Erstatning til Thule-beboere

Østre Landsret lagde i dommen vægt på, at flytningen af befolkningen i slutningen af maj 1953 ikke var udslag af et ønske fra befolkningens side, men en beslutning, der udelukkende blev truffet af de danske myndigheder.

Fredag d. 20. august 1999
Danmarks Radio
Emnekreds: Grønlands historie, Love og konventioner, Thule Air Base.

Det var tvang, da Thule-stammen i 1953 blev flyttet fra bopladsen Uummannaq i Thule for at give plads til anlægget af Thule Air Base. Det fastslog Østre Landsret, der fredag tilkendte Thule-stammen en erstatning på 500.000 kr. for mistede jagt- og fangstrettigheder i den såkaldte Thule-sag.

Sagen er anlagt af Thule-stammen og 598 individuelle sagsøgere mod Statsministeriet i anledning af anlæggelsen af Thule-basen og flytningen af befolkningen der boede midt i et givtigt jagtområde.

Østre Landsret lagde i dommen vægt på, at flytningen af befolkningen i slutningen af maj 1953 ikke var udslag af et ønske fra befolkningens side, men en beslutning, der udelukkende blev truffet af de danske myndigheder.

Til gengæld fik Thule-fangerne ikke medhold i kravet om at kunne vende tilbage til deres fraflyttede boplads ved Thule-basen og drive jagt. Derfor overvejer de nu at anke sagen til Højesteret.

Det karakteristiske Thule-fjeld, set fra baseområdet
Regeringen har derimod besluttet ikke at anke dommen til Højesteret. Sagen har kørt længe nok, mener statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

- Landsretten har fastslået, at flytningen af Thule-befolkningen i 1953 var retsstridig. Det er godt, at der nu er skabt klarhed over det historiske forløb, som har berørt mange menneskers liv i Thule fra den tid, siger Poul Nyrup Rasmussen.