25 landstingsmedlemmer i fremtiden

Demokraterne har længe talt for, at man skulle ændre på mødeformen i Landstinget, således at der holdes møde hele året. Dette vil medføre, at lovforslag ikke hastes igennem, men at alle forslag bliver behandlet seriøst. Ved at Landstinget holder møde hele året, kan man reducere antallet af Landstingsmedlemmer uden at det resulterer i en uoverkommelig arbejdsbyrde.

Lørdag d. 23. maj 2009
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Hvis det står til Demokraterne, så bliver det kommende valg til Landstinget det sidste, hvor der kæmpes om 31 pladser. Fremover bør antallet af landstingsmedlemmer skæres ned til 25.

I forhold til indbyggertallet her i Grønland, så virker det temmelig voldsomt, at der skal være 31 medlemmer af Landstinget. Demokraterne vil derfor arbejde for, at antallet af landstingsmedlemmer bliver skåret ned til 25 inden næste landstingsvalg.

En reducering af antallet af landstingsmedlemmer vil have flere positive sidegevinster. For det første vil der være en besparelse i million-størrelsen på vederlag og rejser.

Derudover vil en reducering af antallet af landstingsmedlemmer gøre en påtænkt udvidelse af Landstingssalen overflødig. Dette vil ligeledes give en stor besparelse.

Demokraterne har længe talt for, at man skulle ændre på mødeformen i Landstinget, således at der holdes møde hele året. Dette vil medføre, at lovforslag ikke hastes igennem, men at alle forslag bliver behandlet seriøst. Ved at Landstinget holder møde hele året, kan man reducere antallet af Landstingsmedlemmer uden at det resulterer i en uoverkommelig arbejdsbyrde.

En reduktion af antallet af Landstingsmedlemmer vil desuden tvinge alle partier til at tænke sig grundigt om med hensyn til, hvem de opstiller op, da de indvalgte vil kunne se frem til at måtte yde en større arbejdsindsats.

Forslaget har udelukkende fordele og ingen ulemper.