Valget skal samle og styrke Grønland

Politikerne må afstå fra fantasifulde og økonomisk krævende forslag i valgkampen, og de politiske partier må komme med politiske bud på de løsninger, der kan bringe Grønland ud over de problemer, landet står midt i.

Søndag d. 12. oktober 2014
Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Politik, Økonomi.

Pressemeddelelse 6. oktober 2014

Vi bærer alle et stort ansvar, når vi som vælgere skal udpege medlemmerne af et nyt Landsting den 28. november. Hver enkelt stemme har betydning i et historisk vigtigt valg, som skal gøre op med fjendebilleder, fejlslagen blokpolitik og splittelse i befolkningen.

Det er vælgernes ansvar, at det nyvalgte Landsting bliver sammensat af seriøse politikere med landspolitisk horisont, vilje og evne til at gennemføre nødvendige reformer og at skabe et nødvendigt fundament både politisk og økonomisk for hele Grønland.

Flere ledende politikere har allerede tilkendegivet, at et bredt politisk samarbejde er nødvendigt efter valget. Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) hilser disse politiske udmeldinger velkomne. Grønland befinder sig så tæt på den økonomiske afgrund, at kun et bredt samarbejde om en nødvendig genopretningspolitik og gennemgribende reformer kan sikre landet velfærd og mere social lighed.

Vi appellerer til vælgernes og politikernes ansvarlighed. Både vælgere og politikere må erkende, at Grønland er nået til et kritisk punkt, hvor svære politiske beslutninger er nødvendige og kræver, at vi alle sammen løfter.

Den økonomiske tilbagegang i 2012 og 2013 er alvorlig, og tilbagegangen er fortsat med stor styrke i år på grund af det udeblevne råstofeventyr, vigende fiskeri, faldende turisme og mindre bygge- og anlægsaktivitet. Beskæftigelsesproblemerne og ikke mindst den stigende arbejdsløshed blandt unge er blot spejlbilleder på denne udvikling, som fastholdes af, at økonomien har et ringe vækstpotentiale – hvis vi ikke tager fat.

Grønlands økonomi er meget sårbar, og samlet set står vi over for strukturelle udfordringer, som kun kan besvares af en stribe reformer og besparelser. Først når de er gennemført, kan der skabes grundlag for en selvbærende økonomi.

Politikerne må afstå fra fantasifulde og økonomisk krævende forslag i valgkampen, og de politiske partier må komme med politiske bud på de løsninger, der kan bringe Grønland ud over de problemer, landet står midt i. Og efter valget må partierne i Landstinget skubbe kiv og strid i baggrunden og i stedet arbejde for brede og holdbare politiske forlig – for at samle og styrke Grønland og for at overbevise omverdenen om, at Grønland er et attraktivt land at investere i.