Frynsegodesager

I vort lille beskedne land med de hårde vilkår for overlevelse skaffer toppolitikere og topembedsmænd i slaraffenbyen Nuuk sig fri bil og fri telefon på det offentliges regning. Fjorten af disse Riddere omkring samfundets runde og veldækkede bord har ydermere tilladt sig at snyde med skatten af disse exorbitante løntillæg - fem af dem så groft, at Skatterådet mener de skal straffes med bøder.

Fredag d. 17. september 1999
Skatterådet
Emnekreds: Etik, Love og konventioner, Politik.

Skatterådet har på sit møde onsdag den 15. september 1999 behandlet de såkaldte "frynsegodesager" vedrørende medlemmer af Landsstyret og ansatte i Grønlands Hjemmestyre med tilhørende institutioner, der har haft fri bil og/eller fri telefon til rådighed i perioden 1. januar 1993 til og med 31. december 1997

Skatterådet har givet bemyndigelse til, at 3 personer forhøjes vedrørende fri bil og telefon; at 6 personer forhøjes vedrørende fri bil; at 2 personer forhøjes vedrørende fri telefon; at 3 personer nedsættes vedrørende fri bil, men forhøjes vedrørende fri telefon.

Nettoforhøjelsen vedrørende fri bil udgør 73 998 kr, medens forhøjelserne vedrørende fri telefon udgør 75.339 kr. Ændringerne spænder fra en samlet forhøjelse på 35.538 kr. til en samlet nedsættelse på 3.776 kr.

Skatterådet har besluttet, at der skal rejses ansvarssager mod 5 af de pågældende personer.

Det er med afsæt i dette beskedne land med de hårde vilkår for overlevelse - her Ittoqqortoormiit -
at toppolitikere og topembedsmænd i slaraffenbyen Nuuk skaffer sig fri bil (der aldrig bliver gammel
og nedslidt) og fri telefon på det offentliges regning.
Oven i dette har 14 af disse Riddere omkring samfundets runde og veldækkede bord tilladt sig at snyde
med skatten af en i forvejen beskeden værdiansættelse af disse exorbitante løntillæg
- fem af dem så groft, at Skatterådet mener de skal straffes med bøder.
(redaktionel kommentar)