Politisk Økonomisk redegørelse

At læse beretningen, og at se Hans Enoksen i Qanorooq udtale sig, at der er masser af penge i landskassen hænger ikke helt sammen.

Fredag d. 15. maj 2009
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Landstyret nåede lige at aflevere et politisk økonomisk redegørelse inden valget. Den er lidt spændende at læse, som indeholder bl. a.

  • At den internationale finanskrise og recession i de fleste økonomier i verden får også virkninger i Grønland
  • At det er blevet og bliver dyrere og vanskeligere at låne penge
  • At en række projekter i mineindustrien er derfor blevet forsinket
  • At gennem omskoling og mobilitetsfremme kan fiskere og fangere overgå til andre erhverv
  • At Selvom om Landskassens økonomi forsat er god, er der flere forhold der taler for, at finanspolitikken nu bør strammes
  • At ønske om førtidspension forøgelse eller sundhedsydelser må fremskaffes gennem en prioriteret rækkefølge
  • At hvis vi ligeledes ikke ønsker, at niveauet på andre velfærdsforbedringer skal mindskes, må vi således hente penge i borgernes lommer i form af øgede skatter eller afgifter.

Det er nogle af punkterne til hvorfor et landsstyre og Landsting i de kommende år viderefører en stram og ansvarlig finanspolitik. At læse beretningen, og at se Hans Enoksen i Qanorooq udtale sig, at der er masser af penge i landskassen hænger ikke helt sammen.