Børn som vores fremtid

Jeg tolererer ikke at man sidder på landskassen og kan tillade sig til sige at folks elendighed er deres egen skyld.

Lørdag d. 16. maj 2009
Niels Kristensen, Landstingskandidat for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Landstingvalg juni 2009.

For at skabe et sundt samfund, må vi se på samfundet i et perspektiv som en sammenhængende enhed.

Derfor må udviklingsprocessen for vores børn sættes i fokus, og i den forbindelse er samspillet mellem familien, daginstitutionsområdet, skolen og ikke mindst uddannelsesinstitutioner et vigtigt element. Da disse i fællesskab er aktører der sætter begreber på vores fælles værdier.

Som forældre er børnene vores ansvar ingen tvivl om det. Men som et samfund er det vores fælles værdier der udformer vores fælles normer. For at skabe et godt samfundsborger er det derfor meget vigtigt at vi er oplyst om vores fællesskab. Derfor må ingen forældre være i tvivl om at daginstitutioner, skoler og ikke mindst uddannelsesinstitutioner er til for os alle, og at vi som forældre kan hente styrke og vejledning i vores bestræbelser for at udvikle vores børn så de kan vokse sig til gode samfundsborgere, der respekterer deres omgivelser, medmennesker og vores fælles normer.

Uanset om disse fagområder er delt i forskellige direktorater eller forvaltninger er familien og individet den samme på tværs af alle myndigheder.

Det er sagt så meget, så efterhånden er vi ikke mere i tvivl om at børnene er vores fremtid, derfor har vi som voksne et ansvar hver især og ikke mindst som politiker pligt til at være tolerante over for vores fælles normer. At vise børn hvad vi gør, er at vise dem hvad de skal gøre.

Derfor skal der ændring til, i den politiske ledelse.

  • Jeg tolererer ikke magt misbrug ikke mindst i den politiske arena.
  • Jeg tolererer ikke at man sidder på landskassen og kan tillade sig til sige at folks elendighed er deres egen skyld.
  • Som man siger, måles et samfund udfra hvordan samfundet behandler sine svageste
  • Jeg tolererer derfor heller ikke at 17 % af vores børn lever i elendighed mens landsstyremedlemmer lever i luksus.


Vær med til at ændre holdningen i landets ledelse. Så er du med til at ændre ligegyldigheden i samfundet.