Fælleskab, tryghed og udvikling? Ikke med denne koalition!

Inuit Ataqatigiit synes det er sørgeligt for demokratiet, at den nuværende koalition på denne måde fortsætter den tidligere koalitions politik med udelukkelse og magt-arrogance.

Onsdag d. 17. december 2014
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Finanslov, Landstinget, Landstingsvalg november 2014.

I dag har et flertal i Landstinget godkendt landsstyrets nød-finanslov. Det skete uden udvalgsbehandling og uden at oppositionen dermed fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Inuit Ataqatigiit synes det er sørgeligt for demokratiet, at den nuværende koalition på denne måde fortsætter den tidligere koalitions politik med udelukkelse og magt-arrogance.

Inuit Ataqatiiit vil på ingen måde modsætte sig en nød-finanslov. Den er jo helt nødvendig. Men Inuit Ataqatigiit havde flere emner vi gerne ville have nærmere viden om, ligesom vi havde et par enkelte ændringsforslag. At koalitionen end ikke gider høre på disse synes vi er uhørt.

Det er et svaghedstegn fra koalitionen, at de åbenbart er bange for at inddrage andre eller lytte på andre. Det her var ellers en oplagt chance for koalitionen for at vise oppositionen og befolkningen at man er oprigtig, når man taler om bedt samarbejde, åbenhed og troværdighed.

Inuit Ataqatigiit ønskede:
  • En forklaring påafgiftsforhøjelsen på langdistancekommunikation: hvorfor og hvorfor nu?
  • Mht. udligningsordningen ønskede vi en gennemgang af den nye model fra KANUKOKA som landsstyret ønsker at basere deres beslutning på. Vi ville gerne vide hvilket beregningsgrundlag der har været brugt, hvordan det adskiller sig fra det tidligere forslag og hvordan landsstyret mener at forslaget matcher deres tanker om indholdet i en permanent model. Vi ville også gerne vide på hvilken måde man agter at inddrage Landstinget i arbejdet med en permanent ny ordning. Når man fremlægger en lovændring og forventer at gøre loven til virkelighed indenfor de næste 14 dage, må det være fordi man har gjort sig nogle tanker og sidder på noget viden!
  • Mere generelt ville vi have en opdatering på underskuddet i landskassen. Den nyligt offentliggjorte budgetopfølgning er jo foretaget sidst i september og nu er vi midt i december. Vi ønskede også at få en orientering om, hvorvidt Finans- og Skatteudvalget kan forvente ansøgninger om tillægsbevillinger inden udgangen af året og i hvilken størrelsesorden?
  • At det planlagte ”Test-lab” til 3,7 millioner blev taget ud af den midlertidige lov og indarbejdet i den endelige finanslov – så den kan få en grundig behandling.
  • En forklaring fra landsstyret på fordyrelsen af projekt Campus Kujalleq. Vi modsætter os ikke, men ønskede bare mere information.

Desværre viste det sig at være tomme ord, når koalitionen talte om at gensidig respekt skal være en grundlæggende værdi i det politiske arbejde. For oppositionen ønsker man ikke at inddrage.