Siumut går grassat med sine ufinansierede valgløfter

Man kan ikke løse landets alvorlige økonomiske situation ved blot at love alt mellem himmel og jord eller ved at dække over virkeligheden med flotte ord. Der er i høj grad brug for reformer, fornyelse og samarbejde, og alle må kende til de virkelige forhold hvis vi skal styre landet ud fra en fælles forståelse. Det er først når folk tager afsæt i virkelige forhold, at der skabes en fælles forståelse.

Onsdag d. 12. november 2014
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Inuit Ataqatigiit går til valg på at højne den gensidige tillid mellem befolkningen og politikerne og for at give tilliden og troværdigheden et fundament. Der er kun en vej for vort land og dets befolkning til at skabe resultater i det videre politiske arbejde, og det er at skabe en troværdig ledelse.

Aqqaluaq B. Egede udtaler: “Som politikere er vi nødt til at være særlig opmærksomme på at være troværdige og ansvarlige. Vi arbejder for borgerne og skal gøre vores yderste for at forvalte borgernes penge på bedste vis.”

Det har ikke undgået vores opmærksomhed i Inuit Ataqatigiit, at befolkningen intet vinder ved den aktuelle politiske situation og af uærlige metoder.

Inuit Ataqatigiit er enig med landets befolkning i at de herskende tilstande er uacceptable. Nok er nok, lad os gøre en politisk forskel. Vi skal ikke finde os i tingenes tilstand, men starte på en frisk og handle troværdigt.

Aqqaluaq B. Egede uddyber: ”Siumut førte an og foreslog at midler til kollegiebyggeri i årene 2016-2018 og at midler til bygge- og anlægsopgaver på uddannelsesområdet i årene 2017-2018 skulle tages helt ud af finanslovsforslaget.

Alligevel bliver Siumut under valgkampen ved med at sige, at man nok skal tage vare på behovet for kollegieværelser til de studerende og af uddannelserne. Det er uærligt snak at fylde de studerende med flotte ord under en valgkamp når man lige har ryddet kendsgerningerne og bevillingerne af vejen.”

Siumut fremfører i deres nye valgpjece at antallet af arbejdsløse var højere i 2012 og i 2013, men det er ikke korrekt. Man forholder sig til udsving i arbejdsløsheden på tværs af måneder og ikke til den måned i året, hvor arbejdsløsheden er højest eller til den gennemsnitlige arbejdsløshed. Siumut satte sig som mål at bygge en lufthavn i Qaqortoq via finansloven. Men midt i valgkampen slog man en kolbøtte og går nu efter at skaffe fremmed finansiering til projektet.

For Siumut foreslog oprindeligt, at knap 400 millioner kroner beregnet til investering i boligbyggeri skulle tages ud. Inuit Ataqatigiit er uenig i denne disposition for ikke at forværre boligbyggeriet, boligmanglen, arbejdsløsheden og landets økonomi. Siumut står sikkert og mangler en god forklaring på sin zigzag-kurs, men der er behov for en afklaring, vi andre må stå pænt og vente.

Hvad er det Siumut vil – vil man at landsstyret skal tømme finansloven, er det den uddannelsespolitiske dagsorden man vil eller er det valgløfterne under valgkampen, der tæller? Det rigtige svar er at Siumut følger en zigzag-kurs for at kunne nå alle sine mål. Det står alvorligt til med vort lands økonomi, det er ikke nogen nem opgave at prioritere, men valgløfte efter valgløfte er udtryk for at man er ved at melde sig ud af virkeligheden. For eksempel husker vi alt for godt Siumuts mange valgløfter fra sidste år, som ikke er blevet indfriet.

Valgkampen må føres med ærlige metoder. Politikerne skal være ærlige og fortælle folk, at man ikke kan love guld og grønne skove.

Man kan ikke løse landets alvorlige økonomiske situation ved blot at love alt mellem himmel og jord eller ved at dække over virkeligheden med flotte ord. Der er i høj grad brug for reformer, fornyelse og samarbejde, og alle må kende til de virkelige forhold hvis vi skal styre landet ud fra en fælles forståelse. Det er først når folk tager afsæt i virkelige forhold, at der skabes en fælles forståelse.

Inuit Ataqatigiit håber, at flagrende argumenter vil forsvinde i de kommende politiske debatter. Vi er derfor helt klar til at deltage i kvalificerede debatter ud fra holdbare argumenter om hvordan vi kan lægge de virkelige forhold til rette. Jeg bringer hermed på vegne af Inuit Ataqatigiit vort ønske om at se kvalitet under de kommende debatter.