Inuit Ataqatigiit er kommet videre – og det burde de andre partier også

Inuit Ataqatigiit vedtog sidste år sit principprogram. Principprogrammet er styrende for den politik partiet fører. Intet sted i dette principprogram er progressiv beskatning nævnt. Derimod står der, at Inuit Ataqatigiit ønsker et skattesystem der er socialt afbalanceret og øger ligheden i samfundet. Så mens Inuit Ataqatigiit har rykket sig, hænger de andre partier fast i fortiden.

Fredag d. 21. november 2014
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Skræmmekampagne sidst i valgkampen
Principprogram for Inuit Ataqatigiit
Skatte- og velfærdskommissionen
IA arbejder for bedre levevilkår
Efterlyser nytænkning
Skatteomlægningen virker
Opfordrer de andre partier til at komme videre


Progressiv beskatning er endnu en gang blevet et valgtema – men ikke for Inuit Ataqatigiit. Derimod bringes det op af alle de andre partier på vælgermøder og på de sociale medier.

Skræmmekampagne sidst i valgkampen
Hvorfor mon? Fordi det er en glimrende skræmmekampagne sidst i valgkampen. Men Inuit Ataqatigiit vil bede de andre partier om at komme videre og forholde sig til Inuit Ataqatigiits politik fra 2014.

Vi stiller jo heller ikke spørgsmålstegn ved om Demokraterne støtter Selvstyret eller om Siumut er positive overfor uranudvinding. Vi ved godt, at de to partier har ændret holdning på disse områder, hvor de før var skeptiske. Men vi anerkender deres nye politik.

Principprogram for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit vedtog sidste år sit principprogram. Principprogrammet er styrende for den politik partiet fører. Intet sted i dette principprogram er progressiv beskatning nævnt. Derimod står der, at Inuit Ataqatigiit ønsker et skattesystem der er socialt afbalanceret og øger ligheden i samfundet. Så mens Inuit Ataqatigiit har rykket sig, hænger de andre partier fast i fortiden.

Skatte- og velfærdskommissionen
Inuit Ataqatigiit har erkendt at progressiv beskatning ikke løser vores økonomiske vanskeligheder. Derfor tog vi initiativ til Skatte- og velfærdskommissionen – for at få inspiration til andre løsninger der fremtidssikrer landet og øger ligheden.

IA arbejder for bedre levevilkår
Progressiv beskatning er en metode – og Inuit Ataqatigiits politik er ikke afhængig af bestemte metoder. Derimod er det rigtigt vigtigt for partiet at arbejde for bedre levevilkår. Vi ved godt at selvom man har et arbejde så er leveomkostningerne så høje, at man ikke bliver rig af det.

Efterlyser nytænkning
Vi efterlyser den samme nytænkning hos andre partier. Hvornår mon Siumut indser, at det ikke er muligt at forsøgsfiske sig til 1 milliard kroner om året? Er det virkeligt afgifter, der skal redde landet? Og hvornår indser Demokraterne, at vi ikke kan løse de økonomiske udfordringer alene gennem skattelettelser til virksomhederne – hvad med de ansatte og deres levevilkår?

Skatteomlægningen virker
Som sagt erkender Inuit Ataqatigiit at de fleste mennesker der arbejder i dette land ikke er rige. Vi har også indset at vi ikke løser de økonomiske problemer gennem progressiv beskatning. Hvad der til gengæld virker er, at fortsætte den skatteomlægning vi begyndte på i sidste valgperiode, men som Siumut og Atassut stemte imod. Vi sænkede skatteprocenten og lavede en minimal ændring af fradragsretten – men bare den lille ændring har haft en positiv effekt på 75 procent af boligejerne. Det er derfor direkte usandt at påstå, at Inuit Ataqatigiit gør livet surt for boligejere. Og det er også usandt at påstå, at Inuit Ataqatigiit vil brandbeskatte folk der arbejder.

Opfordrer de andre partier til at komme videre
Vi vil arbejde for forbedringer af levevilkårene. Det skal kunne betale sig at arbejde. Og pengene her i landet skal bruges på en måde der fremmer væksten og et bæredygtigt samfund. Det kræver nytænkning. Ikke forudsigelige skræm-mekampagner. Vi opfordrer de andre partier til at komme videre, ligesom vi har gjort.