Vi vil ikke finde os i det

Værre er det, at sagen har afdækket mafialignende organiseret kriminalitet, hvor skarpladte håndvåben og trussel-instrumenter indgår som naturlige redskaber.

Fredag d. 17. april 1998
Sermitsiaq
Emnekreds: Love og konventioner, Sociale spørgsmål.

Det er en foruroligende historie, der er blevet oprullet i landsretten de seneste par dage. En historie, der i handling ligner en halvdårlig videokrimi fra en amerikansk eller europæisk storby. Men historien fra landsretten er desværre ikke dårlig instrueret fiktion. Det er virkelighed og et foruroligende billede af en verden, som eksisterer og lever i Grønland, og antageligt lever godt og uforstyrret uden væsentlig indblanding fra myndighedernes side.

Fire unge mænd er nu idømt anstaltsanbringelse for narkokriminalitet. Det er slemt nok, men hører efterhånden til hverdagens trivielle skyggeside. Værre er det, at sagen har afdækket mafialignende organiseret kriminalitet, hvor skarpladte håndvåben og trussel-instrumenter indgår som naturlige redskaber.

Der er hermed afsløret en forråelse og manglende respekt for menneskeliv, som vi hidtil har været skånet for i det grønlandske samfund. Og som vi vil have bekæmpet med alle til rådighed stående midler.

"Vi vil ikke finde os i det", sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen lidt patetisk og kluntet i en nytårstale om den stigende ungdomsvold i Danmark. Nu har statsministeren chancen for at give sine formanende ord et reelt indhold i Grønland.

Bekæmpelsen af narkokriminalitet i Grønland kræver stadig større ressourcer, og det kan Nyrup gøre noget ved. Politiet og retsvæsenet sorterer stadig direkte under den danske stat, og dermed også ansvaret for at gøre noget alvorligt ved problemerne. Og det haster med at komme igang.

Retssagen viser nemlig, at narkokriminaliteten i Grønland er ved at udvikle sig til det groteske og omfatter mafia og rocker-lignende metoder, som de gerne må beholde i resten af den vestlige civilisation. Dem ønsker vi bestemt ikke at importere.

Derfor vil vi her opfordre Nyrup til at afsætte flere ressourcer til det grønlandske politi, der gør et stort og beundringsværdigt arbejde for at stoppe indførelsen af hash og den kriminalitet, der følger i kølvandet på den.

Vi vil ikke have pumpguns og skarpladte pistoler. Det lugter langt væk af magtkampe for at sidde på den indbringende handel, der kun skaber menneskelige tragedier og efterlader en masse ofre. Bagmændene tjener fedt for at ødelægge tilværelsen for mennesker med en svag karakter. Og de er tilsyneladende klar til at bruge alle midler til at bevare den indbringende handel.

Det skal stoppes. Vi vil ikke finde os i det.