Emne: Landstinget


Tværtimod sikres danske og færøske borgere fri adgang til Grønland

Pele Broberg
Onsdag d. 9. november 2022

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister

Grønlands økonomi Forår 2021

Økonomisk Råd
Onsdag d. 26. maj 2021

Selvstyret har en betydelig og stigende risikoeksponering via selvstyreejede selskaber, som skal medtages i vurderingen af frihedsgraderne i den økonomiske politik. En negativ økonomisk udvikling i et eller flere af disse selskaber kan få store konsekvenser for landskassen. Aktiviteter varetaget af helt eller delvist selvstyreejede selskaber er ofte systemiske og af afgørende betydning for samfundet, fx lufthavne og flytransport, og de kan derfor ikke lukkes ned i tilfælde af økonomiske problemer. Den samlede nettorentebærende gæld – hvor gælden i de selvstyreejede selskaber er medtaget - forventes at øges fra 4 mia. kr. i 2020 til 7,2 mia. kr. i 2024

Blind vej brolagt med gyldne løfter

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 10. februar 2021

Efter valget falder alt tilbage på den stejle vej ned mod en selvstyrebankerot. Når den indtræffer, så er det også Danmarks skyld. Danmark skulle aldrig have givet Grønland – først hjemmestyre og siden selvstyre

Nu kvæles al kritik

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 30. maj 2020

Magtmisbruget er totalt. I stedet for, at tage ansvar for utilfredsheden, så laves der endnu en grim manøvre. Når man mødes af modstand, må man kæmpe hårdere, og det gør vi selvfølgelig i Samarbejdspartiet. Men tag endelig ikke fejl i befolkningen: Hvis man kan kvæle modstand på denne måde, hvordan så, hvis I giver udtryk for modstand? Selv hvis I ikke støtter os, så rammes jeres demokrati hårdt på denne måde

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 23. maj 2020

Vi behøver ikke at tage hinanden i hånden og synge salmer sammen. Vi kan nøjes med almindelig pli og respekt, og at lade være med at nedlade os til kritik og had som ikke har noget med politik at gøre. Vi er her alle sammen for befolkningens skyld. De stoler på os, sætter deres tillid til os, og regner med, at vi i alle henseender, gør vores aller-ypperste – hvert eneste enkelte individ herinde – for, at skabe et samfund og rammer for dem, som er allerbedst. Lad os sammen leve op til dette, og begynde at arbejde ligesom andre parlamenter i verden med demokrati; åbent, ærligt, med særligt skærpet ansvar til magthaverne, og ved KUN at fortroligstemple sager som er af sikkerhedsmæssig særlig karaktér, og efter udbud – som i lufthavnspakken – frigive alle materialer og dokumenter

Hvorledes sikrer vi en bredt funderet, overordnet strategi for håndtering af ny Corona-virus; sundhedsmæssigt

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Torsdag d. 14. maj 2020

Vi skal ikke sminke Finansloven for lånte penge, eller udsætte byrden, og håbe på det bedste. Vi skal trimme, beskære, forhandle og arbejde hårdt her i Tinget, for, at sikre en bredt funderet strategi, både økonomisk, sundhedsmæssigt og menneskeligt. Det er på tide vi deler byrden og tager hårdere fat

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 14. maj 2020

Demokratiet i vores land er noget meget værdifuldt som vi skal passe godt på. For det danner grundlag for, at en enkelt person ikke kan styre vores land, og at vi alle skal være sammen og styre samt tage ansvar for vores land. Demokratiet skal i sin styreform værne om mindretallet samt flertallets politiske styring af landet. Det demokrati, der er vores grundlag, er vores nationale identitet

Forårssamling 2020 den 15. maj

Vivian Motzfeldt, formand for Landstinget
Torsdag d. 30. april 2020

Formandskabet har den 29. April besluttet datoen for samlingens start, der skal være den 15. Maj og med 8 mødedage indtil 29. Maj. Møderne vil starte kl 11.00 og vare senest til kl 17.00

Vedr. økonomisk hjælpepakke: Atassut og Samarbejdspartiet står udenfor

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Fredag d. 20. marts 2020

Alle partiledere mødes ved indkaldelse fra Formanden for Naalakkersuisut, ved flere lejligheder, startende i sidste uge. Dette for at sikre input fra alle partier omkring Corona-krisen, og vedtage tingene i fællesskab. Men den for Finansudvalget nyligt fremlagte finanspakke, har hverken Atassut eller Samarbejdspartiet haft mulighed for at tage stilling til, eller komme med input på

Her er lovgivningen om epidemikommissionen – hvad kan epidemikommissionen beslutte

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Søndag d. 15. marts 2020

I det hele taget er vi i Samarbejdspartiet overbevist om, at myndigheder udenom politikerne, samt Epidemikommission og andre fagpersoner er i fuldt sving, med, at forberede vort samfund på den her globale pandemi. Ikke desto mindre mener vi, at det går for langsomt politisk med, at beslutte at forebygge spredning af smitte. Lad os antage at den allerede er i landet, og begynde at handle derefter. Indkald Inatsisartut til en ekstra samling, sørg for at skabe enighed om vidtgående tiltag og økonomiske pakker i det tempo vi overhovedet kan, og sørg for tiltag

Landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmordning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Atassut
Demokraterne
Inuit Ataqatigiit
Patii Naleraq
Samarbejdspartiet
Onsdag d. 22. maj 2019

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres

Lufthavnspakkens samfundsøkonomiske implikationer

Økonomisk Råd
Fredag d. 25. maj 2018

Tilbageførelser vedr. anlægsinvesteringer er et andet finansieringsbidrag. Hvorvidt dette kan disponeres til andre forhold afhænger af årsagen til tilbageførelsen. Hvis det skyldes manglende igangsættelse, forsinkelse eller udsættelse af projekter, vil en sådan anvendelse kunne lede til et større vedligeholdelsesefterslæb. Det er velkendt, at der over tid har ophobet sig et vedligeholdelsesefterslæb på anlægsområdet

Et luftkastel som politisk bestillingsarbejde

Jens-Pavia Brandt, selvstændig turistguide og jæger, Kangerlussuaq, Grønland
Tirsdag d. 22. maj 2018

De 4 dage var sandsynligvis nøje valgt for at medierne ikke skulle have tid til at finde alle fejlene i ”analysen”, men blot se på de facit analysen forsøger at give. Dette lykkedes over al forventning. Således gengav både Sermitsiaq og KNR ”analysens” facit adskillige gange lige inden valget, uden at forholde sig kritisk til den. Dette på trods af at enhver journalist ved få minutters læsning burde kunne finde de første alvorlige fejl

Nogen må jo sætte udviklingen i gang…

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Søndag d. 19. marts 2017

Borgmester Ole Dorph påstår også i samme artikel, at landsstyret har bremset planerne for forlængelsen af byens lufthavn. Hvad er det da for noget vrøvl? Tværtimod har det landsstyret i 2015 fået tilslutning til, at der nu skal bygges en international lufthavn i Ilulissat.

Inuit Ataqatigiit har stillet klare krav i koalitionen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 18. marts 2017

Det vil klæde Formanden for Landstinget ikke at trække sit eget partipolitiske fnidder fnadder ind i det ellers så respektfulde hverv som formand for landets parlament. Jeg vil opfordre til, at Formanden for Landstinget udviser en større respekt for det landsstyre og for den fordeling af ansvarsområder som Landstinget har stemt for.

§ 37 - Spørgsmål: Koalitionspartierne stiller alt for mange spørgsmål

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Fredag d. 17. marts 2017

Somme tider virker det som om, at nogle af spørgsmålene udelukkende bliver stillet i håb om at opnå lidt omtale i medierne, da svarene kunne være fundet ved en simpel søgning på Google, i Finansloven eller ved at rette henvendelse til den relevante udvalgssekretær i Landstingets Bureau

§ 37 - Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Sammenholdt med at formandskabet i kommissionen vælges af koalitionen betyder dette, at oppositionen reelt er helt uden indflydelse på andet end deres egne medlemmer af kommissionen. Mener landsstyret at dette er i tråd med god demokratisk skik?

§ 37 - Hvad vi kan gøre for at hjælpe Tasiilaq

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 19. januar 2017

Her står vi i Landstinget og snakker om selvstændighed, forfatningskommission og hvor mange fisk vores venner må fiske. Mens vi snakker og undskyld udtrykket,”ligegyldige ting”, har befolkningen det så elendigt og har så massive problemer, at man tager sit eget liv.

Man har fulgt arbejdsgangen – vores mistillid var velbegrundet

Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Lørdag d. 28. november 2015

I denne situation tilsidesatte partierne i koalitionen deres ansvar som folkevalgte og støttede op om denne afværgelse af afstemningen ifm. mistillidserklæringen

Atassut kommer for sent med sin opfordring om forsigtighed til landsstyret

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 6. september 2015

Desværre oplevede vi komplet tavshed fra koalitionen, da vi forsøgte at få en dialog om finansloven – en helt uhørt magtdemonstration, der aldrig er set før i vores lands historie.

Hvad er en betænkning?

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juli 2015

Lad mig gøre det helt klart: Revisionsudvalget har ikke begået nogen fejl, og politiets beslutning om ikke at rejse tiltale er ikke udtryk for, at der ikke var noget at kritisere i fh.t. Aleqa Hammond eller andre politikeres embedsførelse

Eftervederlag er ikke det samme som løn

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 6. maj 2015

Jeg fik da lært, at hvis der er noget, der kan hidse en politiker op, så er det en debat om økonomi – vel at mærke politikernes egen.

Vi kræver et nyt landsstyremedlem for sundhed

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. marts 2015

Vi har i familie og sundhedsudvalget forsøgt at holde møde med det nu ansvarlige landsstyremedlem for Sundhed, men det er indtil videre ikke lykkedes os. Grunden er at der helt klart er massive problemer indenfor det sociale område som bliver prioriteret af medlemmet for området

Reaktion på landsstyrets nytårstale: Uligheden vil fortsætte

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 3. januar 2015

Vi er for eksempel overraskede over at landsstyret allerede har besluttet sig for en række infrastrukturprojekter uden om Landstinget og uden om oppositionen.

Inuit Ataqatigiit stiller spørgsmål til landsstyret om Pituffik

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 19. december 2014

Inuit Ataqatigiit har ønsket at indgå direkte dialog med landsstyret om sagen, men har ikke haft held med at få flertal til at indkalde formanden for landsstyret og landsstyremedlem for Udenrigsanliggender i samråd i Landstingets Udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg

Stabilitet og troværdighed?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 19. december 2014

I går trådte medlem af Landstinget, Justus Hansen (D) frem, og sagde at han har fortrudt sin opbakning til den midlertidige finanslov. Hans modstand mod den midlertidige finanslov skyldes, at han er uenig med den beslutning, der samtidigt blev truffet omkring den kommunale udligningsordning.

Fælleskab, tryghed og udvikling? Ikke med denne koalition!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. december 2014

Inuit Ataqatigiit synes det er sørgeligt for demokratiet, at den nuværende koalition på denne måde fortsætter den tidligere koalitions politik med udelukkelse og magt-arrogance.

En flot buket ord - Inuit Ataqatigiits kommentar til koalitionsaftalen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 16. december 2014

Den flotte buket af løfter pynter på et julebord. Men det bliver hurtigt hverdag igen. Realiteten skærer os alle i øjnene og vi er nødt til at justere vores forventninger. Et slag på tasken er, at der er for over en milliard kroners udgifter i koalitionsaftalen.

Kim Kielsen på dobbeltarbejde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. december 2014

Tænksomme medlemmer af Siumut bør arbejde for at bestyrelsen udskiftes med folk, der nyder almindelig tillid i samfundet. Det gør hverken første eller anden næstformand

Fnidder fnadder eller reel kritik?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 30. oktober 2014

Jeg beklager hvis du finder de spørgsmål vi har rejst irrelevante. Vi mener at det havde været uansvarligt ikke at påpege problemerne. Vi er enige i at det optager spalteplads i medierne der rettelig burde blive brugt til at diskutere politiske emner. Derfor mener vi også at kvoten nu må være opbrugt for fejlagtig praksis af forretnings-landsstyre.

Til IA's formand Sara Olsvig

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Søndag d. 26. oktober 2014

Derfor er det også en udtalt forudsætning i landstingsloven om Landstinget og landsstyret, at medlemmerne af landsstyret fortsat skal tage vare på deres pligter i et landsstyret og det skal ske i respekt for reglerne om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Kaos fortsætter

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. oktober 2014

Hvis landsstyret fortsætter i det aktuelle spor, vil det få indflydelse på selve demokratiets indretning. Det kan Inuit Ataqatigiit ikke acceptere.

32 siders varm luft og et forsøg på magtfordrejning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 30. september 2014

Når Aleqa Hammond får bevilget orlov, er hun ikke længere en del af den udøvende magt. Derfor må Landstinget som den lovgivende magt udpege et nyt landsstyre. Det arbejde skal igangsættes umiddelbart efter Landstingets accept af Aleqa Hammonds ansøgning om orlov.
Tilknyttede tekster:

Samlet opposition: Udskriv valg

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. august 2014

Landsstyret har ikke noget parlamentarisk grundlag. Det er på tide, at landet ledes rigtigt og ansvarligt. Vi er nødt til at kræve, at Landstinget indkaldes til ekstraordinært møde.

Koalitionen sjusker og landskassen bløder

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. maj 2014

Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. ansættelse af særlige rådgivere

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 30. januar 2014

En åbenlys omgåelse af bestemmelsen i landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, hvor det klart er anført, at Grønlands Selvstyre kun må yde tilskud til politisk arbejde, såfremt dette har udtrykkelig hjemmel i en egentlig lov.

Ordførerindlæg vedr. nyt landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 28. januar 2014

Vort land har i øjeblikket et landsstyre, der er gennemsyret af kammerateri og nepotisme og som samtidig finder det opportunt at vildlede og misinformere såvel befolkning som Landstinget.

Nick Nielsen lyver over for befolkningen – og Landstinget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. januar 2014

Demokraterne skal hermed opfordre Formanden for landsstyret til at fyre landsstyremedlem for Kultur Nick Nielsen. Årsagen er, at Nick Nielsen har fundet det nødvendigt at lyve over for både befolkning og Landstinget i sagen om beskæringen af Nationalteatrets budget.

Mindretallet har taleret

Harald Bianco, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Det er med en stadigt voksende frustration at vi er vidne til arbejdsgangen i Landstinget og i landsstyret. Siden valget er vi gentagne gange blevet mere og mere negativt overrasket over den mangel på samarbejdsvilje koalitionen udviser.

Umodent demokrati

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. oktober 2013

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

Vi er ikke tvunget til at være politikere

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Onsdag d. 6. februar 2013

Jeg mener ikke at det ikke er på sin plads, at man skal begrunde omstrukturering af møderne i Landstinget med at man har børn. Vi skal jo huske på, at der også er mange familier, hvor forældrene er nødt til at arbejde om aftenen eller om natten, så hvad er grunden til, at politikerne skal behandles anderledes?

Indtryk fra forårssamlingen 2012

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 19. juli 2012

Det var altså alt en journalist havde fået ud af over 2 timers debat om at pålægge landsstyret at få Royal Greenland til at sælge noget de ikke havde. Den politiske verden er forunderlig, men i det her tilfælde, synes jeg nu også, at den journalistiske verden var det.

Landsstyrets politiske mål, den offentlige sektors rolle og forholdet til kommunerne

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. marts 2012

De forandringer, vi oplever i vores økonomi, i samfundsstrukturen og i den politiske ledelse, tåler sammenligning med de forandringer samfundet undergik i 1950’erne og 60’erne. Vi er i en meget udfordrende fase, som naturligt nok afstedkommer stærke reaktioner. Men tvivl vil blive afløst af afklaring og nølen med beslutsomhed. Vi vil selv, vi vil forsørge os selv, vi vil have mere lige vilkår og skal vi nå disse fælles mål, er det lige præcis os der er her i dag, der skal angive hvilken vej, vi skal gå og vi skal samarbejde.

Som vinden blæser!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Siumut kræver en ekstraordinær samling, for at ”ændre råstofselskabernes vilkår”. Den næste planlagte samling skal foregå 13. april, lige efter påske. Men det kan man efter Siumuts mening ikke vente på. Det er desværre fuldstændigt uklart, hvad det er der haster så meget, at vi skal bruge penge på en ekstra samling.

Flertalsdiktatur er nu indført

Atassut
Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Hvor er troværdigheden i Siumut

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 20. august 2011

I forbindelse med en i øvrigt velgennemført orienteringsrejse i perioden 4.-12. august i nordgrønland, beklagede Siumuts formand Aleqa Hammond i Uummannaqmødet, den 11. august, at medlem af indenrigsudvalget Hans Enoksen ikke kunne deltage i mødet, fordi han var blevet nægtet deltagelse af Bureauet for Landstinget. Som medlem af Landstinget, blev jeg meget forbløffet over at Siumuts formand kunne ytre sådan en melding.

Redegørelse til Landstinget vedrørende råstofaktiviteter i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. marts 2011

Det er således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Tuusi er en god formand

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 8. marts 2011

Demokraterne mener, at Siumut med sine hadske og udokumenterede angreb på Formanden for Landstinget er med til skabe politikerlede. De nyeste anklager fra Siumut er personforfølgelse i sin reneste form.

Oppositionen har retten til at kritisere – men lad det være konstruktivt

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. marts 2011

Samme pressemeddelelse slutter af med at ”det skinner igennem at formanden optræder som landsstyrets forlængede arm, hvilket desværre finder sted alt for ofte.” Det ville være et parti værdigt om de præciserede i hvilke konkrete tilfælde dette forhold gør sig gældende.

Vort samfund er vigtigere end et par årlige rejser sydpå

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. december 2010

Det forbavser mig, at det faglige indhold sjældent bliver drøftet. Groft sagt er det som om, at hotellet og shopping-mulighederne er det vigtigste parameter for om en rejse er interessant eller ej.

Maliina Abelsen har overtrådt Landstingslov

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. november 2010

Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed

Maliina Abelsen handlede ansvarligt

Departementet for Sociale Anliggender
Tirsdag d. 16. november 2010

I november 2009 vedtog landsstyret, at der i 2009 kunne ydes tilskud til familiecentre udover en tre-årige periode efter individuel vurdering. På dette tidspunkt var det allerede vedtaget i Finansloven for 2010, at ophæve 3-års reglen for tilskud til familiecentrene. Sagen skulle videresendes til Finansudvalget, hvilket den beklageligvis ikke blev rettidigt.

Revisionsudvalget har ikke fremsendt spørgsmål til landsstyret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. november 2010

Medlem af udvalget for Revision af Landskassens regnskaber Kristian Jerimiassen, Siumut, udtalte forleden til Sermitsiaq.ag, at landsstyret ikke følger loven om Lnadstinget vedrørende GreenGems Aps.

Landsstyret følger ikke loven i sagen om Greengems

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 10. november 2010

Landsstyret er forpligtet til at indhente oplysninger om Greengems, og stille dem til rådighed uden ophold med det samme for revisionsudvalget ifølge Landstingsloven om landstinget og landsstyret. Dette er endnu ikke sket.

Sådan Hermann Berthelsen. Tak for den melding

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 3. juni 2010

Sisimiuts borgmester Hermann Berthelsen (Siumut) var dejlig klar i mælet i sidste uges udgave af Sermitsiaq. Her gør han sig til talsmand for, at antallet af landstingsmedlemmer bør reduceres fra de nuværende 31 til at antal som passer med, at flere opgaver er overgået til kommunerne.

Anarki er det modsatte af demokrati

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 3. juni 2010

Det er stærkt ønskeligt, at Siumut formanden sætter sig ind i Landstingets forretningsorden og Håndbog for Landstinget. Håndbogen er skrevet i let læseligt sprog, så enhver kan forstå hensigterne med forretningsordenen.

Landstingsrevisorerne

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 30. april 2010

Forslag til landstingsbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark.

Demokraternes ordførerindlæg ved godkendelse Landkassens regnskab for 2008

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Demokraterne er glade for at udmeldingerne fra landsstyret om, at man fremadrettet ville arbejde hårdt for, at gælden til det offentlige nedbringes og at man vil gennemføre nye tiltag for, at gælden i fremtiden ikke stiger og stiger, som den hidtil har gjort.

§36-spørgsmål vedrørende henvendelse til Nukissiorfiit’s direktør

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 18. november 2009

Er formanden for landsstyret vidende om, at Nukissiorfiit’s direktør har fået mundkurv på? Er det kutyme, at man skal spørge landsstyret, hvis man vil besøge Selvstyrets virksomheder i orienteringsøjemed? Hvis det er, hvornår trådte den bestemmelse i kraft?

Muligheder for at tage orlov fra Landstinget

Landstingets Bureau
Torsdag d. 8. oktober 2009

Atuagagdliutit (efterfølgende ”AG”) har i sin udgave af 1. oktober 2009 bragt en leder og en artikel om medlemmer af Landstinget som holder orlov. Lederens overskrift betegner medlemmer af Landstinget som ”orlovs-syge” og hævder, at der er et ”iøjnefaldende stort frafald blandt de folkevalgte til efterårssamlinen”. Derudover mener AG, at det burde være muligt, at Bureauet for Landstinget inddeler orlovsbegrundelser i nogle overordnede kategorier og dermed leve op til politisk åbenhed.

En stor dag med negative overraskelser

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Søndag d. 21. juni 2009

Det var med stor stolthed, at vi fredag den 12. juni satte os på vores pladser i Landstingssalen som nyvalgte medlemmer af Landstinget. Det var en meget stor dag for os begge. Men det var også en meget overraskende dag. Overraskende fordi niveauet hos Siumut var så lavt. Det var tydeligt, at pågældende parti var bittert, hævngerrigt og desværre også uvidende om reglerne i Landstinget. Det var skuffende at konstatere.

Det nye landsstyre og Landstingets formand. juni 2009

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 10. juni 2009

Her ser du det nye landsstyre og Landstingets nye formand

Jordskredssejr til Inuit Ataqatigiit

Grønlands Hjemmestyre
Onsdag d. 3. juni 2009

Partiet Inuit Ataqatigiit er nu det største parti i Grønland.Det er en historisk jordskredssejr til Inuit Ataqatigiit, da Siumut for første gang i Hjemmestyrets historie er sat på sidelinien, hvor partiet er blevet det næststørste parti i Grønland.

Der er også storfangere og storfiskere i Nuuk

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Søndag d. 17. maj 2009

Under den TV transmitteret vælgermøde fra Ilulissat, kom det i fuld udblæsning frem, hvor lidt realisme der er i partiet Siumut.

Respekten for Landstinget skal genrejses

Demokraterne
Mandag d. 4. maj 2009

Demokraterne vil også gennemføre et nyt revisionssystem, så der ligesom i resten af de nordiske lande bliver oprettet en ekstern landsrevision, der nyder respekt alle steder. Vi vil have et revisionsudvalg, der bliver valgt for en 4-årig periode uafhængig af Landstingsvalg. Revisionsudvalget skal være 100 procent upartisk og ikke fungere som redningsplanke for styret.

Resume af redegørelse vedrørende efterskolesagen

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 30. april 2009

Et landsstyremedlem kan idømmes foranstaltninger efter § 6 i landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed, såfremt landsstyremedlemmet forsætligt eller af grov uagtsomhed har tilsidesat sine pligter. Det gælder også, hvis landsstyremedlemmet har givet Landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under Landstingets behandling af en sag har fortiet oplysninger af væsentlig betydning.

Redegørelse vedrørende efterskolesagen

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 30. april 2009

Professor Ole Spiermann fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle offentliggjorde idag resultatet af sin uvildige juridiske undersøgelse vedrørende tillægsbevillingssagen om Qasigiannguit Efterskole, som Landsstyret iværksatte i december 2008
Tilknyttede tekster:

Akiliut og kredit

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Onsdag d. 25. marts 2009

Min hensigt er at sætte fokus på et reelt problem i vort samfund nemlig, at der er mennesker, der på grund af muligheden for at købe alkoholiske drikke på kredit med deres akiliut-kort som sikkerhed må gå fra hus og hjem, fordi de ikke har råd til at betale deres regninger. En mulig løsning kunne måske være at forbyde de små kiosker at sælge alkoholiske drikke på kredit.

Forældrekurser

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 23. marts 2009

Dette svar er i mine øjne et klart bevis på, at Landsstyreområdet for Familier bevidst har tilsidesat en Landstingsbeslutning. Det havde ikke været noget problem at få afsat midler på Finansloven for 2008 således, at Landstingets beslutning kunne have været virkelighed til tiden.

Muligheder for at realisere en harmonisk udvikling for vore børn

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 23. marts 2009

Tele Greenland tager søkablet i brug i år. I hvilken grad vil vejføringen for bygderne og yderdistrikterne blive forbedret ved ibrugtagningen af denne elektroniske motorvej? Vil det åbne op for hurtigere og billigere muligheder for fjernundervisning?

Forslag om en ledende rolle i overvågningen af Det Arktiske Ocean

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 23. marts 2009

Der er ingen tvivl om, at interessesfæren i EU og i Nordisk Råd centrerer sig om de ikke-levende ressourcer. Med andre ord har man formentlig ikke rettet specielt fokus på os, der faktisk lever her.

Dødsfald hos et pensionistpar

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

For at efterkomme disse problemer foreslår jeg, at den efterladte bliver tildelt den afdødes pension i de efterfølgende to måneder, således vil den efterladte på nemmere måde overkomme de problemer på økonomisiden, således at vedkommende får tid til at forberede sig til opretholdelse af livet som enlig

Unge i aldersgruppen 19 til 23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om udvidet efterværn

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

Et ungt menneske, der har været anbragt på en døgninstitution eller hos en plejefamilie kan opleve myndighedsalderens indtræden som en særlig voldsom og skælsættende begivenhed, eftersom ophold på døgninstitution og hos plejeforældre i princippet ophører. Således som bestemmelserne i gældende landstingsforordning om børn og unge og bestemmelserne til regulering af ophold på døgninstitutioner er udformet, så slippes de unge efter de er fyldt 18 år

Forslag om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

Den lovgivning, der regulerer 20/20/60 boligfinansieringsordningen, har på mange måder virket efter hensigten, og har hjulpet mange mennesker til at få egen bolig. Imidlertid er ordningen ikke uden skønhedsfejl. Den har ikke i tilstrækkelig grad formået at hindre, at boligspekulanter opnår offentlig støtte til opførelse af boliger, som siden udlejes til tårnhøje priser.

Behovet for almennyttige boliger i de 4 største byer i perioden 2010-2020

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

Det er en kendsgerning, at der sker en afvandring fra bygder og yderområder til de større byer i Grønland. Det skyldes bl.a., at unge mennesker tager af sted på uddannelse, og i vidt omfang vender de ikke tilbage igen. Og ikke mindst de unge kvinder viser initiativ og handlekraft i forhold til at tage sig en uddannelse og forbedre deres livssituation. Vi kan ikke modvirke denne udvikling og de personlige valg, der ligger bag denne. Og vi bør heller ikke. Vi skal som politikere tværtimod hjælpe befolkningen til at nå dens mål om en bedre fremtid baseret på uddannelse og selvstændighed.

Splittelsen i Landstinget

Sermitsiaq
Fredag d. 28. september 2001

Det farlige er, at dæmagogerne er ved at komme til magten. Populister, som fortæller hvad folk gerne vil høre, i stedet for at fortælle sandheden. De, der lever af at give folk brød og skuespil i stedet for virkelighedens barske krav

Grønlands folketingspolitikere

Nicholas Symes
Mandag d. 22. juni 1998

Statsret: I Grønland hersker der for tiden tvivl om, hvem de grønlandske folketingspolitikere repræsenterer. Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt har i de grønlandske medier givet udtryk for, at Grønlands folketingsmedlemmer repræsenterer Grønland, og at de skal respektere de lokale grønlandske partiers ønsker. Ud fra en statsretlig synsvinkel er Landsstyreformandens antagelse forkert.