Planøkonomi er roden til alt ondt!

Afdankede partisoldater - lige meget hvilket parti de kommer fra - skal ikke placeres på topposter i virksomhederne. Det skal være slut med frynsegoder og ”fortjenstmedaljer” for trofast tjeneste til afdankede partisoldater.

Søndag d. 31. maj 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Demoktraternes kanididat Niels Thomsen langer i et debatindlæg ud over IA's økonomiske politik. Foto: AG Arkiv

For nylig sagde IA’s formand Kuupik Kleist, at IA’s målsætning er, at styrke samarbejdet mellem selskaber og landstyret. Sagt på en anden måde, vil IA fortsætte de sidste 50 års planøkonomiske politik.

Jeg vil kraftigt opponere mod en fortsættelse af den planøkonomiske politik. Det vil jeg af to grunde. For det første fordi den største samfundsproduktion ikke tilvejebringes ved planøkonomi – den tilvejebringes ved markedsøkonomi. For det andet fordi planøkonomi initierer til magtmisbrug og nepotisme.

Undersøgelser viser, at omkostningerne ved planøkonomisk produktion gennemsnitligt er 30 pct. større, end en tilsvarende produktion på konkurrencemarked. Konsekvensen af IA’s (og Siumuts) planøkonomiske politik vil derfor være, at der ikke skabes et reelt grundlag for at øge vores samfundsproduktion.

Vi, hos Demokraterne, er imod planøkonomi. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for samfundsproduktionen og det er at indrette økonomien efter markedsvilkår. Dette er den eneste vej til økonomisk selvbårenhed og dermed den eneste farbare vej mod et selvstændigt Grønland.

Planøkonomi er grobund for nepotisme og magtmisbrug
Min og Demokraternes anden indvending mod planøkonomi er, at det tætte samarbejde mellem selskaber og Landsstyret giver den politiske magtelite mulighed for at rage til sig af samfundets goder. Denne ragen til sig af samfundets goder sker på bekostning af samfundet som helhed. Og specielt sker det på bekostning af de svageste i samfundet!

Solidariteten i vores samfund ødelægges således af den nepotisme og det magtmisbrug, vi er vidner til. Det skal stoppes. Og netop derfor skal vi ikke baseres vores økonomiske politik på planøkonomi!

Ved det tv-transmitterede vælgermøde i Sisimiut tog IA’s landstingsmedlem Agathe Fontain afstand fra landsstyrets forsøg på, at indsætte Lars Emil Johansen som bestyrelsesformand i Air Greenland. Men er det ikke dobbeltmoralsk? På den ene side opponerer IA imod en politisk udpeget indsættelse. På den anden side ønsker de et tættere samarbejde mellem selskaber og Landsstyret. Det lyder som om IA’s problem med de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer, er misundelse. De er misundelige over, at de ikke blev udpeget til de lukrative poster. De er ikke imod politiske udpegninger – det skal bare være de rigtige udpegninger!

Vi fra Demokraterne vil noget helt andet. Vi fra Demokraterne mener, at kompetente personer med de rette uddannelses kompetencer og erhvervsmæssige erfaringer skal styre selskaberne. Afdankede partisoldater - lige meget hvilket parti de kommer fra - skal ikke placeres på topposter i virksomhederne. Det skal være slut med frynsegoder og ”fortjenstmedaljer” for trofast tjeneste til afdankede partisoldater.