Tidlig indsats

Der er rigtig mange misbrugere af en eller anden form her i landet, dette må vi gøre noget ved. Misbrug er sjældent kun misbrugerens problem, hos de fleste misbrugere er misbrug noget der går igen, fra generation til generation.

Torsdag d. 13. november 2014
Naja Lund, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Misbrugsproblemer, Sundhedsvæsenet.

Der er rigtig mange misbrugere af en eller anden form her i landet, dette må vi gøre noget ved. Misbrug er sjældent kun misbrugerens problem, hos de fleste misbrugere er misbrug noget der går igen, fra generation til generation.

Misbrug her i landet bliver brugt meget som er en slags “selvmedicinering”, “selvmedicinering” på den måde at, folk flygter fra deres sår på sjælen ved at, misbruge euforiserende stoffer, alkohol eller andre slags misbrug. Det sker på trods af at, man ved at, misbrug gør problemet større. Hvis ikke vi gør noget ved problemet nu så lader vi vores børn arve det sociale problem vi har at kæmpe for her i dag. Derfor er det meget vigtigt at vi gør en indsats nu.

Det er vigtigt at vi idag gør en tidlig indsats, vi skal starte hvor barnet stadigvæk er i maven og helst så tidlig som muligt. Det er meget vigtigt at vi bruger den viden og de ressourcer vi har idag til at observere gravide. Hvis muligt bør indsats allerede starte ved gravides første besøg hos jordemorderen.

Det er derfor ligeså vigtigt at, vi har uddannede jordemødre i hver by eller at, det byer der ikke har en fast jordemoder får jævnligt besøg af en jordemoder. Jordemødre har den rette uddannelse til at vejlede og observere de gravide så tidlig indsats kan starte så tidlig som muligt. Det er heller ikke nok at, gøre en indsats hos den gravide alene, det er ligeså vigtigt at, faderen til barnet eller de omgangskreds den gravide har til dagligt er med i den indsats for at, få den mest optimale virke af den indsats den gravide får.

I 1960-erne var alkohol misbrug et stort problem i landet, det problem er desværre blevet arvet, hvor vi idag kan se at der er mange der er hashmisbrugere, selv børn i en lav alder er begyndt at ryge hash. Dette er et alvorligt problem som vi alle må tage ansvar for ellers kan vi ikke mindske det sociale udfordringer vi har her i landet. Det er en stor udfordring og et stort problem, det er ikke noget man bare lige kan rette op på. Det er mennesker vi har at gøre med, mennesker med alvorlige problemer, mennesker med sår i sjælen og vi ved at ingen i verden vælger at være misbrugere frivilligt.

Vi kan ikke sætte bind for øjnene og lade som om at dette ikke er virkeligt, vi må erkende at vi i vores land har alvorlige problemer med misbrug af det ene og det andet. Mange voksne er blevet seksuelt misbrugt som barn og da seksuel misbrug har været og stadigvæk er en tabu, er der mange der først i voksen livet finder ud af at det ikke er normalt at have seksuelt samvær med børn. Rigtig mange går med sår i sjælen pga det de er blevet udsat for som barn. Seksuel misbrug er i mange tilfælde grunde til at, folk bliver alkohol eller hash misbrugere eller at, de ikke har et godt liv, og dermed har rigtig mange svært ved at passe arbejde. Hvis ikke vi gør en tidlig indsats så er det at vi efterlader alle det sociale udfordringer vi har her i landet til vores børn, så de har samme udfordringer som vi har idag.

Det er derfor vigtigt med ny reform inden for sundhedsvæsnet og socialområdet for at sikre kvaliteten af det indsats der bliver taget. Når vi idag gør en indsats er det med fokus på den person det drejer sig om, vi glemmer at det mindst er lige så vigtigt at omgangskredsen og bliver inddraget. Man må også tænke på at følge disse personer, for at sikre at indsatsen får varig virke.

En mulighed er at etablere familiehuse, hvor familier kan bo i en bestemt periode hvor de bliver fulgt og vejledt så de kan komme tilbage til deres hjem som en stærk familie uden misbrug. Det har man lidt erfaringer med, men desværre er der kun mulighed for 2 familier og i alt for kort tid.