Progressiv beskatning fjerner lysten til at give den en skalle

Progressiv beskatning kan ikke løse vort lands økonomiske problemer. Tværtimod risikerer man at forværre problemerne, da progressiv beskatning vil betyde, at vi fjerner incitamentet til at yde en ekstra indsats, vi fjerner noget af incitamentet til at tage en længerevarende uddannelse og vi gør det mindre attraktivt at starte egen virksomhed.

Tirsdag d. 25. november 2014
Nivi Olsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.

Det skal kunne betale sig at arbejde. Og det skal også kunne betale sig at yde en ekstra indsats. Derfor er det en dårlig idé at indføre progressiv beskatning (topskat) sådan som IA ønsker. IA skylder altså os alle en forklaring på, hvem det er de ønsker at straffe med progressiv beskatning.

Demokraterne siger nej til enhver form for topskat. Vi er tilfredse med det nuværende system, hvor alle betaler den samme skatteprocent (til landskassen – den kommunale skatteprocent bliver jo bestemt af kommunerne og kan derfor variere fra kommune til kommune). Den flade skat betyder, at dem der tjener mest, betaler mest. På den måde er det allerede i dag sådan, at de bredeste skuldre bærer den tungeste byrde.

IA ønsker at indføre en såkaldt topskat, hvor dem der tjener mest skal betale en højere skatteprocent end alle andre. Dette er en umådelig dårlig idé af flere årsager. For det første vil det fjerne incitamentet til at yde en ekstra indsats. Jeg tror ikke, at der er mange sygeplejersker, der har lyst til at tage en ekstra nattevagt, hvis det betyder, at de bliver brandbeskattet. For det andet vil det sende et signal til ungdommen om, at det ikke kan betale sig at tage en høj uddannelse (hvor lønnen typisk er høj). For det tredje vil det være dræbende for iværksætter-ånden. Hvorfor dog kæmpe for at skabe sin egen virksomhed, hvis man efterfølgende skal aflevere uforholdsmæssigt mange penge til landskassen?

Dertil er jeg utilfreds med at man sammenligner os med Danmark når det gælder topskat, ja det kan godt være at Danmark har det, men velfærd og velstand er på en anden niveau i Danmark, da der er lang højere uddannelses niveau, og det man får for den indbetalte skat er lang højere i Danmark f.eks. uddannelses kvalitet og sundhedsvæsenet kvalitet. Derfor er det helt forkert at bruge Danmark som eksempel for hvorfor det er en god ide at indføre progressiv beskatning.

Herudover er det altså lidt mystisk, at IA ikke vil fortælle, hvem det er der skal straffes, når partiet vil indføre progressiv beskatning. Hvor meget skal man tjene før man skal straffes? Skal man tjene over en million? (Det gør kun lige omkring 400 personer). Skal man tjene over en halv million? (Det er kun lige omkring 3.000 personer, der gør det).

Det er med andre ord sådan, at der faktisk ikke er særlig mange mennesker, der tjener mange penge i vort land. Og derfor er der heller ikke særlig mange penge at hente ved at indføre progressiv beskatning eller topskat om man vil. Progressiv beskatning kan ikke løse vort lands økonomiske problemer. Tværtimod risikerer man at forværre problemerne, da progressiv beskatning vil betyde, at vi fjerner incitamentet til at yde en ekstra indsats, vi fjerner noget af incitamentet til at tage en længerevarende uddannelse og vi gør det mindre attraktivt at starte egen virksomhed.

Alle disse ting har vi hårdt brug for i vort samfund.