§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. udtalelser i Politiken og til Nunatsiaq News fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender

Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har med sine markante udtalelser skabt betydelig usikkerhed for Grønlands forhold til særligt USA og Danmark. Er det et samlet landsstyret der står bag de udtrykte holdninger? Hvis svaret hertil er negativt, ønskes det oplyst hvilke konsekvenser udtalelserne vil få for landsstyremedlem for Udenrigsanliggender.

Onsdag d. 14. december 2016
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landsstyret, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre, Selvstændighed.


(an)

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. udtalelser i Politiken og til Nunatsiaq News fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender:
  1. landsstyremedlem for Udenrigsanliggender udtaler i Politiken, at Danmark har fået rabat på sit medlemskab af NATO som en direkte følge af Thule Air Base. Landsstyret bedes fremlægge dokumentation for denne påstand herunder hvor stor den påståede rabat er.
  2. Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender truer i Politiken med at melde Grønland ud af Rigsfællesskabet. Er landsstyret bekendt med Selvstyrelovens § 21 stk. 1, hvor man kan læse følgende: "Beslutning om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk”, og hvordan mener landsstyret at denne paragraf i Selvstyreloven hænger sammen med truslen fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender?
  3. Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender truer i Politiken med at smide USA ud af Thule Air Base. Hvordan har landsstyret tænkt sig at effektuere denne trussel?
  4. Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender udtaler ifølge Nunatsiaq News, at ICC har et gammeldags syn på olie- og gasudvinding, og at organisationen ikke handler i overensstemmelse med Grønlands interesser. Er det et enigt landsstyre, der står bag denne kritik af ICC?
  5. Ifølge Nunatsiaq News har landsstyremedlem for Udenrigsanliggender udtalt, at valget af Donald Trump som præsident i USA vil understøtte Grønlands ønske om at finansiere landets uafhængighed via udvinding af olie og gas. Hvad bygger landsstyret disse udtalelser på, og mener landsstyret seriøst, at det med de nuværende priser på olie er realistisk, at en kommende grønlandsk uafhængighed kan finansieres på denne måde? landsstyret bedes herudover forholde sig til, hvorfor der ikke allerede er en olie- og gasproduktion i gang i Grønland, når det nu tilsyneladende er på den måde, at vi skal finansiere vores fremtidige selvstændighed.
  6. Agter landsstyret at offentliggøre hele den tale som landsstyremedlem for Udenrigsanliggender holdt på konferencen Arctic Circle Forum i Quebec, og som Nunatsiaq News refererer flittigt til? Hvis ikke bedes landsstyret grundigt begrunde, hvorfor offentligheden ikke må få indblik i, hvad landsstyremedlem for Udenrigsanliggende helt præcist har sagt.
  7. Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har med sine markante udtalelser skabt betydelig usikkerhed for Grønlands forhold til særligt USA og Danmark. Er det et samlet landsstyret der står bag de udtrykte holdninger? Hvis svaret hertil er negativt, ønskes det oplyst hvilke konsekvenser udtalelserne vil få for landsstyremedlem for Udenrigsanliggender.

Begrundelse:
Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har holdt en meget markant tale i forbindelse med sin deltagelse i Arctic Circle Forum i Quebec i Canada, Herudover er han kommet med meget markante udtalelser til den danske avis Politiken.

Både talen og interviewet i Politiken bliver refereret flittigt i både grønlandske, canadiske og danske medier.

Det er på den baggrund interessant at finde ud af, hvorvidt landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har opbakning fra et samlet landsstyre, så befolkningen kan blive klogere på, hvorvidt udtalelserne fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender skal betragtes som landsstyrets officielle politik.