Det grønlandske sprog er det officielle sprog!

Vi er nu vidner til at det kommende Landsstyresamarbejde har sat sig for, at Grønlands befolkning ikke længere bør ledes og regeres på eget modersmål.
SIK finder dette skridt stærkt kritisabelt og vi kræver derfor nu, at det kommende Landsstyresamarbejde besinder sig og anerkender, at folkeafstemningen allerede meget klart og utvetydigt har udtalt sig herom!

Onsdag d. 10. juni 2009
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009, Sprog.

SIK har gennem lang tid agiteret for, at et Selvstyrende Grønland bør ledes og regeres af det grønlandske folk pa eget modersmal.

Under SIK's kongres i april måned blev det derfor indiskutabelt endnu igen fastslået, at det grønlandske sprog ikke blot er landets hovedsprog, men er og bør være landets officielle sprog.

SIK har de senere ar med særlig glæde bakket op om, at det grønlandske sprog- og kultur har vundet større og større anvendelse indenfor den offentlige forvaltning i såvel Grønlands Hjemmestyre som i kommunerne, med andre ord en større grad af grønlandisering !

På vores nationaldag i næste uge skal vi overalt højtideligt festligholde og gøre gældende, at det grønlandske sprog er det officielle sprog.

Vi er nu vidner til at det kommende Landsstyresamarbejde har sat sig for, at Grønlands befolkning ikke længere bør ledes og regeres på eget modersmål.

SIK finder dette skridt stærkt kritisabelt og vi kræver derfor nu, at det kommende Landsstyresamarbejde besinder sig og anerkender, at folkeafstemningen allerede meget klart og utvetydigt har udtalt sig herom!