Selvransagelse og god regeringsførelse

God regeringsførelse handler om, at forvalte folkets mandat troværdigt, og med respekt for befolkningen og samfundet. God regeringsførelse handler om at lade personlige interesser træde i baggrunden for det fælles bedste. Det kræver åbenhed, ærlighed og troværdighed

Fredag d. 21. november 2014
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Hvor er selvransagelsen?
Fornyelse og klare mål
Åbenhed og whistleblowers


Om en uge skal vi til valgurnerne i utide. Det forestående ekstraordinære valg blev udløst af misbrug af vores fælles midler. Et misbrug, der har skadet befolkningens tillid til politikerne og et misbrug der har skadet vores troværdighed som land.

Fra Inuit Ataqatigiit kan vi ikke sige det klart nok. Vi tager skarpt afstand fra misbrug af landskassens midler og misbrug af magt. Vi tager skarpt afstand fra nepotisme og vi tager skarpt afstand fra korruption.

God regeringsførelse handler om, at forvalte folkets mandat troværdigt, og med respekt for befolkningen og samfundet. God regeringsførelse handler om at lade personlige interesser træde i baggrunden for det fælles bedste. Det kræver åbenhed, ærlighed og troværdighed.

Hvor er selvransagelsen?
Igennem det seneste halvandet år har vi savnet denne åbenhed, og vi savner en selvransagelse hos Siumut og Atassut. Hvad har de sidste halvandet år lært Jer? Hvilke skridt vil I tage for at øge åbenheden og bekæmpe nepotisme og korruption? Hvad har I gjort for at sikre, at jeres kandidater ikke ender i samme spor som det afgående landsstyre?

Fornyelse og klare mål
Vi har sat os klare mål om mere åbenhed. Inuit Ataqatigiit har været igennem en fornyelse i de seneste år. Det er en fornyelse vi ønsker at føre videre i Landstinget og i regeringsførelse generelt.

Vi ønsker øget fokus på anti-korruption og vil arbejde videre med at indarbejde anti-korruptionstiltag i lovgivningen og forvaltningen. Vi vil kræve, at alle Landstingetmedlemmer bliver pålagt at lægge deres økonomiske interesser tilgænge-lige for borgerne. Vi vil også arbejde på, at der indføres et interesse-register, hvor Landstingetmedlemmernes involvering i organisationer og bestyrelser fremlægges.

Åbenhed og whistleblowers
Vi vil arbejde videre for en whistleblower-ordning, så ansatte i det offentlige uden at frygte for deres job kan råbe vagt i gevær hvis de oplever misbrug af midler eller magt.

Endelig vil vi indføre mere åbne processer omkring ansættelser, særligt på de højeste embedsmandsposter.

Inuit Ataqatigiit ønsker et bredt samarbejde, som repræsenterer holdninger i samfundet, men vi vil stille krav til samarbejdspartnere om god regeringsførelse og øget gennemsigtighed som forebygger korruption. Det er os som politikere der skal gå forrest i kampen om en ansvarlig ledelse af landet.