i den offentlige sektor, og det er alt for mange. Første målsætning kunne eksempelvis værre, at under halvdelen af arbejdsstyrken skal være ansat i det offentlige.