Emne: Landstingsvalg 2013


2009- 2013 Fremgang over en bred front

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. april 2013

Valget er overstået. Folket har talt og sammensat et nyt Landsting. Jeg vil gerne benytte dette vagtskifte til at gøre status over den forløbne valgperiode. Det skylder jeg ikke alene befolkningen, men også den omverden, der nøje følger den politiske udvikling i Grønland.

For at nå målet, må man kende vejen

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. april 2013

Inuit Ataqatigiit finder det bekymrende og tankevækkende, at landets økonomiske udvikling i koalitionsaftalen kun er beskrevet i fire sætninger. Ikke en eneste gang nævnes vores pressede økonomi og ikke en eneste gang nævnes den udvikling, der i de kommende år betyder flere udgifter og færre indtægter, hvis ikke vi gennemfører reformer og opstarter ny industri.

Koalitionsaftalen: en inventarliste over et politisk fallitbo

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 27. marts 2013

Hvis en handlingsplan for forsoning og tilgivelse kunne føre til en officiel undskyldning fra Grønland til Danmark og en personlig undskyldning fra typer som Lars-Emil Johansen, så kunne der vel godt kvitteres med tilgivelse fra Danmark og det danske folk.

Et samlet land – Et samlet folk Koalitionsaftale 2013 - 2017

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Tirsdag d. 26. marts 2013

Om kolonitidens indvirkning For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt at der finder forsoning og tilgivelser sted. Der udarbejdes en handlingsplan for dette.

Ligegyldigt gætteri i forhold et afgørende valg

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 7. februar 2013

Det landsstyre, der nu har udskrevet valg, er det mest kompetente, det mest flittige, det mest målrettede og det mindst korrupte landsstyre Grønland har haft.

Selvstyreejet mineselskab

Kenneth Rasmussen, landstingskandidat for Siumut
Søndag d. 3. februar 2013

For at skabe vækst i økonomien og i beskæftigelsen i Grønland, mener jeg at Selvstyret skal etablere et mineselskab. Med mineselskabet skal Selvstyret markere sig som hovedaktør indenfor mineindustrien i Grønland. Med mineselskabet skal Selvstyret sikre en balanceret national indflydelse i udviklingen af industrien.