Åbent brev til Landsstyremedlem Tommy Marø

Ansøgningsfristen var d. 15. februar 2009. Derfor må man gå ud fra at Landsstyret har haft tid til at gennemgå ansøgningerne så de afsatte midler kan nå frem til modtagerne tidligst muligt.
Vi vil opfordre forretningslandsstyret om at fremskynde sagsbehandlingen af disse ansøgninger, hvis dette ikke er sket.

Lørdag d. 23. maj 2009
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Kære Tommy Marø,

Vi føler os nødsaget til at rette henvendelse til dig, vedrørende uddeling af KIIIN filmpuljemidler 2009.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er af den overbevisning at udskrivelsen af landstingsvalget ikke skal have unødige negative konsekvenser for landets filmproduktion samt kulturliv.

Vi fra Inuit Ataqatigiit ønsker at skabe opmærksomhed omkring forsinkelsen af uddeling af dette års filmmidler. Vi er bange for at forsinkelsen kan medføre at projekterne må stoppes, trods at filmfolkene er klar til at rykke og lave deres planlagte arbejde færdigt.

KIIIN´s filmpulje er stort set den eneste og største filmpulje som filmfolkene har mulighed for at søge til.

Ansøgningsfristen var d. 15. februar 2009. Derfor må man gå ud fra at Landsstyret har haft tid til at gennemgå ansøgningerne så de afsatte midler kan nå frem til modtagerne tidligst muligt.

Vi vil opfordre forretningslandsstyret om at fremskynde sagsbehandlingen af disse ansøgninger, hvis dette ikke er sket.

Det er vigtigt at understrege at der er sket en positiv udvikling af den politiske opbakning til filmproduktionen de senere år, hvorfor vi fra Inuit Ataqatigiit gerne vil melde vores samarbejdsvillighed til den aktuelle sag såfremt den skal i behandling i finansudvalget.

Vi er yderligere åbne overfor en politisk drøftelse.