Privatiser ikke Royal Greenland: Opret Cooperative gennem anpartsselskaber

Royal Greenlands opgave skal kun være at opkøbe og sælge hvad de har købt af selskaberne langs kysten (RG som et distributionsselskab)

Søndag d. 16. november 2014
Peter Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Landstingsvalg november 2014, Royal Greenland i krise.

Af Peter Olsen Inuit Ataqatigiit

Samfundsejede selskaber skal ikke overdrages til enkelte spekulanter. Istedet for det skal vi arbejde for at skabe anpartselsskaber så arbejdere, fiskere, fangere og kunder kan være medejere.

Vi i Inuit Ataqatigiit tror på at det grønlandske folk ejer de levende og materielle ressourcer. Og det er det vi, vi har sat os på at opnå. Desværre er der hvad fiskeri angår, store selskaber der har for meget magt, og de ejes af få enkeltpersoner. Indenfor fiskeriet skal målet være at fremme anpartsselskaber. Tag for eksempel Brugseni, der ejes af det grønlandske folk, ligesom det har været tilfældet med Halibut Greenland og for længe siden SiPiNeq i Sisimiut. Kunderne er medejere af Brugseni, og hvert år får medejerne udbetalt dividende. Fiskeriet skal have indført lignende vilkår.

For eksempel skal beboerne i yderdistrikterne have andel i Royal Greenlands indhandlingssteder. På den måde sikrer vi nærdemokrati langs landets enorme kyststrækning.

For oprettelse af anpartsselskaber skal vejen banes ved hjælp af: Greenland Holding, Business Greenland og Visit Greenland som bruges som finansielle konsulenter. Disse skal være mere transparente og udnyttes bedre.

Royal Greenlands opgave skal kun være at opkøbe og sælge hvad de har købt af selskaberne langs kysten (RG som et distributionsselskab)