Lad os få total åbenhed

Vi vil også have et fuldt overblik over, hvad der bliver brugt, når et medlem af landsstyret er ude at rejse. Her er det også vigtigt, at der er åbenhed om de udgifter, der bliver brugt på de medrejsende embedsfolk, således at der kommer et klart billede af, hvad rejseaktiviteterne koster.

Tirsdag d. 18. november 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Plattenslageri, Politik.

Demokraterne vil arbejde for, at der bliver skabt total åbenhed omkring alle udgifter, der bliver afholdt af medlemmerne af landsstyret. Vi vil have alle udgifter i forbindelse med rejser, repræsentation, gaver med videre offentliggjort på landsstyrets hjemmeside.

Vi må altså ikke glemme, hvorfor dette valg er blevet udskrevet. Vi skal til valg den 28. november, fordi formanden for landsstyret brugte landskassen som en form for kassekredit – senere er det så kommet frem, at også landsstyremedlem for Sundhed benyttede sig af denne ulovlighed.

Demokraterne ønsker at forebygge den slags utilstedelig omgang med befolkningens skattekroner. Derfor vil vi have en portal, hvor befolkning og medier løbende kan kontrollere, hvordan de enkelte medlemmer af landsstyret bruger de betroede midler.

Det kommende landsstyre kunne eventuelt lade sig inspirere af Københavns Kommune, hvor borgmestrenes udgifter til forskellige repræsentative aktiviteter bliver lagt åbent ud.

Demokraterne vil dog gå skridtet videre. Vi vil ikke blot have udgifter til gaver og anden form for repræsentation lagt på nettet – vi vil også have et fuldt overblik over, hvad der bliver brugt, når et medlem af landsstyret er ude at rejse. Her er det også vigtigt, at der er åbenhed om de udgifter, der bliver brugt på de medrejsende embedsfolk, således at der kommer et klart billede af, hvad rejseaktiviteterne koster.

Denne idé bør være let at føre ud i livet, da udgifterne til disse ting alligevel bliver registreret. Den eneste form for ekstraarbejde vil således være selve offentliggørelsen. Til gengæld må det omvendt forventes, at administrationen skal bruge færre ressourcer på aktindsigtsansøgninger fra medierne.