Grønland har brug for reformer!

Vort lands økonomi er meget sårbar, og samfundet står midt i en alvorlig krise. Vi har haft tilbagegang i de senere år. Der har været færre råstofaktiviteter, fiskeriet er gået lidt tilbage, turismen er faldende og vi har haft lavere bygge- anlægsaktivitet

Mandag d. 10. november 2014
Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Vort lands økonomi er meget sårbar, og samfundet står midt i en alvorlig krise. Vi har haft tilbagegang i de senere år. Der har været færre råstofaktiviteter, fiskeriet er gået lidt tilbage, turismen er faldende og vi har haft lavere bygge- anlægsaktivitet. Vi må spørge os selv; Er der en vej ud af den dårlige økonomi? Ja der er vej ud, men vi er på et kritisk sted, og der skal handles nu!

Derfor er vigtigt at lægge blokpolitik og splittelse i befolkningen bag os. Det er nu, vi skal have Grønland på ret køl igen. Situationen er dog ikke helt håbløs, men det kræver, at vi alle er parate til at træffe de rigtige beslutninger, der kan vende udviklingen.

En styrkelse af erhvervslivet og ikke mindst den private sektor er nøglen til fremgang i Grønland. Erhvervslivet har lige nu desperat brug for de rigtige politiske tiltag og reformer for at indfri de muligheder, der er i vores land, og dermed bidrage til en bedre fremtid. Grønland har ikke råd til at lade være!

Allerede i 2011 påpegede Skatte- og Velfærdskommissionen i sin betænkning at status quo ikke er en mulighed. Nu er der gået tre år uden fremgang i de nødvendige reformer, på trods af, at Skatte- og Velfærdskommissionen gjorde følgende meget klart:
["
”Problemerne er velkendte og har været diskuteret i mange år. Det afgørende nye er en erkendelse af, at situation ikke er holdbar – status quo er ikke en mulighed… Den nuværende situation er ikke holdbar hverken menneskeligt, socialt eller økonomisk.

Dette ses mest tydeligt og konkret ved, at de offentlige finanser er presset. Allerede i dag har Selvstyret og kommunerne svært ved at få budgetterne til at hænge sammen. Den offentlige sektor er hårdt presset økonomisk, og presset bliver større. Der bliver væsentligt flere ældre, der skal forsørges.”
#]
For at sikre vore efterkommere den bedst mulige fremtid, er det derfor bydende nødvendigt, at vi samarbejder bredt om at få reformeret ældreområdet, og samtidig sikrer os, at det private erhvervsliv har de bedst tænkelige forhold, så velfærden kan blive sikret for fremtiden. Hvis ikke vi gør noget nu, risikerer vi at tabe en hel generation på gulvet.