Opgør med boligpolitik

Der skal være en sammenhæng mellem udbuddet af almennyttige boliger, andelsboliger og ejerboliger. Uden en grundig analyse kommer det kommende Landsstyre til at famle i blinde, og når det sker, så er det altid de svageste grupper, der må betale prisen.

Torsdag d. 21. maj 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Landstingvalg juni 2009.

Demokraterne ser gerne en ændring af den nuværende boligpolitik. Som det er nu satser det afgående Landsstyre udelukkende på, at boliger bliver renoveret eller revet ned og nye bygget op i Nuuk. Disse boliger vil Landsstyret kun leje ud som personaleboliger eller sælge som andelsboliger. Det drejer sig blandt andet om blokkene, der huser flere tusinde mennesker, som aldrig vil have råd til indskuddet til en andelsbolig. Hvor skal de bo?

Demokraterne foreslår derfor, at der bliver udarbejdet en analyse over, hvor mange i de pågældende boliger, der vil være i stand til at købe en andelsbolig og hvor mange, der af forskellige årsager aldrig vil være i stand til det. Herudfra skal der naturligvis bygges almennyttige boliger i det nødvendige omfang.

For Demokraterne er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til de svageste i vort samfund. Derfor nytter det ikke noget, at der udelukkende bliver bygget boliger, som de svageste ikke har en jordisk chance for at kunne erhverve sig.

Vi er på den baggrund nødt til at have en plan for, hvordan boligudbuddet skal se ud. Det vil sige, at der skal være en sammenhæng mellem udbuddet af almennyttige boliger, andelsboliger og ejerboliger. Uden en grundig analyse kommer det kommende Landsstyre til at famle i blinde, og når det sker, så er det altid de svageste grupper, der må betale prisen.