Nye ulovligheder i det gamle landsstyre

Hver gang, der lukkes en skabsdør op i det gamle trafikdirektorat, vælter det ud med beskidte sager, siger nogle af de undrende nyvalgte politikere i Landstinget. Forleden flød der en rigtig stinker ud på gulvet, da det viste sig, at landsstyreområdet og Grønlands Lufthavnsvæsen havde sat demokratiet ud af spillet. Og det var ikke bare sådan, at man havde lempet sig uden om de demokratiske spilleregler. Nej, man gik direkte imod en landstingsbeslutning.

Torsdag d. 6. maj 1999
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Infrastruktur, Love og konventioner, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Lovbrud
Begge "trafik-ministre" involveret
Aftalen
Et ubehageligt spørgsmål
Et par irrelevante oplysninger
Der skal først gøres rent bord


(JB) - Hver gang, der lukkes en skabsdør op i det gamle trafikdirektorat, vælter det ud med beskidte sager, siger nogle af de undrende nyvalgte politikere i Landstinget. Forleden flød der en rigtig stinker ud på gulvet, da det viste sig, at landsstyreområdet og Grønlands Lufthavnsvæsen havde sat demokratiet ud af spillet. Og det var ikke bare sådan, at man havde lempet sig uden om de demokratiske spilleregler. Nej, man gik direkte imod en landstingsbeslutning.

Sagen går i princippet ud på, at Landstinget sammen med en række andre besparelser sidste forår besluttede at udskyde landingsbanen i Qaanaaq. I praksis var det finansudvalget, der godkendte en indstilling herom fra landsstyret, men der er reelt tale om en landstingsbeslutning - en indiskutabel parlamentarisk/demokratisk afgørelse, hvis gyldighed der ikke hersker tvivl om.

Pengene er altså fjernet fra projektet, og for eventuel at få landingsbanen i gang igen skal Landstinget påny bevilge pengene. Og først efter at pengene er til rådighed kan entreprenørarbejdet genoptages.

Lovbrud
Men sådan kom det ikke til at gå. Af en eller anden grund brød det daværende landsstyremedlem loven ved at tillade lufthavnsvæsenet (GLV) at indgå en ulovlig og dermed uerholdelig aftale med entreprenøren Permagreen om at fortsætte arbejdet og få betaling i februar 1999.

Landstinget havde standset arbejdet, men det blæste GLV, direktoratet, Peter Grønvold Samuelsen og Permagreen på.

En beslutning om at udsætte landingsbanebyggeriet betyder, at byggeriet er stoppet. Derfor er det Landstingets afgørelse, hvornår det skal genoptages, hvis det nogensinde skal.

Men det har Peter Grønvold Samuelsen og hans direktorat forhindret. Her har man frataget Landstinget muligheden for at træffe de beslutninger, som den demokratiske beslutningsproces bygger på.

Begge "trafik-ministre" involveret
Det er i øjeblikket ikke belyst, hvilke personer, der har været indblandet i skandalen. Men det er uomgængeligt, at den daværende anlægschef i GLV var Steffen.Ulrich-Lynge, nu landsstyremedlem for trafikområdet og ansvarlig for det direktorat, der nu har bedt finansudvalget om at skaffe pengene.

Landsstyremedlemmet sidste år hed Peter Grønvold Samuelsen, netop udpeget formand for Grønlandsflys bestyrelse (valgt af landsstyret).

Direktøren var Hans Jakob Helms, der af gode grunde spillede en fremtrædende rolle i mange af Peter Grønvold Samuelsens projekter, også turismeredegørelsen sidste efterår.

Aftalen
23. april i år fremsendte Steffen Ulrich-Lynges område for boliger og infrastruktur et oplæg til landsstyret, hvori han indrømmer, at GLV-Anlæg, som han dengang var chef for, "efter nedskæringerne indgik en særlig kontraktlig aftale med Permagreen-konsortiet om udskydelse af betalingerne af de i 1998 udførte entreprisearbejder på bane- og vejanlægget i Qaanaaq til I. februar 1999".

Landsstyret videresendte derefter ansøgningen til finansudvalget uden kritiske bemærkninger og forbehold, hvorfor man fristes til at tro, at landsstyre har været orienteret om aftalen tidligere.

Aftalen er imidlertid ikke lovlig, og finansudvalget sendte derfor en skrivelse til landsstyret, hvori udvalget beder om svar på en række alvorlige spørgsmål, før det vil overveje sagen.

Et ubehageligt spørgsmål
Finansudvalget vil for eksempel gerne vide, hvilket retsgrundlag Steffen Ulrich-Lynges GLV-Anlæg havde til at indgå den omtalte aftale med Permagreen.

Det kan vel kaldes et relevant spørgsmål, men finansudvalget kender selv svaret: Retsgrundlaget eksisterer ikke!!!, og af samme grund spørger udvalget videre, om landsstyret har indgået andre lignende ulovlige forpligtelser.

Landsstyret havde endnu ved redaktionens slutning ikke svaret på finansudvalgets stærkt kritiske spørgsmål.

Et par irrelevante oplysninger
Landingsbanen i Qaanaaq blev som nævnt stoppet efter forårssamlingen, men under efterårssamlingen blev der på finansloven bevilget knap otte millioner kroner til bane-og vejanlæg i Qaanaaq.

Regningen fra Permagreen lyder på knap 11 millioner kroner, og GLV-Anlæg står derfor og mangler små tre millioner kroner.

Det er dem, landsstyreområdet nu søger at skaffe ved at få finansudvalget til at flytte penge fra Upernavik til Qaanaaq. Det vil finansudvalget ikke med henvisning til de påviste ulovligheder.

Der skal først gøres rent bord
Disse oplysninger er imidlertid helt irrelevante, for selvom der på finansloven blev givet 11 millioner kroner til GLV-Anlæg, så må de ikke bruges, før de er til rådighed - altså før 1. januar 1999.

De omtalte entreprenørarbejder blev udført i sommeren 1998!