Kære Vælger

Men så længe, der sidder folkevalget, som ikke har større interesse i at løse sociale problemer og så længe der ikke ændres i ”styret” – gavner mange forslag intet til nytte. Trods det vil Kattusseqatigiit Parti kæmpe for, at alt for store sociale problemer prioriteres, således disse med tiden nedtrappes og at problemerne minimeres.

Onsdag d. 6. maj 2009
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Indledningsvis skal vi fra Kattusseqatigiits Parti indskærpe, at Kattusseqatigiit Parti gennem de sidste 8 år i kraft af, at Kattusseqatigiit Parti har haft borgmester posten i én af grønlands største byer – indhøstet gode erfaringer indenfor bl.a. i at arbejde for i samfundet, hvordan og hvorledes man kan arbejde for til løsning af mange personlige relaterede sociale problemer og opnået gode resultater.

Derfor er Kattusseqatigiit Parti parat til at videre udvikle de indhøstede erfaringer også i landstinget.

Derfor har Kattusseqatigiits Parti gennem de sidste flere år også fremsat flere velbegrundede forslag i landstinget netop om, at landsstyret pålægges om at tage forskellige initiativer til forbedring og løsning af mange og endda alt for mange personlige relaterede sociale problemer i samfundet for at forbedre levevilkårene.

Men så længe, der sidder folkevalget, som ikke har større interesse i at løse sociale problemer og så længe der ikke ændres i ”styret” – gavner mange forslag intet til nytte. Trods det vil Kattusseqatigiit Parti kæmpe for, at alt for store sociale problemer prioriteres, således disse med tiden nedtrappes og at problemerne minimeres.

Kattusseqatigiit Parti har nemlig op til flere gange bl.a. også foreslået i landstinget, at

  • der udarbejdes skattereform, der tilgodeser familier med børn, førtidspensionister, pensionister generelt, studerende og andre mindre bemidlede i samfundet.
  • pensionister og førtidspensionister ligestilles på lige fod med andre i samfundet og at husstands indkomsten ikke længere skal være afgørende for, hvor meget enkelte og samlivende pensionister og førtidspensionister skal have i pension.
  • Pensionister og førtidspensionister, som kan og har mulig for ekstra indtjening skal kunne udnytte muligheden fuldt ud, uden konsekvenser for pensionen.
  • For at minimere sociale problemer – finder Kattusseqatigiit Parti meget vigtigt, at forebyggelsesarbejdet også bør fremmes og at familie behandlings centre også prioriteres.
  • Sport, fritids aktiviteter m.v. – spiller også en stor rolle, specielt, hvad angår forebyggelsesarbejdet.
  • Bedre vilkår for uddannelsessøgende mv.

Kattusseqatigiit Parti har selvfølgelig mange flere løsningsmodeller til forbedring af levevilkårene. Vi mener derfor, at prioritering og ikke mindst planlægning af opgaver er meget vigtigt for at kunne gennemføre politiske ønsker.

Vi er klar over, at alle opgaver ikke kan løftes på én gang, hvor sagerne efter vores mening generelt prioriteres efter borgernes behov.

Vi mener også, at overdrevne restriktioner og begrænsning af menneske rettigheder begrænser økonomisk vækst.

Derfor mener Kattusseqatigiit Parti, at alle borgere uanset race og religion ubegrænset og uden skelen til husstandsindkomst tillades at kunne tjene så meget de har lyst til.

Med Venlig Hilsen
Parti Formanden
Anthon Frederiksen

© an
Kilde: Katusseqatigiit