Koalitionsaftale - mine kommentarer

Endelig igår, den 10. december, fik vi koalitionsaftalen på dansk. Man skal bemærke at i aftalen står at det er en oversættelse, den grønlandske er gældende.
Jeg har nogle kommentarer til nogle punkter

Fredag d. 19. december 2014
Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Emnekreds: Landstingsvalg november 2014.


foto. Najaaraq Rosing Nilsson

Endelig igår, den 10. december, fik vi koalitionsaftalen på dansk. Man skal bemærke at i aftalen står at det er en oversættelse, den grønlandske er gældende.

Du finder den sidenummerede koalitionsaftale her
Koalitionsaftale 2014-2018

Jeg har nogle kommentarer til nogle punkter:

På side 3 står:
For at skabe en mere retfærdig skatteudligning i samfundet, er det nødvendigt at sikre en mere ensartet udvikling af landet. Koalitionspartierne er enige i, at man på den konstituerende landstingssamling inden 2015, aftaler en midlertidig overgangsordning.

Hvad indebærer denne skatteudligning?

På side 4 står:
Der skal sikres at produktionsindustrien i Grønland får samme priser på el- og vand.

og på side 10 står:
Der skal være ens priser for el, vand og varme for alle produktionsanlæg i landet for at sikre lige muligheder for at fremme erhverv uanset hvor i landet man bor.

Betyder dette at man vil genindføre ensprissystemet?

Jeg vil foreslå at man på sin regning skal kunne se den kostægte pris og nedenunder det tilskud man får for at balancere priserne med det øvrige land.

På side 7 står:
Omsættelige kvoter skal kunne opkøbes udelukkende af licenshavere og isfiskeriet skal have særlige kvoter.

Det glæder mig at kun licenshavere skal kunne opkøbe omsættelige kvoter, men hvem kan få en licens? I øjeblikket kan man kun få en licens hvis man i forvejen har en væsentlig del af sin indtægt fra fiskeri. På denne måde gør man det meget svært for de unge at få en licens.

På side 7 står:
Der skal etableres en handlingsplan der skal fremme fiskeriet i Østgrønland ved Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, med særlig henblik på indhandling og forædling.

Det glæder mig at man vil gøre noget for at udvikle fiskeriet i Østgrønland. Idag er der ikke megen interesse for at hive fiskene op af vandet, og på den eneste fabrik i Østgrønland er man heller ikke særlig interesseret i at indhandle fisken.

Iøvrigt planlægger Sermersooq Erhvervsråd et fiskeriseminar i Tasiilaq i uge 11, 2014.

På side 8 står:
Der skal etableres et A/S der skal varetage store anlægsopgaver for de offentlige og disse skal være baseret på investeringer udefra og disse områder sættes der fokus på:
  • Ny lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq
  • Ny lufthavn i Tasiilaq
  • Udvidelse af Ilulissat Lufthavn
  • Planerne for atlantlufthavn i Nuuk skal genoptages
  • Der skal ses på mulighederne i at anlægge grusbaner for fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq og Nanortalik og på den måde også være med til at sikre beskæftigelse og igangsættelser af projekter der skal være med til at mindske arbejdsløsheden.

Det lyder spændende med dette A/S. Det må vel så blive et selvstyreejet A/S?

På side 9 står:
Indtægter fra ICAO skal tilfalde Grønland og disse skal øremærkes til forbedringer indenfor turismen.

ICAO er en international luftfartsorganisation som arbejder med luftfartens sikkerhed. Grønland har indtægter fra ICAO blandt andet ved at drive vejrstationer.

Jeg synes at det vil være en bedre ide at anvende disse indtægter til forbedring af lufthavnenes sikkerhedsudstyr, f. eks bedre udstyr til landing i dårligt vejr.

På side 13 står:
Kommunesammenlægningen skal færdiggøres og på den måde oprette nærdemokratiet påny.

Koalitionen vil sætte særligt fokus på følgende:
  • For at respektere den allerede overstået udmelding fra befolkingen ved afstemningen skal Qaasuitsup Kommunias opdeling ændres og implementers og etablere Kommunen i Nord (Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq) og derudover Kommunen i Diskobugten (Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat og Kangaatsiaq) skal diskuters hvorledes man finder den bedste løsning med kommunen.
  • Derudover må det vurderes om Østgrønland kan udskilles af Kommuneqarfik Sermersooq og etableres som en kommune.

Jeg synes at med Grønlands nuværende nuværende økonomiske situation bør vi vente med eventuelle kommunedelinger.

På side 13-14 under Bolig og anlæg står:
Fuld rentefradrag vil implementeres.

Betyder dette at alle renter, incl. skatterenter skal kunne fradrages?

På side 17 står:
Det er aftalt at der udføres en pensionsreform i 2015.

Grundpension gældende for alle pensionister som ikke er afhængig af samleverens indkomster skal indføres, derudover skal der være et indtægtsreguleret tillægspension.

Der skal arbejdes for at forbedre de ældres mulighed for biindtægt uden at pensionen skal reduceres.


Skal dette forstås således at kun pensionister som ikke er afhængige af samleverens indkomst skal kunne få denne grundpension?

Eller betyder det at alle der er over pensionsalderen vil få denne grundpension? teksten er uklar.

I øjeblikket kan en pensionist tjene 56.00 kroner årligt uden at der trækkes i pensionen. Vil man forhøje denne beløbsgrænse?

På side 17 står:
Den offentlige administration

Effektivisering af det offentlige system skal videreføres, så betjeningen af borgerne forbedres og mere ensartet.


Dette kan jeg bifalde.

Da man indførte hjemmestyret byggede man landstingssalen og de tilhørende kontorer og mødelokaler.

Senere byggede man den høje røde bygning med endnu flere kontorer.

Senest har man fået endnu flere kontorer og endnu flere medarbejdere i skyskraberen over Nuuk Center.
Og nu har der i 2014 været forslag om at bygge en helt ny landstingsbygning.

Jeg mener at vi er nødt til at kulegrave vores offentlige administration og finde ud af hvordan vi kan klare os med færre medarbejdere.

Royal Arctic Lines monopol
Royal Arctic Lines monopol er slet ikke omtalt i koalitionsaftalen

Jeg mener som tidligere, at RALs monopol er en hæmsko for udviklingen. Det bør erstattes af servicekontrakter hvor det skal være gennemsigtigt hvad fragt og forsyning koster.

En ny fiskerilov
En ny fiskerilov er kun løseligt omtalt. Jeg mener at vi snarest må kulegrave forholdene omkring fiskeriloven og alle dens ændringer og tilføjelser, og komme frem til en helt ny fiskerilov.