Inuit Ataqatigiit vil have åbenhed

Revisionsundersøgelsen fra Deloitte har inkluderet Inuit Ataqatigiits tidligere medlemmer af landsstyret Maliina Abelsen, Mimi Karlsen, Ane Hansen, Ove Karl Berthelsen og Agathe Fontain.

Torsdag d. 13. november 2014
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Inuit Ataqatigiit erkender, at det på nuværende tidspunkt bliver svært at få fremlagt revisionsundersøgelsen inden valget. Men vi støtter ønsket om åbenhed. Der er brug for klarhed, hvis vi skal genetablere tillid til den politiske ledelse.

Revisionsundersøgelsen fra Deloitte har inkluderet Inuit Ataqatigiits tidligere medlemmer af landsstyret Maliina Abelsen, Mimi Karlsen, Ane Hansen, Ove Karl Berthelsen og Agathe Fontain. Som bekendt har Kuupik Kleist allerede draget den politiske konsekvens af uregelmæssighederne, sådan som de kom frem kort før valgets udskrivelse. Uanset det, så mener Kuupik Kleist ikke at revisionsundersøgelsen af ham selv kan betragtes som helt afsluttet, da han ikke har været kontaktet af revisorerne før de havde skrevet deres rapport og han har derfor selv kontaktet revisionsfirmaet om det.

Revisionen har ikke fået anledning til at indhente yderligere oplysninger fra Maliina Abelsen eller Agathe Fontain. Derimod har revisionen bedt om yderligere oplysninger fra Ane Hansen, Ove Karl Berthelsen og Mimi Karlsen.

I Ane Hansens tilfælde drejer det sig om en udgift til en billet der oprindeligt var købt og betalt af Ane Hansen selv. Imidlertid blev Ane Hansen op til sin ferie, bedt om at afbryde denne, for at arbejde og holde en række møder i sin egenskab af landsstyremedlem for fiskeri, og besøge bygder hun endnu ikke havde besøgt. Efterfølgende skulle billetudgiften derfor afholdes af Selvstyret. Det affødte noget skriveri frem og tilbage. I sidste ende er Ane Hansens revision endt med, at Selvstyret skylder Ane Hansen penge.

I Mimi Karlsens tilfælde skyldes revisionens henvendelse, at Mimis mand havde deltaget i et officielt arrangement udenfor Nuuk, idet han var inkluderet i invitationen. Men efter at arrangementet var afholdt havde Departementet meddelt, at Selvstyret ikke kunne afholde billetudgiften til Mimi Karlsens mand. Straks efter meddelelsen fra Departementet indbetalte Mimi Karlsen pengene.

Ove Karl Berthelsen har i en periode på 14 dage haft et udestående med Selvstyret for flybilletter. Ventetiden skyldtes at regningen først kom efter rejsens ophør. Derudover har der været et mellemværende på 1934 kroner for betaling af overvægt. Revisionen bemærker i øvrigt at det er et fåtal af medlemmerne af landsstyret der selv betaler for deres overvægt.

Ovenstående gennemgang af Revisionen dækker for hele valgperioden 2009-2013.

Ja tak til åbenhed
Inuit Ataqatigiit hilser alle tiltag der fremmer gennemsigtighed velkommen. Det er for partiet en selvfølge, at anti-korruption skal fremmes og åbenheden øges. Derfor har Inuit Ataqatigiit i Landstinget allerede stillet forslag om whistleblower-ordninger. Ligesom at partiet har protesteret over de nu skrottede planer om at begrænse aktindsigten på råstofområdet. Partiet har også en forventning om, at partiets medlemmer af Landstinget lægger deres økonomiske interesser frem i den ikke-obligatoriske ordning i Landstinget. Åbenhed styrker og fremmer demokratiet.