International frihavn

Selvom vi i Grønland skal være vores globale medansvar bevidst og gøre alt for at reducere udledningen af CO2, skal vi heller ikke være blinde for, at udviklingen åbner nye erhvervsmuligheder. Med de stigende temperaturer reduceres isdækket i nordkalotten for hvert år der går og om ikke lang tid vil det være relavant at åbne Nordvestpassagen for godstrafik .

Onsdag d. 27. maj 2009
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Klima, Landstingvalg juni 2009, Transport.

Uanset hvilke initivtiver der i dag tages for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, så er klimaændringen en kendsgerning. Det varmere klima vil have negativ indflydelse på den natur og de fangstdyr vi kender og klimaændringen vil volde endnu større problemer for folk i en række lande, hvor nogle vil opleve voldsom tørke, mens andre vil opleve ødelæggende oversvømmelser.

Selvom vi i Grønland skal være vores globale medansvar bevidst og gøre alt for at reducere udledningen af CO2, skal vi heller ikke være blinde for, at udviklingen åbner nye erhvervsmuligheder. Med de stigende temperaturer reduceres isdækket i nordkalotten for hvert år der går og om ikke lang tid vil det være relavant at åbne Nordvestpassagen for godstrafik (ruten langs Grønland nord om Canada og Alaska og ned langs Rusland til Japan, Kina og resten af Asien). Ved at sejle varer ad denne rute vil rederier kunne spare 1 til 2 ugers sejlads i forhold til i dag og dermed spare enorme beløb.

Når godstransporten gennem Nordvestpassagen går i gang bliver der brug for en international havn (frihavn), hvor de store rederier kan omlade og fordele skibenes last. Grønland ligger ideelt for sådan en havn. Også byerne Halifax i Canada og Reykjavik i Island ligger godt, dog 2-3 tre dages sejlads dårligere end hvis omladningshavnen lå på Grønlands vestkyst.

Pointen i en International frihavn eller transithavn er, at rederierne kan bringe deres varer derhen, omlade dem og sejle dem videre, uden at varene bliver pålagt de normale importafgifter. Varerne skal jo ikke ind i landet, men blot omlades. En transithavn vil betyde mange arbejdspladser og store udviklingsmuligheder for det lokale erhvervsliv i forhold til at servicere skibene og deres besætninger.

En grønlandsk frihavn kunne med fordel ligge tre steder:

  1. I Maniitsoq i forbindelse med etableringen af en ny havn til aluminiumværket,
  2. I Sisimiut, hvor der i forvejen er brug for en udbygning af havnen og hvor skibsbesætninger kunne udskiftes ved at bliver kørt (!) til Kangerlussuaq eller
  3. I Nuuk, som også står overfor en havnefornyelse og hvor en frihavn kunne være den brik, der gav grundlag for at etablere en atlantlufthavn på øerne ud for byen.

Under alle omstændigheder vil der være tale om et meget stort projekt, som vil kunne skaffe betydelige indkomster til landet. Et projekt der formentlig skal finansieres i samarbejde med internationale investorer. Vi skal i gang nu, så ikke andre kommer så langt foran med deres projekter, at vi ikke kan nå at indhente dem.