Et mere miljøvenligt landbrug (i udvikling)

Målet bør være at man yder tilskud til finansiering af køb af maskiner til håndtering af husdyrgødning, som er et naturligt produkt fra de selv samme dyr som landmændene ejer. En bedre udnyttelse af husdyrgødningen vil resultere i et langt mindre forbrug af dyrt importeret kunstgødning.

Torsdag d. 14. maj 2009
Peter Borg, Landstingskandidat for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Landbrug, Landstingvalg juni 2009.

Landbruget i Grønland er ikke et erhvervsområde som får megen offentlig omtale, eller er den store genstand for debat. Trods dette er landbruget et af de største erhverv i Sydgrønland. På grund af den ringe interesse for at diskutere dette vigtige erhvervsområde, er der efterhånden blevet en del problemstillinger som bør løses, hvis de grønlandske landbrugsdrivende skal have de mest optimale udviklingsmuligheder.

Ét område som man helt klart bør se på, er muligheden for at satse på et mere miljøvenligt landbrug.

Sådan som tingene er skruet sammen i dag, er det for landbrugsdrivende muligt at søge om ESU lån til anskaffelse af dieseldrevne generatoranlæg, hvori en betydelig del af dette lån er rente og afdragsfrit. Dette er for den enkelte landmand nok en hurtig og nem måde at løse sit energiforbrug på. Men lige så snart man vil tænke i en mere miljøvenlig bane, og ønsker at etablere enten et mikro- eller minivandkraftværk, så kan man pludselig ikke længere søge om finansiering via ESU.

Det eneste man kan have forhåbninger om, er muligheden for at få garanteret et evt. banklån til opførelse af vandkraftværket af hjemmestyret, men midlerne som er sat af til dette formål er yderst begrænsede. Og hvis man er interesseret i andre former for vedvarende energi, er der ingen hjælp at hente.

Jeg mener helt klart at der bør være et formål med at yde tilskud. Dette gælder ethvert tilskud, og det at yde tilskud til køb af dieseldrevne generatoranlæg, giver i sig selv ingen tilskyndelser til at den enkelte udvikler sit brug mod en mere økonomisk bæredygtig drift. Modsat kan dette tilskud hurtigt blive til en form for sovepude.

Derfor bør man afskaffe de rente- og afdragsfrie lån til dieseldrevne generatoranlæg, og hellere give mulighed for tilskud til etablering af anlæg som producerer vedvarede energi, heriblandt mikro-, og mini-vandkraftværker.

Dette vil medføre mindre forurening, samt på sigt sikre lavere driftsudgifter for den enkelte landbrugsdrivende, da man i meget mindre grad vil være afhængig af fossilt brændstof, og dermed en bedre indtjening. Et mindre forbrug af fossilt brændsel vil derudover også være med til at rette op på handelsbalancen, da man vil importere mindre dieselolie.

Samme princip bør også bruges når der skal finansieres maskiner til håndtering af gødning. Målet bør være at man yder tilskud til finansiering af køb af maskiner til håndtering af husdyrgødning, som er et naturligt produkt fra de selv samme dyr som landmændene ejer. En bedre udnyttelse af husdyrgødningen vil resultere i et langt mindre forbrug af dyrt importeret kunstgødning.

Kunstgødning kan ved uforsigtig brug være en belastning for miljøet, og skal derfor bruges med stor omtanke. Derfor bør man gå bort fra at yde tilskud til kunstgødningsmaskiner.

Disse tiltag vil resultere i mindre forurening af miljøet, en bedre driftsøkonomi for den enkelte landbrugsdrivende, samt en reduktion af importerede varer.