Sorlaat Partiiat er ikke IA eller Demokraterne

Sorlaat Partiiat mener, at en progressiv beskatning kan anvendes til at løse op for denne ovennævnte norm. Men IA kunne ikke drømme om at frigive noget af den magt, de har over markedet i Grønland. Vi har nok et af de mest kommunistiske lande i verden, hvor størstedelen af erhvervslivet er underlagt den centrale magthaver (hjemmestyret). Jeg tror, at magt korrumperer.

Torsdag d. 14. maj 2009
Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat    
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Vedr. valgkommentatorernes udsagn om, at Sorlaat Partiiat har sammenfaldende punkter som IA og Demokraterne.

Jeg er delvist enig. Jeg er enig i, at der skal progressiv beskatning til for at stoppe den norm, at dét at et barn er i risiko-gruppen for at komme i fattigdom, udgøres af kriterier som at "far og mor er født i Grønland". 70 % af befolkningen er grønlændere – 15 % er blandinger og 10-15 % er danskere.

Sorlaat Partiiat mener, at en progressiv beskatning kan anvendes til at løse op for denne ovennævnte norm. Men IA kunne ikke drømme om at frigive noget af den magt, de har over markedet i Grønland. Vi har nok et af de mest kommunistiske lande i verden, hvor størstedelen af erhvervslivet er underlagt den centrale magthaver (hjemmestyret). Jeg tror, at magt korrumperer.

Det kan godt være, at IA mener, at de kan gøre alting bedre end Siumut har gjort det med denne kommunistiske styreform. Men det tror jeg ikke på. En stemme på IA er en stemme på det system, som ikke virker. Der skal reformeres og IA var i grunden idealistiske nok tilbage i 2005, hvor ophævelse af enpris-systemet var et af de mere vovede træk. Jeg tror dog ikke, at IA vil gå ind og afgive magten således, at man fremadrettet udpeger upartiske bestyrelsesmedlemmer (det skal ikke længere være partifrænder eller venner som får disse poster).

Der er noget fundamentalt galt i vores samfund når 2/3 af befolkningen ikke tager en mellemlang eller lang videregående uddannelse OG det hænger sammen med risikoen for at leve med en husstandsindkomst på under 150.000 kr. årligt.
Sorlaat Partiiat går til valg på at de rigeste i samfundet skal betale for at de uudannede kan blive uddannet og at børnenes forældre har råd til maden.

Men Sorlaat vil ikke gå ind og lukke bygder sådan som Demokraterne vil det. Sorlaat vil ikke lade de rigeste slippe for at tage del i ansvaret for samfundsudviklingen. Der må beskatning til af virksomhedsgevinster. Det er i erhvervslivet, der kan hentes penge for alvor. Atassut skriver i deres valgprogram, at eet af de gode mål, som de har opnået i de år, Atassut har siddet på magten, er sænkning af virksomhedsskatter?!. Men virksomhederne drager også nytte af infrastrukturen og vejene og sundhedssystemet og den offentlige service i landet. Derfor skal de naturligvis også betale. Virksomhederne har også en interesse i at befolkningens uddannelsesniveau højnes. Jeg har ikke ondt af de rigeste. Og nej. Jeg tror ikke at de pist forsvinder, hvis man pludselig skal betale for at være en del af vores Grønland.

Du, som sætter kryds ved Sorlaat, går ind for større socialt ansvar for de svageste i samfundet, men også en øget liberalisering af de offentligt hjemmestyre-ejede selskaber såsom Royal Greenland. Hjemmestyret skal ikke kontrollere alt og alle. Magten i Grønland skal decentraliseres og være med til at frigive mere kreativitet og innovation i lokalsamfundet. På denne måde vil folket føle ejerskab til de projekter, der gennemføres lokalt, og bringer dermed Grønland skridtvis nærmere sin uafhængighed.

Med venlig hilsen,
Nikoline Ziemer