Forslag til finanslov for 2017

Overførsler fra udlandet er især fastsat i særskilt rigslovgivning og aftaler med EU. Dette begrænser i nogen grad økonomiens sårbarhed overfor udsving i de internationale konjunkturer. Dog er ikke mindst indtægter fra råstofefterforskningen og fiskeriet yderst følsomme overfor internationale konjunkturer og ændringer i de biologiske bestande.

Torsdag d. 11. august 2016
Landsstyret
Emnekreds: Efterårssamling 2016, Finanslov, Landsstyret, Økonomi.


(an)

Den økonomiske situation
Der er i 2016 udsigt til ganske høj vækst i BNP i størrelsesordenen 5 %. Dette skyldes dels den positive udvikling med hensyn til priser og fangstmængder i fiskeriet, dels en øget anlægsaktivitet, herunder byggeriet af en containerhavn og statens byggeri af en lukket anstalt i Nuuk. Byggeriet af landingsbaner flere steder i landet forventes i de kommende år også at bidrage positivt til væksten. De økonomiske fremskrivninger fra Økonomisk Råd vurderer, at væksten vil flade ud i 2017.

De væsentligste indtægtskilder er fortsat overførsler fra Danmark og EU, fiskerieksporten samt råstofefterforskningen. Investeringerne i sidstnævnte udgjorde knap 350 mio. kr. i 2015 ifølge Grønlands Statistik. Det skal understreges, at det kun er en del af dette beløb, der anvendes i Grønland. Specielt når det gælder olieefterforskning anvendes de fleste midler udenfor Grønland, da de største poster er chartring af skibe og deres mandskab.

Overførsler fra udlandet er især fastsat i særskilt rigslovgivning og aftaler med EU. Dette begrænser i nogen grad økonomiens sårbarhed overfor udsving i de internationale konjunkturer. Dog er ikke mindst indtægter fra råstofefterforskningen og fiskeriet yderst følsomme overfor internationale konjunkturer og ændringer i de biologiske bestande.
Læs forslaget her
Forslag til finanslov for 2017