Byggeboom, vækstboom og velfærdsboom

Det er sikkert gået op for de fleste, at der i dagens Grønland ikke bygges efter det reelle behov i samfundet. På nuværende tidspunkt bygges der ikke almennyttige boliger i vækstbyerne og resultatet er, at ventelisterne er vokset eksplosivt og at der mangler arbejdskraft de pågældende steder, da mange nytilflyttere ikke har råd til eget indskud i en ny bolig.

Tirsdag d. 26. maj 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Landstingvalg juni 2009, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Byggeboom og reformen af bosætningsmønstret
Vækstboom i de hjemmehørende firmaer
Velfærdsboom og de menneskelige ressourcer


Stod det til Demokraterne, så vil tiden efter 2. juni kommer til at stå vækstens tegn. Vi vil ligge en konkret plan for et byggeboom, der vil skabe et vækstboom, der igen vil kunne skabe det velfærdsboom, som ligger Demokraterne dybt på sinde. Planen er simpel, men kræver politisk mod og klare visioner. Demokraterne har begge dele.

Byggeboom og reformen af bosætningsmønstret
Det er sikkert gået op for de fleste, at der i dagens Grønland ikke bygges efter det reelle behov i samfundet. På nuværende tidspunkt bygges der ikke almennyttige boliger i vækstbyerne og resultatet er, at ventelisterne er vokset eksplosivt og at der mangler arbejdskraft de pågældende steder, da mange nytilflyttere ikke har råd til eget indskud i en ny bolig. Derfor er det så vigtigt, at det offentlige investerer i almennyttige boliger, da dette vil skabe vækst. På den måde er store dele af reformen selvfinansierende og vil ikke presse vores allerede pinte økonomi.

Mange af de midler vi i dag bruger på at opretholde et urentabelt bosætningsmønster kunne kanaliseres over i at bygge almennyttige boliger, daginstitutioner, skoler, kulturfaciliteter med mere, de steder hvor befolkningen beviseligt søger til for at få en chance for et fast og stabilt lønnet arbejde eller en kompetencegivende uddannelse.

Dette forhindres aktivt af den nuværende politik fra Landsstyret, men det kan og skal ændres. Ændringen vil på sigt kunne skabe et økonomisk selvbærende Grønland, men det kræver en reform af den førte politik. Den reform vil Demokraterne være bannerførere for efter valget, hvis vælgerne giver os den mulighed.

Vækstboom i de hjemmehørende firmaer
Demokraterne vil være arkitekterne bag en Boligpakke, ligesom vi også skabte en Børnepakke. Boligpakken er ligesom et Kinder Æg. Den består af hele tre ting. Vi skal have en decideret anlægslov, så vi afsætter midler til diverse projekter tidligere end i dag. Dermed gives mere tid til rådgivning, udbud og planlægning af projekterne. Dette vil give lavere kvadratmeterpriser og dermed mere byggeri end vi får i dag. Omvendt udbud skal anvendes hvor det kan lade sig gøre, så man får så meget byggeri for de samme penge som muligt. Det anvendes med succes andre steder i verden og vil også kunne fungere i Grønland

Sidst men ikke mindst skal byggerierne for de næste 4-6 år planlægges bedre med de hjemmehørende firmaer. Det vil betyde, at vi ikke behøver udenlandske firmaer til at løfte opgaverne, men at hjemmehørende firmaer kan hente den fornødne udenlandske arbejdskraft, der er nødvendig. Dette vil give langt flere penge i Landskassen via selskabsskatter, end tilfældet er i dag. En anden fordel ved at anvende hjemmehørende firmaer er desuden, at vi sikrer en masse praktikpladser til vores lærlinge, der igen på sigt vil kunne reducere behovet for udefrakommende arbejdskraft i byggebranchen.

Velfærdsboom og de menneskelige ressourcer
Får vi realiseret planerne for et byggeboom og et vækstboom, så vil vi kunne bygge en masse boliger, skoler, daginstitutioner, kulturfaciliteter osv. Alt dette er med til at skabe rammerne for vores velfærd. Ikke bare den følte velfærd, men den reelle velfærd.

Ved at fuldføre planen, vil flere børn og unge gives bedre boligforhold og uddannelsesmuligheder. Dette er en direkte investering i vores menneskelige ressourcer, som om nogen skal betragtes som en vedvarende ressource.
Øges den reelle velfærd, så mindskes også vores sociale problemer. Når presset på vores socialsystem mindskes, så kan man både intensivere hjælpen til de tilbageværende i det sociale system og man kan flytte ressourcer over til områder, hvor yderligere vækst og udvikling er nødvendig.

Nogle vil måske synes at ovenstående har været tænkt og sagt før. Det er korrekt, men det har aldrig været bragt til den nødvendige handling. Demokraterne både vil og tør handle for at skabe positiv forandring i vort land.