Folkeskolen skal være meget bedre

Det er forældrene der skal sørge for, at børn kommer i seng og er veludhvilede dagen efter, klar til indlæring. Det er forældrenes ansvar, at børnene laver lektier i hjemmet, så det er klar til undervisning og aflevering i skolerne.

Torsdag d. 6. november 2014
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Uddannelse.

Folkeskolerne i Grønland halter. Vi har brug for reformer, som skal sikre vores fremtid. Vi siger alle: I skal tage en uddannelse – i skal læse videre, men hvad nytter det, når fundamentet hertil ikke virker? – Vi skal ned og grave i dybe og følelsesmæssige huller for, at finde svar og løsninger på hvad det er der ikke virker i vores skolesystem. Ingen skal fralægge sig ansvar i disse sager, de handler om samarbejde mellem elever, forældre, lærerne, lederne og det offentlige.

En af de store ting vi skal se på er ansvar og krav. Det kommer måske til at virke irriterende, at nogen skal fortælle os, hvad vi skal og bør gøre, men et sted skal vi starte.

Der skal være systematiske krav, som skal følges, før eleven får den indlæring og redskaber vores land har brug for. Dette starter helt fra oven.

De offentlige instanser skal stille krav til skolernes ledelse. De skal have mål og strategi for, at højne lærernes indsats. – en ledelse skal være i stand til, at tage ansvar og fuldføre opgaverne på en skole. De skal have de rette redskaber til undervisningerne, så lærerne er i stand til at undervise eleverne efter kravene.

Ledelsen skal stille krav til lærerne – de skal have en målsætning med undervisningen. De skal være velforberedte, hvis de også ønsker at eleverne skal vise interesse. Lærerne skal have interesse og den rette uddannelse til faget.

Lærerne skal stille krav til forældrene, forældrene har i bund og grund ansvaret for børnene. Det er forældrene der skal sørge for, at børn kommer i seng og er veludhvilede dagen efter, klar til indlæring. Det er forældrenes ansvar, at børnene laver lektier i hjemmet, så det er klar til undervisning og aflevering i skolerne.

Der skal i den grad stilles krav til børn. De skal lave lektier, de skal have faste rammer, de skal have faste sengetider.

Før dette lykkedes skal alle aspekter have sammenspil. Ingen skal fralægge sig noget ansvar, vi skal samarbejde om problemerne før vi kan løse dem.

Tal og undersøgelser fra Grønland har faktisk vist, at en indsats fra alle led forøger kvaliteten og lysten. Der skal være dialog og en ordentlig vejledning og rådgivning til stede om problemerne før de kan løses. Tallene viser også, at der hvor forældrene stiller krav til deres børn også er der hvor man faktisk ser de bedste resultater – hvad har vi så brug for? Vi har brug for uddannede folk, med de rette ressourcer og redskaber, vi har brug for de rette ledere, dertil skal vi spørge, er læreruddannelsen relevant nok? Dertil er svaret fra os og dem som har undersøgt problemet nej. Så, punkt nummer 1! Læreruddannelsen skal reformeres, så den er indpasset til Grønlandske forhold.

Hvis folkesolen ikke fungere, hvordan kan vi så forvente at folk tager en uddannelse, bliver færdige og overtager jobs i Grønland?

Hvad siger erhvervslivet???
De vil ikke tage de unge, da de mangler disciplin og opdagelse – de kommer ikke til tiden, de er umotiveret mv. Hvordan skal vi ændre det??? så erhvervslivet tager vores unge i praktik?? – det er ved at stille krav hjemmefra, opdragelsen skal komme hjemmefra.

Men det er jo synd for børnene?? – ja, det kan godt være, men det er mere synd for Grønland hvis vi ikke laver en ædring nu og tager ansvar!