Emne: Landstingvalg juni 2009


En stor dag med negative overraskelser

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Søndag d. 21. juni 2009

Det var med stor stolthed, at vi fredag den 12. juni satte os på vores pladser i Landstingssalen som nyvalgte medlemmer af Landstinget. Det var en meget stor dag for os begge. Men det var også en meget overraskende dag. Overraskende fordi niveauet hos Siumut var så lavt. Det var tydeligt, at pågældende parti var bittert, hævngerrigt og desværre også uvidende om reglerne i Landstinget. Det var skuffende at konstatere.

Urealistiske forventninger?

Grønlands Arbejdsgiverforening
Mandag d. 15. juni 2009

Det er meget kontante og vanskelige opgaver, der venter på det nye landsstyre. Derfor er det urimeligt at forlange mirakler på rekordtid, men optimismen breder sig igen i mange dele af samfundet og det politiske systemskifte i sig selv kan have en selvforstærkende, positiv effekt.

Valg af Landsstyreformand, valg af Landsstyremedlemmer

Siumut
Lørdag d. 13. juni 2009

Derfor er det ikke mindst bekymrende i en tid hvor vi er på vej ind i et Selvstyre, at tænke over at Landsstyrets møder vil blive afholdt på dansk.

Indsættelsestale af Landsstyreformand Kuupik Kleist

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. juni 2009

Når vi går ind ad denne dør og uanset vores forskelligheder, er vi folkevalgte, som alle i ligeværdighed skal være samfundets tjenere og skal samarbejde, ikke for personlig vindings skyld eller for at fremme egne interesser, men for at opnå det bedste for samfundet. Uanset de antal stemmer, vi har fået, skal vi i dette rum anse hinanden for lige værdige, og skal arbejde sammen i ligeværdighed.

Solidaritet og lighed i fokus for det kommende Landsstyre

Landsstyret
Onsdag d. 10. juni 2009

Som noget helt nyt vil Landsstyret etablere et politisk uafhængigt organ til fordeling af kvoter for fisk og skalddyr. Yderligere vil det kommende Landsstyre arbejde for anerkendelse af fangererhvervet af det globale samfund ved at iværksætte en mere intensiv oplysningskampagne om erhvervet.

Det grønlandske sprog er det officielle sprog!

Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Onsdag d. 10. juni 2009

Vi er nu vidner til at det kommende Landsstyresamarbejde har sat sig for, at Grønlands befolkning ikke længere bør ledes og regeres på eget modersmål. SIK finder dette skridt stærkt kritisabelt og vi kræver derfor nu, at det kommende Landsstyresamarbejde besinder sig og anerkender, at folkeafstemningen allerede meget klart og utvetydigt har udtalt sig herom!

Koalitionsaftale for landsstyresamarbejdet, juni 2009

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 10. juni 2009

For at sikre det initiativ og den fremdrift der tilflyder samfundsøkonomien, når private iværksættere og selskaber etablerer virksomhed, skal offentligt ejede selskaber og institutioner hverken direkte eller indirekte konkurrere med disse. Dette gælder især på de delmarkeder, hvor konkurrence mellem flere private aktører er med til at sikre den rigtige pris og service på området

Det nye landsstyre og Landstingets formand. juni 2009

Grønlands Landsstyre
Onsdag d. 10. juni 2009

Her ser du det nye landsstyre og Landstingets nye formand

Tak for tilliden

Demokraterne
Tirsdag d. 9. juni 2009

Demokraterne er i disse timer i gang med at færdiggøre de sidste forhandlinger med henblik på at indgå i en kommende Landsstyrekoalition med Katusseqatigiit Partiiat og Inuit Ataqatigiit. Det er første gang i partiets historie, at vi får reel indflydelse på landspolitikken. Det er en opgave, som vi finder meget udfordrende, men det er også en opgave, som vi glæder os meget til.

Befolkningen har talt

Atassut
Fredag d. 5. juni 2009

På trods af halveringen af vores mandater i Landstinget, er vi sikre på at de 3 Landstingsmedlemmer, og deres suppleanter, på vegne af Atassut vil bestræbe sig på at opnå de bedste resultater for befolkningen og for Atassut.

Sorlaat Partiiat ønsker IA stort tillykke!

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Torsdag d. 4. juni 2009

Jeg vil gerne udtrykke min store taknemlighed overfor de vælgere, som har støttet mig under valget og på valgdagen. Resultatet var ikke ringe. Men desværre fik jeg ikke et mandat til Landstinget. Jeg har haft et trofast lille bagland, som har båret mig gennem valgperioden med deres utrættelige arbejde med hjemmeside, foldere og plakater! Stort tak til dem, jeg skylder dem en stor del af æren for at være nået så langt!

Tillykke med valget - og håbet

Grønlands Arbejdsgiverforening
Torsdag d. 4. juni 2009

Det haster med forandringer, men ikke så meget, at disse forandringer ikke er gennemtænkte. Kortsigtede hovsaløsninger har vi set rigeligt af gennem de senere år, så vi vil opfordre til, at man giver sig den fornødne tid til at sammensætte et kompetent og velfungerende landsstyre, der kan formidle samarbejde.

Glædeligt systemskifte vil kunne give Grønland en ny start

Søren Espersen, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti
Onsdag d. 3. juni 2009

Søren Espersen tilføjer, at Dansk Folkeparti i de kommende forhandlinger om Danmarks finanslov for 2010 agter at forlange, at den grønlandske økonomi igen underkastes Rigsrevisionen.

Jordskredssejr til Inuit Ataqatigiit

Grønlands Hjemmestyre
Onsdag d. 3. juni 2009

Partiet Inuit Ataqatigiit er nu det største parti i Grønland.Det er en historisk jordskredssejr til Inuit Ataqatigiit, da Siumut for første gang i Hjemmestyrets historie er sat på sidelinien, hvor partiet er blevet det næststørste parti i Grønland.

Arbejdspladser i bygderne og ytringsfriheden

Ole Larsen, Landstingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. juni 2009

For den del af befolkningen, som ikke kan bruge vort sprog, helt eller delvist, er bygderne i høj grad en mulighed for at dygtiggøre sig i brugen af det grønlandske sprog. Det har vi fået oplyst fra folk der på eget initiativ har lært sig sproget ved at flytte til en bygd for at opnå dette. De oplyser samtidigt at det er meget svært at lære sproget når man befinder sig i en by.

Dobbeltmandater = dobbeltmoral!

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Tirsdag d. 2. juni 2009

Det kan godt være at disse politikere virkelig mener at de kan varetage det demokratiske mandat de får, men et mandat er et fuldtidshverv, ligeså snart det er på landsplan. Derfor får man så meget i løn. Men det ændrer aldrig ved det faktum at én politiker simpelthen ikke kan være to steder på samme tid og det sker på bekostning af Demokratiet!

Skal Benjamin og Sakæus ud at rejse?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. juni 2009

Det er beklageligt, at Landsstyret ikke ønskede at lade andre forsøge sig med trafikmodellen. Det ville nemlig have skabt muligheden for, at der kunne komme flere tanker i spil og mere debat om fremtidens trafikstruktur.

Sprogpolitik som stopklods for en fornuftig integration

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. juni 2009

Mange lande har integreringsprogrammer og sprogundervisning i landet officielle sprog. Hvis der havde været et reelt ønske fra Grønlands side om, at alle skulle kunne tale grønlandsk, ville man vel have gjort noget for alle kunne lære sproget. Men det har man ikke ønsket – slet og ret – man har ikke ønsket, at tilkaldte og andre, der ikke var opvokset med det grønlandske sprog fik en reel mulighed for at lære sproget.

Moral og dobbeltmoral

Bent Olsvig Olsen, Landstingskandidat for Demokraterne
Søndag d. 31. maj 2009

I stedet for at komme med konstruktive og langsigtede planer for at forbedre disse forhold, så forsøger IA at bidrage til et pladderromantisk billede, der blot har som konsekvens at denne befolkningsgruppe fastholdes under forhold de kun vanskeligt selv kan ændre. Det er dobbeltmoralsk

Det er Jess Svane der lyver

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Søndag d. 31. maj 2009

Det er alment kendt, at rigtig mange mennesker er bange for at udtale sig offentligt om deres politiske holdning af frygt for repressalier. Det kan enten være fordi de direkte er ansat i en offentlig institution eller i deres arbejde afhængig af midler, der skal bevilges af det offentlige. Det er måske derfor, at der er så mange debattører, der skriver under forskellige alias

Planøkonomi er roden til alt ondt!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Søndag d. 31. maj 2009

Afdankede partisoldater - lige meget hvilket parti de kommer fra - skal ikke placeres på topposter i virksomhederne. Det skal være slut med frynsegoder og ”fortjenstmedaljer” for trofast tjeneste til afdankede partisoldater.

Valgkampen er slut – folkets dom venter

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2009

Vi kæmper for frihed og vi stiller os til rådighed for samfundet.

Slutspurt

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Søndag d. 31. maj 2009

Grønland har brug for en økonomisk fastkurspolitik, som ikke bøjer af for vind og vejr – eller for skiftende holdninger hos samme ledere. De reformer som måtte i søsættes skal have lov til at have deres effekt – uden at skulle udsættes for ændringer bare få måneder efter de er trådt i kraft. Det gælder alle reformer. Hvis der er behov for justeringer, så må de komme nu, lige efter valget, men så skal de have lov til at virke – Sorlaat Partiiat går ind for langsigtede strategier!

Drop skammen

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 30. maj 2009

Et velfærdssamfund beskytter de grupper der er mest udsatte. En gruppe der i dette samfund er meget udsatte er voldsramte kvinder, og det vil klæde samfundet at tage disse kvinders situation mere alvorligt. En del af disse kvinder er rent faktisk i livsfare og alene i det sidste år er indtil flere voldsramte kvinder blevet dræbt af voldelige kærester eller eks-kærester.

Fiskerierhvervet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 30. maj 2009

Vi må konstater, at den satsning der er foretaget med at gøre Royal Greenland A/S til en international koncern er slået fejl. RG har i de senere år leveret utilfredsstillende store underskud, og gældsbyrden er uholdbar i længden.

Efterskoler til folket?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 30. maj 2009

I valgkampens sidste runde skrues der helt op for blusset med valgløfter og ideer. Nogle er klart mere gennemtænkte end andre. I sidste nummer af Sermitsiaq så jeg til min forundring at Siumut lover unge at de kan komme på efterskole i Canada og USA. Det første problem Siumut skal have løst ved dette løfte er at der slet ikke findes efterskoler i Canada og USA…

Er dansksprogede kandidater et problem

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 30. maj 2009

Naaja Nathanielsen (IA), Maliina Abelsen (IA). Michael Rosing (Demokraterne) og Nikoline Ziemer (Sorlaat Partiiat).

Hvad kommer først? Udviklingen i byerne eller bygderne?

Maliina Abelsen
Lørdag d. 30. maj 2009

Vi skal først og fremmest have skabt nogle jobmuligheder og gode vilkår, der gør bygdebefolkningen i stand til frivilligt at vælge om de ønsker at bo i byerne. Dertil synes jeg det er meget vigtigt at pointere, at vækst og udvikling ikke kun er forbeholdt byerne, men sagtens kan finde sted i bygderne. F.eks. kommer turister ikke til Grønland for at se boligblokke i stride strømme, men er i høj grad meget mere interesserede i at besøge og opleve bygder.

Progressiv beskatning eller hvad??

Maliina Abelsen
Lørdag d. 30. maj 2009

IA har i mange år fremkommet med et ønske om progressiv beskatning. IA har ikke kunnet skabe forståelse for et sådant ønske. Derfor har IA nu bestemt at gå til valg på, at man ikke vil hæve skatter eller afgifter, men derimod ved reformering af skatter, afgifter og sociale samt boligmæssige ydelser søge andre måder at forbedre forholdene for de økonomisk dårligst stillede i vores samfund.

Den kommende Landsstyre må udarbejde en redegørelse om behovet for almennyttige boliger i perioden 2010-2020

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. maj 2009

Det er derfor nødvendigt, at vi får klarlagt det samlede behov for ikke mindst almennyttige boliger. Grunden til at jeg ønsker at der særligt prioriteres en indsats på dette område er naturligvis, at de borgere, der er afhængige af den almennyttige boligmasse, ikke har andre muligheder. Det bør ligeledes i denne sammenhæng undersøges, hvorledes befolkningens tilflytningsmønstre fra land til by kan forventes at udvikle sig i fremtiden, sådan at dette kan inddrages i planlægningen.

Danske journalisters valg!

Finn Heilmann
Fredag d. 29. maj 2009

De to landsdækkende aviser i Grønland, har for åbent skærm erkendt, at de arbejder på dansk, altså med dansk som arbejdssprog. Hvilke andre samfund har sådanne magtbeføjelser omkring journalister af anden herkomst?

Bedre styring og skarpere prioritering

Karin Holler, Formand for Peqqinnissaq Pillugu
Torsdag d. 28. maj 2009

Den offentlige debat om sundhedsvæsenet, hvor politikere, patientforeninger, læger og sygeplejersker har gjort opmærksom på en række store problemer, er specielt interessant nu, hvor vælgerne skal sætte deres kryds. Sundhedsvæsenet har været under et voldsomt pres på grund af mangel på ressourcer – både når det gælder personale og økonomi. Knappe ressourcer kræver en skarp politisk prioritering og dygtige ledere. Og det er her, vælgerne har mulighed for at udøve deres indflydelse.

Demokraterne beskylder Landsstyret for at tilbageholde oplysninger

Grønlands Landsstyre
Torsdag d. 28. maj 2009

Med udskrivelsen af valg den 15. april 2009, udgør Landsstyret og de enkelte landstyremedlemmer et forretningslandsstyre og kan alene foretage sig, hvad der er fornødent til den uforstyrrede videreførelse af Hjemmestyrets anliggender. Besvarelse af § 36 spørgsmål til Landsstyret er ikke omfattet af sådanne anliggender. Spørgsmål stillet til Landsstyret af landstingsmedlemmer er derfor faldet bort ved valgets udskrivelse.

IA går ind for ulighed i boligpolitik...

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Torsdag d. 28. maj 2009

I dag betaler hjemmestyret gladelig… 25 000 kr. til en lille bitte lejlighed til en bolighaj, for at opfylde kravet om tjenesteboliger. Det betyder at der bruges masser af millioner på prævakante og vakante boliger. Og hvem får disse boliger? Det gør SIK medarbejderen ikke – det gør de veluddannede, de som i forvejen har bedre ressourcer. Jeg forstår ikke at ideologen bag IA går ud og melder sådan noget ud. Det øger kun uligheden i samfundet.

G-60 politik i ny forklædning?

Kaali Olsen
Torsdag d. 28. maj 2009

Under vælgermøde i Ilimmarfik udtalte Demokraternes Landstingskandidat Niels Thomsen helt utvetydigt, at han hellere vil bruge diverse tilskud til bygder og yderdistrikter på rundt regnet 800 mio. kr. til erhvervsudvikling i vækstområderne. Aldrig før er det sagt så klart og tydeligt: bygderne skal lukkes.

Målrettet indsats mod frafald i uddannelserne

Kaali Olsen
Torsdag d. 28. maj 2009

Grønland investerer godt og vel 1 milliard kr. om året på uddannelse. De sidste tal fra KIIIN anslår, at ca.42 % af arbejdsstyrken har en kompetencegivende uddannelse. En fortsat satsning på uddannelse er derfor en væsentlig forudsætning for, at vort land med tiden kan få dækket behovet for en veluddannet arbejdskraft.

Hvad skjuler Landsstyret?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 28. maj 2009

I mere end fem måneder er jeg blevet holdt hen af det fungerende Landsstyre. Jeg har såmænd blot bedt om at få udleveret bilag på rejser, gaver med videre fra skiftende Landsstyremedlemmer for Udenrigsanliggender. En simpel opgave, men tilsyneladende ikke en opgave, som Landsstyret ønsker at løse. Hvorfor mon ikke? Mit bedste gæt er, at Landsstyret forsøger at skjule noget.

Hvad er planen?

Rita Manja Geisler, landstingskandidat for Demokraterne
Onsdag d. 27. maj 2009

Der er alt for mange voksne mennesker, der bare kigger den anden vej, når de støder på ulovligheder. Vi tænker alt for meget på os selv. Vi er altligeglade med de andre. Vi er ikke så meget for at hjælpe.

International frihavn

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. maj 2009

Selvom vi i Grønland skal være vores globale medansvar bevidst og gøre alt for at reducere udledningen af CO2, skal vi heller ikke være blinde for, at udviklingen åbner nye erhvervsmuligheder. Med de stigende temperaturer reduceres isdækket i nordkalotten for hvert år der går og om ikke lang tid vil det være relavant at åbne Nordvestpassagen for godstrafik .

Demografiske forhold

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 27. maj 2009

Derfor vil IA hav via reformering af social og sundheds lovgivningen tag højde for den kommende udfordring og være klar til at give det bedste tilbud til vores sundhedsvæsenet, pensionister og pleje krævende medborger.

Byggeboom, vækstboom og velfærdsboom

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 26. maj 2009

Det er sikkert gået op for de fleste, at der i dagens Grønland ikke bygges efter det reelle behov i samfundet. På nuværende tidspunkt bygges der ikke almennyttige boliger i vækstbyerne og resultatet er, at ventelisterne er vokset eksplosivt og at der mangler arbejdskraft de pågældende steder, da mange nytilflyttere ikke har råd til eget indskud i en ny bolig.

Bosætningsmønsteret koster årligt milliarder ikke millioner

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 26. maj 2009

For at vurdere omfanget af bosætningsmønsterets økonomiske rationalitet skal den økonomiske støtte til virksomheder, der driver markedsmæssigt urentable aktiviteter i bygder og yderdistrikter virksomhed, medtages. Ifølge Grønlands Statistik androg overførsler fra offentlig forvaltning og service til grønlandske virksomheder 848 mio.kr. i 2006. Dette betyder i korthed, at IA’s udsagn er falsificeret. Bosætningsmønsteret koster altså ikke 200 mio.kr., som Kuupik Kleist påstår.

Et råb om hjælp

Rita Manja Geisler, landstingskandidat for Demokraterne
Tirsdag d. 26. maj 2009

Det vi i stedet skal kigge på er, hvem der ikke råber efter hjælp? Hvem er den stille? Hvem er det der er i hjørnet og er sky? Hvem er det der har svært ved at komme frem af sig selv? Hvem er det der råber efter hjælp ved at ikke råbe efter hjælp???

Systemskifte

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Tirsdag d. 26. maj 2009

Jeg lancerede mit ønske om opstart af Sorlaat Partiiat tilbage i november 2007 med overskriften “Det skal være slut med kammarateri”. Jeg mener at der er behov for en fundamental ændring af samfundet. Politikere som kvajer sig gang på gang – bliver de straffet? Det er ikke sikkert, fordi man ved hvad man har, men man ved ikke hvad man får.

Aluminiumsprojekt

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 25. maj 2009

Såfremt det går økonomisk dårligt for projektet, vil det kunne have katastrofale økonomiske konsekvenser for det grønlandske samfund. Dertil kan nævnes de ekstreme udsving råvarepriserne har haft i 2008 og 2009. Eksempelvis kan nævnes Nalunaq projektet – hvem havde troet på, at dette ville være en underskudsforretning for 10 år siden ?

Grønlands udenrigsrelationer og repræsentative opgaver

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 23. maj 2009

Valgkamp eller ej, så kan jeg ikke forstå hvordan AG er nået til deres slutning om, at jeg skulle have rejst privat til eksotiske lande. De har ej heller gjort sig den ulejlighed at kontakte mig for nærmere informationer herom, men jeg er da klar over at de har fået aktindsigt i mine rejseaktiviteter over årene. Og uden nærmere dialog eller ønsket om at blive oplyst nærmere gør de deres egne konklusioner baseret på udgiftsbilag. Det er en trist fremgangsmåde.

Åbent brev til Landsstyremedlem Tommy Marø

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 23. maj 2009

Ansøgningsfristen var d. 15. februar 2009. Derfor må man gå ud fra at Landsstyret har haft tid til at gennemgå ansøgningerne så de afsatte midler kan nå frem til modtagerne tidligst muligt. Vi vil opfordre forretningslandsstyret om at fremskynde sagsbehandlingen af disse ansøgninger, hvis dette ikke er sket.

Definitionen af tryghed

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 23. maj 2009

Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp (…).

25 landstingsmedlemmer i fremtiden

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 23. maj 2009

Demokraterne har længe talt for, at man skulle ændre på mødeformen i Landstinget, således at der holdes møde hele året. Dette vil medføre, at lovforslag ikke hastes igennem, men at alle forslag bliver behandlet seriøst. Ved at Landstinget holder møde hele året, kan man reducere antallet af Landstingsmedlemmer uden at det resulterer i en uoverkommelig arbejdsbyrde.

Uddannelse som eneste vej mod vækst og udvikling?

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 22. maj 2009

Jo mindre vi grønlændere begynder at føde mange flere børn, vil vi i de næste mange årtier have behov for udefrakommende arbejdskraft. Alternativet er at mindske det offentlige serviceniveau væsentligt og indrette det efter vores faktiske arbejdsstyrke. Det tror jeg de færreste ønsker. Derfor må vi skabe et samfund, hvor udefrakommende er velkomne.

Hvad med mændene?

Kaali Olsen
Torsdag d. 21. maj 2009

Når talen falder på følelser og levevilkår under valgkampen, har jeg hæftet mig ved, at koalitionspartierne langt hellere vil tale om deres store kærlighed til landet, deres store bedrifter gennem de sidste 30 år, og hvor velegnede de er til at stå forrest i et selvstændigt Grønland. Det er tydeligt, at de samme kandidater har meget svært ved at forstå årsagerne til problemerne og har derfor vanskeligt ved at forholde sig til de store sociale uligheder i vort land, seksuelt misbrug af børn, forskellige misbrugsproblemer osv.

Forandring kræver mod!

Kaali Olsen
Torsdag d. 21. maj 2009

Blot et par uger før valget, er der igen kamp om førertrøjen i Siumut. Et Siumut, der har ambitioner om at føre vort land sikkert hen til startlinjen til vort længe ventede selvstyre, er allerede i gang med at diskutere, hvem der skal stå i spidsen for partiet. Det giver næppe nogen mening at opremse alle skandalerne igen – men fire år mere med politisk stormvejr vil ikke alene svække landet og dets befolkning, den vil også ødelægge vores ry og rygte i udlandet.

Sundhed

Siumut
Torsdag d. 21. maj 2009

Siumutvil arbejde stærkt på at kræftsyge skal kunne få behandling også i andre nordiske land og samtidig skal der skabes mulighed for at nærmeste familie kan være ledsagere under behandlingen, hvor de offentlige betaler for rejse og ophold.

Familiebesøg – på fribillet. Fyld de tomme flysæder

Siumut
Torsdag d. 21. maj 2009

De tusindvis af tomme pladser, som Air Greenland hvert år flyver rundt med i Grønland skal bruges til at sikre alle borgere i landet mulighed for at besøge deres familie i en anden by mindst én gang hvert andet år – for 200 kr. pr. strækning.

Efterskole – i USA eller Canada. Ungdommen – ude i den store verden

Siumut
Torsdag d. 21. maj 2009

Vi synes, vores naboer mod vest er mindst lige så vigtige at kende, som dem mod syd

Vi vil have 5 ekstra stipendiater til forskeruddannelser samt Grønlands eget uafhængige forskningsråd

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 21. maj 2009

Ilimmarfik har brug for at det grønlandske samfund laver et boom af hjemmehørende forskere. Derfor mener vi ikke at vi kan nøjes med de 3 samfinansierede stipendier som kæmpes om og til stadighed ansøges om hvert år.

Kan øget velfærd gå hånd i hånd med en strammere økonomisk politik?

Pia Rasmussen, landstingskandidat for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Vi er nødt til at føre en mere ansvarlig økonomisk politik for at kunne tilbyde en helhjertet og langsigtet indsats. Vi er nødt til at fremme et økonomisk og biologisk bæredygtigt erhvervsliv, landbrug, fiskeri-fangst- og råstofområde. Vi er nødt til at komme væk fra blivende tilskud til erhverv, hvori der ikke er mulighed for vækst. Og vi er, om end det er en ”varm kartoffel”, nødt til at kigge på vores bosætningsmønster - om vi kan lide det eller ej.

Den gode skole er ikke så god endda

Karen Kleemann, landstingskandidat for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Derudover er det jo ingen hemmelighed, at der er ganske stor mangel på uddannede lærere især i bygder og yderdistrikter. Dette er absolut heller ikke befordrende for en god skole. Desværre gør Landsstyret ikke noget ved det. Landsstyret har endda sagt nej til et forslag fra Demokraterne om at indføre fjernundervisning.

Demokraterne vil efter valget indskrænke alle politikeres frynsegoder til et minimum

Karen M. Lynge, Landstingskandidat for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor alle vores Landsstyremedlemmer skal køre rundt i biler tilhørende hjemmestyret i deres fritid. Nuuk er faktisk ikke ret meget større end at det er overkommeligt og sundt at bevæge sig rundt til fods.

Stop smædekampagner

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Men vi forlanger, at alle partier kører ærligt spil og diskuterer ud fra fakta. På den baggrund vil jeg som formand for Demokraterne udtale min skarpeste fordømmelse af den smædekampagne, der er igangsat mod Niels Thomsen, der stiller op for Demokraterne. Demokraternes kandidat til Landstinget bliver i en anonym smædemail beskyldt for at have snydt, da han skrev sit speciale på Ilisimatusarfik. Beskyldningen er helt forkert og er da også allerede blevet afvist af Tine Pars, der er rektor på Ilisimatusarfik.

Opgør med boligpolitik

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Der skal være en sammenhæng mellem udbuddet af almennyttige boliger, andelsboliger og ejerboliger. Uden en grundig analyse kommer det kommende Landsstyre til at famle i blinde, og når det sker, så er det altid de svageste grupper, der må betale prisen.

Behov for stærke kræfter

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Torsdag d. 21. maj 2009

Vi har brug for lederskab, der baserer prioriteringer på en langsigtet planlægning og realistiske, økonomiske beregninger frem for myter, drømme og håb. Eller endnu værre: på kostbare, uigennemtænkte fejlvurderinger. Grønland har brug for politikere, der har mod til at gøre op med selvtilstrækkelighed - og vilje til at ændre den politiske slingrekurs, der i de senere år har præget billedet.

Barselsorlov

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 20. maj 2009

Jeg foreslår, at barselstilskud til ufaglærte, arbejdsløse samt uddannelsessøgende forhøjes. Endvidere foreslår jeg, at orlov under børnenes sygdom bliver forlænget politisk. Jeg mener, at man af den vej kan opnå at mindske den i forvejen store samfundsmæssige skel i befolkningen.

Vi lover ærlighed og økonomisk prioritering

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 19. maj 2009

Som kandidat for IA skal der, fra min side, ikke herske nogen tvivl! Tiden er kommet til, at vi må kigge hinanden dybt i øjnene og tage nogle velovervejede prioriterede beslutninger om, hvor det er vi vil bruges vores økonomiske midler i fremtiden, for der er ikke råd til det hele! Jeg mener, at et af de områder, der virkelig haster, er vores sundhedsvæsen.

Arbejdsmarkedspolitik

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Tirsdag d. 19. maj 2009

Sorlaat Partiiat går ind for fremme af lokale erhvervsinitiativer og det gælder alle sektorer, således går vi også ind for støtte er fiskeri, landbrug og så videre. Men forskellen fra os og andre partier er at vi går ind for det lokale initiativ. Nøgleord som nærdemokrati, medansvar og lokal styring af erhvervsfremme er Sorlaat Partiiats slagord. Med det skal ejes af lokale. Sorlaat Partiiat er i mod central styring af erhvervsfremme.

Sorlaat Partiiats valgoplæg til Avalak

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Mandag d. 18. maj 2009

Vi grønlændere skal bort fra den tvangstanke, at vi er fodfolket, at det er os der skal sidde på fabriksarbejde hvad enten det er Royal Greenland eller Polar Seafood eller en fremtidig Alcoa mine i Maniitsoq. Det er nu at vi skal satse massivt på uddannelse af befolkningen, fordi det er os grønlændere der skal besætte stillinger som pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer, læger, ingeniører og håndværkere og for den sags skyld chefstillinger!

Lad udenlandske operationshold fjerne den lange venteliste til knæ- og hofteoperationer

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 18. maj 2009

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at behandle vore borgere med dårlige knæ og dårlige hofter så ringe. Det giver et dårligt liv for såvel de ramte borgere, som deres familie. Samfundet må endvidere afsætte unødvendige midler til smertestillende medicin og sociale ydelser. Midler der ville være bedre anvendt til løsning af nogle de andre samfundsproblemer, Hjemmestyret ikke har magtet at håndtere seriøst.

Nej, jeg skammer mig ikke over at tale så dårligt grønlandsk, som jeg gør

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Mandag d. 18. maj 2009

Den økonomiske styring af landet skal ændres – 60% af arbejdsstyrken findes i det offentlige og det skal vi bort fra. Det offentlige skaber ikke i sig selv kapital til samfundet. Og det er kapital samfundet har brug for. Så der skal rationaliseres i det offentlige. Sorlaat Partiiat går ind for den model, som IA har foreslået om nedsættelse af en skattekommission.

Børn som vores fremtid

Niels Kristensen, Landstingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 16. maj 2009

Jeg tolererer ikke at man sidder på landskassen og kan tillade sig til sige at folks elendighed er deres egen skyld.

Hvem er da den rette ejer til tanker under valgkampen

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 16. maj 2009

Fungerende landsstyremedlem for finanser mener, at de enkelte kandidaters eller partiers udmeldinger under valgkampen om hvilke initiativer de agter at igangsætte efter valget er unødvendige. Det besynderlige argument er, at det er det foreløbige landsstyre, som ejer alle tanker i dette land.

Samtlige partier har en uambitiøs arbejdsmarkedspolitik!

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Fredag d. 15. maj 2009

Dagens kommentarer ovenpå vælgermødet i Ilulissat den 14. maj 2009.

Politisk Økonomisk redegørelse

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. maj 2009

At læse beretningen, og at se Hans Enoksen i Qanorooq udtale sig, at der er masser af penge i landskassen hænger ikke helt sammen.

Idrætslinje på GU

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 14. maj 2009

Idrætslinjen skal være for alle. Det eneste krav skal være, at man er egnet til at blive optaget på GU. Idrætslinjen er således ikke kun tiltænkt eliten, men skal være for alle, der har lyst til at kombinere deres GU med idræt.

Et mere miljøvenligt landbrug (i udvikling)

Peter Borg, Landstingskandidat for Demokraterne
Torsdag d. 14. maj 2009

Målet bør være at man yder tilskud til finansiering af køb af maskiner til håndtering af husdyrgødning, som er et naturligt produkt fra de selv samme dyr som landmændene ejer. En bedre udnyttelse af husdyrgødningen vil resultere i et langt mindre forbrug af dyrt importeret kunstgødning.

Inuit Ataqatigiit foreslår nedsættelse af skattekommission

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 14. maj 2009

Efter de seneste ændringer i det danske skattesystem er det dog et faktum at nuværende skattesystem har en uheldig indflydelse for rekruttering af personale til både undervisnings- og sundhedssektoren i Grønland. Denne personalegruppe af mellemindkomstgruppen er nu således hårdere beskattet end deres kollegaer i Danmark.

Et afgørende valg for samfundet

Atassut
Torsdag d. 14. maj 2009

Når selvstyret bliver en realitet den 21. juni 2009, vil vores tid under hjemmestyret være fortidig, og efter at have været med til at arbejde for at indføre selvstyret og anbefalet et ja ved folkeafstemningen, er vi fra ATASSUT godt tilfredse med resultatet, vi skal fra ATASSUT i den forbindelse bringe vort tak for befolkningens store opbakning.

Sorlaat Partiiat er ikke IA eller Demokraterne

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Torsdag d. 14. maj 2009

Sorlaat Partiiat mener, at en progressiv beskatning kan anvendes til at løse op for denne ovennævnte norm. Men IA kunne ikke drømme om at frigive noget af den magt, de har over markedet i Grønland. Vi har nok et af de mest kommunistiske lande i verden, hvor størstedelen af erhvervslivet er underlagt den centrale magthaver (hjemmestyret). Jeg tror, at magt korrumperer.

Landstingsvalg 2009

Siumut
Onsdag d. 13. maj 2009

Vi er født i dette land, som vi har arvet fra vore forfædre, arvet fra deres forfædre og igen arvet fra deres forfædre. Vi skal aflevere dette land til vore efterkommere som deres rette hjemland, og de skal så levere landet til deres efterkommere. Vore forfædre har i mange, mange år levet i deres elskede land, på den yderste eksistensgrænse under barske betingelser, uden at forvente hjælp udefra.
Tilknyttede tekster:

Økonomisk udvikling

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 13. maj 2009

Vi har grundlæggende et godt udgangspunkt og tilhører den bedre stillede del af verden. Med selvstyreaftalen er vi sikret fast indtægt, men det er op til os at forvalte dette udgangspunkt bedst muligt for os selv og vores efterkommere.

Offentliggørelse af kandidatliste

Valgnævnet for Landstinget
Onsdag d. 13. maj 2009

Efter kandidatanmeldelsesfristens udløb tirsdag den 12. maj 2009 kl. 12.00 har Valgnævnet foreløbigt godkendt følgende kandidater til landstingsvalget den 2. juni 2009

Nye Kræfter

Demokraterne
Tirsdag d. 12. maj 2009

Selvstyrets succes er afhængig af, hvorvidt det kommende Landsting og Landsstyre bliver i stand til at ændre på ledelsen af Grønland, så den bliver mere globalt fokuseret, mere økonomisk ansvarlig og med fokus på forbedringer af borgerservicen, højnelse af uddannelsesniveauet og skabelsen af nye arbejdspladser.

Obligatorisk førstehjælp i folkeskolen

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 12. maj 2009

Faktisk taler statistikken sit eget tydelige sprog. I Norge, hvor der undervises i førstehjælp i folkeskolen, overlever 19 procent et hjertestop, der sker væk fra et hospital. I Danmark, hvor der ikke undervises i førstehjælp i folkeskolen, er det kun 5 procent, der overlever samme situation.

Derfor skal din stemme gå til Sorlaat Partiiat!

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Tirsdag d. 12. maj 2009

Der skal fokuseres på børn og unges vilkår. Sorlaat Partiiat kalder til handling i et samfund, hvor børnefattigdom synes at være en realitet, når mor og far er født i Grønland.

Skillevej

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Lørdag d. 9. maj 2009

Jeg stod alene, da jeg startede indsamlingen til dette nye parti. Jeg har stadig en håndfuld engagerede mennesker omkring mig, men som politisk person, som kandidat står jeg nu alene. Derfor laver jeg denne opfordring: Stå frem og gør dig gældende! Det er nu, det gælder!

Ældrebomben kan og skal afmonteres

Demokraterne
Torsdag d. 7. maj 2009

Til næste år løber Landskassen tør for frie likvide midler, hvilket betyder, at alle nye tiltag skal finansieres ved driftsbesparelser andre steder eller ved at aflyse allerede planlagte byggeprojekter.

Skal FN’s Børnekonvention overholdes i Grønland?

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 7. maj 2009

Jeg synes, at det ville have klædt Siumut, dersom de havde sørget for, at landets børn voksede op i ly af overholdelsen af FN’s Børnekonvention. Men man vil tilsyneladende hellere symptombehandle end søge at forebygge, at der opstår problemer på det sociale område.

Kære Vælger

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Onsdag d. 6. maj 2009

Men så længe, der sidder folkevalget, som ikke har større interesse i at løse sociale problemer og så længe der ikke ændres i ”styret” – gavner mange forslag intet til nytte. Trods det vil Kattusseqatigiit Parti kæmpe for, at alt for store sociale problemer prioriteres, således disse med tiden nedtrappes og at problemerne minimeres.

Et økonomisk bæredygtigt Selvstyre?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 4. maj 2009

Der er kun én vej frem: At arbejde for en selvbærende økonomi. Det er mit og Demokraternes mål - et økonomisk ansvarlig politik. En politik, som har den klare ambition, at gøre Grønland uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark. En selvbærende grønlandsk økonomi skal være vores gave til de kommende generationer af grønlænder - det er Demokraternes målsætning!

Respekten for Landstinget skal genrejses

Demokraterne
Mandag d. 4. maj 2009

Demokraterne vil også gennemføre et nyt revisionssystem, så der ligesom i resten af de nordiske lande bliver oprettet en ekstern landsrevision, der nyder respekt alle steder. Vi vil have et revisionsudvalg, der bliver valgt for en 4-årig periode uafhængig af Landstingsvalg. Revisionsudvalget skal være 100 procent upartisk og ikke fungere som redningsplanke for styret.

Tak

Atassut
Tirsdag d. 28. april 2009

Vi skal fra ATASSUT bringe vort hjertelige tak til vores vælgere samt den øvrige befolkning i vort land for at I har givet os mulighed for at arbejde for befolkningen igennem Landstinget i valgperioden der er ved at rinde ud.

Indførelse af nye rettigheder under selvstyret

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 24. april 2009

Lad os lege tanken at vi har indført 5 års reglen Vi vil nu have en del medborgere i samfundet, der ikke længere har de demokratiske rettigheder i det nye selvstyrende Grønland, såsom stemmeret, men som må finde sig i dumme udsagn og indretning af samfundet, uden mulighed for at deltage i samfundet. For nu har selvstyret definitionen på en udlænding og NU kan man kalde alle uden stemmeret for udlændinge i selvstyrets navn. Hvor langt er vi som samfund lige kommet? Hvorfor afskaffede man fødestedskriteriet? Til de andre partier til valgkampen er der bare det budskab, at det fremsatte forslag ikke forpligter andre partier til at lade sig trække med ned i møddingen.

Afhængighed eller ansvarligt selvstyre

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 24. april 2009

Siumut hævder, at bevarelsen af bosætningsmønsteret er en nødvendighed for at bevare den såkaldte oprindelige grønlandske kultur. To forhold provokerer ved Siumuts politik. For det første: Skal man være fanger, leve på et eksistensminimum og i en bygd for at være rigtig grønlænder? For det andet: Hvad er vigtigst: kulturpolitik gennem bygdebevarelse eller økonomisk ansvarlig politik?

Vi er det eneste alternativ til Siumut

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 20. april 2009

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at Demokraterne ikke vil indgå et samarbejde med Siumut og årsagen er ligetil. Grønland har brug for reformer på mange områder og Siumut er - om nogen - kendt for deres reformskræk og dermed vil et Landsstyre med Siumut ikke kunne føre Grønland sikkert gennem de udfordringer, som Grønland står overfor.

Valg

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 17. april 2009

Kig Jer omkring i vort samfund: Fattige børn, boliger, der forfalder og et sundhedsvæsen i kaos. Det er de synlige resultater af 30 år med Siumut. Lad mig derfor fastslå, at Demokraterne ikke vil indgå i et koalitionssamarbejde med Siumut efter det kommende valg.

Styrkelse af den grønlandske fællesskabsfølelse og identitet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 20. februar 2009

Hvorfor ikke benytte KNR som undervisningsflade. Der kunne være undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk på relevante tidspunkter, ligesom udsendelser om grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold, kunne versioneres til dansk. Herved undervises et helt land på samme tid.