Ligeværdig behandling er tiltrængt

Lad mig vende tingene om og spørge hylekoret; hvad tror I egentlig, der ville ske, hvis man indførte et forbud mod salg af stærk spiritus i Nuuk? Enhver, der gider læse de ugentlige politirapporter fra vores hovedstad, kan konstatere, at der heri er rigtig mange alkoholrelaterede forhold.

Lørdag d. 4. februar 2012
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Levevilkår, Ligestilling, Misbrugsproblemer.

Alkohol er ikke sundt for nogen. Stærk spiritus er slet ikke. Oftest er det endda sådan, at der er alkohol indblandet i voldssager og det der er værre. Men langt de fleste af os er nu engang i stand til at drikke alkoholiske drikke uden at gå amok. Det er glædeligt, og det er vel egentlig også årsagen til, at alkoholiske drikke er tilladt.

Alkohol er ikke sundt for nogen. Stærk spiritus er slet ikke. Oftest er det endda sådan, at der er alkohol indblandet i voldssager og det der er værre. Men langt de fleste af os er nu engang i stand til at drikke alkoholiske drikke uden at gå amok. Det er glædeligt, og det er vel egentlig også årsagen til, at alkoholiske drikke er tilladt.

Eller det vil sige; det er vel egentlig også årsagen til, at alkoholiske drikke er tilladt DE FLESTE STEDER. Den politiske elite har nemlig besluttet, at os der bor i Østgrønland ikke er voksne nok til selv at vurdere om vi kan drikke stærk spiritus. Man har besluttet, at denne ret skal tages fra os.

Nu ved jeg godt, at der vil opstå et hylekor, der vil belære mig om, hvor meget bedre hverdagen i Østgrønland er blevet efter, at der er kommet forbud mod at sælge stærk spiritus. Det samme hylekor vil fortælle mig, at antallet af voldssager er faldet og så videre i den dur. Lad mig vende tingene om og spørge hylekoret; hvad tror I egentlig, der ville ske, hvis man indførte et forbud mod salg af stærk spiritus i Nuuk? Enhver, der gider læse de ugentlige politirapporter fra vores hovedstad, kan konstatere, at der heri er rigtig mange alkoholrelaterede forhold. Hertil skal så lægges alle de episoder, der ikke kommer til politiets kendskab. Et forbud mod salg af stærk spiritus i Nuuk vil med andre ord med stor sandsynlighed betyde, at antallet af voldssager og lignende vil falde. Betyder det, at vi skal forbyde salg af stærk spiritus i Nuuk?

Min egen holdning er helt klar; naturligvis skal vi ikke det. Det må aldrig blive sådan, at nogle få fjolser, der ikke kan håndtere alkohol, skal ødelægge det for det store flertal, der har et fornuftigt forhold til alkohol.

Herovre i Østgrønland er vi såmænd ikke så meget anderledes end Jer i vest. Langt de fleste af os har et fornuftigt forhold til alkohol, men i modsætning til Jer, så har vi ikke mulighed for at købe stærk spiritus, fordi nogle uden tvivl velmenende medlemmer af den vestgrønlandske magtelite har besluttet, at der er nødvendigt at gøre forskel på folk alt efter, hvor man har valgt at bosætte sig.

Jeg synes ikke, at det er i orden. Jeg mener, at det er tiltrængt med en mere ligeværdig behandling af borgerne her i landet. Det helt store flertal af os grønlændere har et fornuftigt forhold til alkohol – og det gælder uanset, hvor vi bor. Derfor er det urimeligt at forskelsbehandle.

Vi burde i stedet fokusere på, hvordan vi kan hjælpe de mennesker, der har et alkoholproblem, og på hvordan vi kan opdrage vore børn og unge til at få et sundt drikkemønster og et fornuftigt forhold til alkohol.