Minihaller til 240 mio kr. uden finansiering

Siumut lover, at opføre minihaller i bygder med minimum 200 indbyggere som del af valgkampen. Inuit Ataqatigiit har svært ved at forstå, at man kan love anlæg for så stort beløb uden at have en plan for hvordan man finansierer det.

Torsdag d. 13. november 2014
Bendt B. Kristiansen, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Indholdsfortegnelse:
Landskassen forventes at have underskud i 2014
Landskassen under voldsomt pres
Faktuelle oplysninger
IA’s prioriteringer


Siumut lover, at opføre minihaller i bygder med minimum 200 indbyggere som del af valgkampen. Inuit Ataqatigiit har svært ved at forstå, at man kan love anlæg for så stort beløb uden at have en plan for hvordan man finansierer det.

Landskassen forventes at have underskud i 2014
Landskassen forventes, at komme ud med et underskud på ca. 164 mio. kr. i 2014 og udregninger har vist, at vi indenfor de kommende 15 år kan forvente et stort gab mellem indtægter og udgifter. Landskassen har slet ikke har råd til den slags valgløfter i den nærmeste fremtid.

Landskassen under voldsomt pres
Der er 12 bygder med minimum 200 indbyggertal, og én minihal kan hurtig koste kr. 20 mio. for hver minihal. Det svarer til en pris på 240 mio. kr. Inuit Ataqatigiit undrer sig over, hvor de midler skal stamme fra, når landskassen allerede er under et voldsomt pres.

Faktuelle oplysninger
Inuit Ataqatigiit mener vi som politikere skal være helt ærlige overfor befolkningen når vi kommer med valgløfter og give dem gennemsigtighed og åbenhed om hvor nye anlægsmidler skal komme fra. Inuit Ataqatigiit er overbevist om vælgerne, når de har fået ærlige og faktuelle oplysninger, sagtens kan vurdere om de tror det er et troværdigt forslag.

IA’s prioriteringer
Inuit Ataqatigiit vil gerne prioritere midlerne fra landskassen til at forbedre børn og unges vilkår, bekæmpe boligmanglen i byer og bygder, skabe kollegier og uddannelsesbyggeri til studerende og ikke mindst til bekæmpelse af arbejdsløsheden.