Tak

Vi skal fra ATASSUT bringe vort hjertelige tak til vores vælgere samt den øvrige befolkning i vort land for at I har givet os mulighed for at arbejde for befolkningen igennem Landstinget i valgperioden der er ved at rinde ud.

Tirsdag d. 28. april 2009
Atassut  
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Vi skal fra ATASSUT bringe vort hjertelige tak til vores vælgere samt den øvrige befolkning i vort land for at I har givet os mulighed for at arbejde for befolkningen igennem Landstinget i valgperioden der er ved at rinde ud. Med Jeres støtte har vi bl.a. opnået følgende:

 • Grønlands økonomi styrket
 • Store anlægsprojekter igangsat
 • Reducering af selskabsskat
 • Bedre forhold for voksne mennesker med psykiske lidelser
 • Større indsats for bekæmpelse af indførsel af euforiserende stoffer til Grønland
 • Flere midler til idrætsformål
 • Vore ældste har fået bedre økonomiske vilkår
 • Bedre service for vore ældste i alderdomshjemmene
 • Indførsel af børneattest bliver en realitet
 • Kræftpatienter har fået mulighed for eksperimentel kræftbehandling
 • Større fokus på sikkerhed til søs
 • Større kontrol med bevillinger til virksomheder og selskaber
 • Fuglebekendtgørelsen er blevet tilpasset
 • Større og bedre støtte til landbrugssektoren
 • Mulighed for afdragsordning til husleje i forbindelse med forringede økonomiske vilkår genindført
 • Løsninger sikret til det forringede persontrafikale forhold
 • Der er igangsat arbejde for at imødekomme de negative konsekvenser af afskaffelsen af ensprissystemet
 • Større muligheder for unge handicappede at tage sig en uddannelse
 • Arbejde for bedre forhold for uddannelsessøgende igangsat
 • Arbejdet for børn, forældre og plejeforældre styrket
 • Der arbejdes for at få vedtaget en fiskerilov som er tilpasset til det grønlandske fiskerierhverv
 • Uddannelsesmuligheder for at unge der forlader folkeskolen er forstørret

Selvom vi kunne nævne flere resultater, håber vi, med disse in mente fra ATASSUT, at vi fortsat kan nyde Jeres tillid således at I fortsat betror os det politiske arbejde for befolkningen.

Kilde: Atassut