Valg af Landsstyreformand, valg af Landsstyremedlemmer

Derfor er det ikke mindst bekymrende i en tid hvor vi er på vej ind i et Selvstyre, at tænke over at Landsstyrets møder vil blive afholdt på dansk.

Lørdag d. 13. juni 2009
Siumut  
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009, Selvstyre, Sprog.

Siumut finder det vigtigt at skulle arbejde for bedre og lige vilkår for befolkningen.

  • At søge og realisere et på Grønland der på alle måder er selvbærende såvel styringsmæssigt og økonomisk.
  • At bæredygtighed og sikring er grundlaget for forvaltningen af vore ressourcer der endvidere skal give økonomisk udvikling.

Siumut vil arbejde som opposition ud fra sit principprogram for at opnå sine målsætninger. Siumut vil arbejde som et reelt, målsat og retfærdig opposition i respekt for valgets resultat. Som et regerende parti har Siumut i løbet af 30 år opnået særdeles mange og gode politiske målsætninger som befolkningen i dag nyder godt af, såsom Hjemmestyret, Kommunalreformen og nu Selvstyret som vi er på vej ind i, disse manifeste successioner viser en vilje til succes, samarbejde og et tæt samarbejde med befolkningen man ikke bare kan se bort fra.

Siumut finder det vigtigt, at arbejde videre i Landstinget med udgangspunkt i de grundlæggende valgprogram udarbejdet i forbindelse med den netop afsluttede Landstingsvalg, valgprogrammet er udarbejdet af 9 arbejdsgrupper med medlemmer fordelt nationalt fra nord til Syd, Øst til Vest, bygder og byer, uddannede og ikke uddannede.

Nu hvor vi skal til at vælge et nyt Landsstyre vil jeg fremlægge vore mærkesager og prioriteter. I det nye kommende Landsstyres samarbejdsaftale står det klart udtrykt, at børneopsparingen der omfatter alle børn finansieret af Hjemmestyret med kr. 1000 pr. år pr. barn vil blive sparet væk, begrundet i at de nye Landsstyre vil anvende midlerne til andre formål såsom: at øge antallet af landsstyreområder fra 7 til 9 områder, denne stigning i offentlige administrative udgifter går direkte ud over børneopsparingen det kan vi under ingen omstændigheder acceptere. Børneopsparingen der omfatter alle børn uden undtagelse er en fantastisk tiltag der ikke gør forskel på børn – ligesom en lignende ordning i rigsfællesskabet i Danmark anvendes hvor alle børn behandles efter lighedsprincippet, ordningen vil alt andet lige give bedre økonomiske forhold for familier og samfundet. Derfor kan Siumut på ingen omstændigheder acceptere, at denne tiltag for børn er den første der rammes af besparelse og skæres væk.

Der vil blive oprettet mange Departementer, denne tiltag vil give øget bureaukrati – denne disposition er en direkte modstykke til alle ønskede målsætninger, ligesom denne er en direkte antitese til alle kommende Landstyrepartiers valgkampagne.

De kommende Landsstyremedlemmer fra Demokraterne havde en kraftig propaganda IMOD Selvstyret, de udgav endog en bog lige før folkevalget til Selvstyre der skulle agitere for et nej til Selvstyre. Og her lige før Selvstyret indføres er de med i en Landsstyrekoalition og skal deltage i front på implementeringen af et af Siumuts topprioriterede mærkesager man kæmpede for som ledende parti, jeg vil gøre det klart at Siumut vil følge meget tæt på som opposition.

Den kommende koalition har medlemmer der i denne sal ved afgivning af stemmer til Landstingsbeslutninger har stemt for andre på ulovlig vis og derved udøvet hærværk på et af det mest grundæggende princip i demokratiet: ”ET medlem, EN stemme”. Det er bekymrende, at vi kommer til at have medlemmer i et Landsstyre der ikke tager Landstingets Love vedrørende stemmeafgivning i forbindelse med lovgivningsprocessen alvorligt.

Det kommende medlem af Landsstyret Hr. Anthon Frederiksen der altid i de stærkeste bebrejdende vendinger fra Landstingets talerstol opponerer imod, at der udpeges medlemmer af Landsstyret der ikke har opnået mandat til at sidde i Landstinget fra folket, har han lige pludselig ændret mening?

Det ku være rart at få dette afklaret med en velbegrundet redegørelse fra ham selv.

Lederen af de kommende Landsstyrekoalition Inuit Ataqatigiit, der under valgkampen gang på gang erklærede at man ville respektere demokratiet og give indflydelse til så mange som det overhovedet er muligt har ikke på noget tidspunkt inviteret Siumut med henblik på samarbejde der har 26,5 % og dermed næsten 1/3 af stemmerne til Landstingsvalget, derfor kan det konstateres, at Inuit Ataqatigiit i forbindelse med dannelse af Landsstyre agerer modsat deres erklæringer om samarbejde.

Det grønlandske sprog indsættes som de officielle sprog fra den 21. juni, det er forbavsende, at konstatere at Landsstyrekoalitionen ikke har nævnt hvilke forpligtelser de har givet sig selv i forhold til sproget. Det er ikke at give afstand til andre sprog, hvis man er af den mening at vort sprog sættes som det højeste, derfor er det ikke mindst bekymrende i en tid hvor vi er på vej ind i et Selvstyre, at tænke over at Landsstyrets møder vil blive afholdt på dansk.

Inuit Ataqatigiit der ynder at meddele at de står til venstre og Demokraterne der ynder at sig at de står til højre og Kattusseqatigiit Partiiat som man ikke engang kan finde ud af at se hvordan de står i forhold til de andre giver bekymring om, at disse danner en landsstyrekoalition, for deres målsætninger, tankegang og valgprogrammer er vidt forskellige ikke mindst hvad angår bygder, uran, skatte og afgiftsområdet, jollefiskere, erhvervstilskudsordninger. Inuit Ataqatigiits bevidste handling for at holde Siumut udenfor indflydelse på grund af en uforsonlig holdning uden politisk tilgang giver bekymring, dette skridt har ikke noget at gøre med politiske holdninger men er personfikseret og er et brud på grundlæggende demokratiske principper, der udelukker en stor del af samfundets medlemmer.

Landsstyreformanden tager udenrigsområdet ind under sig, da udenrigspolitiske tiltag for det meste sker om efteråret, og da Landsstyremedlemmer ofte er på rejser i forhold til disse sager skal dette forstås således, at vi ikke kan regne med at Landsstyrformanden ofte ikke vil deltage under Landstingets efterårssamlinger.

Det er på sin plads og nødvendigt at der redegøres for motiverne for oprettelsen af et ministerium for indre anliggender, for ved afgivningen af ansvar på allerede eksisterende departementer er alle anliggender i landet allerede omfattet i disse, vi har jo også allerede udført en omfattende kommunalreform hvor vi har nedskåret kommuner til 4 og ansvarsfordelingen er under Landstingets lovgivende forsamling. Har Anthon Frederiksen fået sin egen departement bare for at afsætte ham et sted?

Med henvisning til ovennævnte kommentarer og den kommende forvaltning der er milevidt fra Siumuts målsætninger og den hjemmehørende befolknings værdigrundlag vil vi afstå fra at afgive stemmer til de indstillede Landsstyremedlemmer.

Aleqa Hammond
Politisk ordfører, Siumut