Retsbevidsthed og hykleri

Vi skal have en retsplejelov og en kriminallov, der svarer til virkelighedens verden, og vi skal have en straffelov. Voldsforbrydere og andre kriminelle skal straffes, syge skal behandles, og ofrene skal hjælpes.

Fredag d. 24. september 1999
Sermitsiaq
Emnekreds: Love og konventioner, Rigsfællesskab og selvstyre.

Justitsminister Frank Jensen er utilfreds med, at aviserne skriver så lidt om retsvæsenskommissionens arbejde. Baggrunden er ikke manglende interesse, men at vi har svært ved at forholde os til hykleriet omkring retsforholdene i Grønland.

Den er båret frem af en omvendt racisme, hvor kriminallovens danske fædre ikke mener, at grønlænderne skal straffes for hårdt, når de har gjort noget forkert. De skal behandles. Men man glemmer at afsætte nok ressourcer til behandling, og bagefter skubber man de uløste problemer over på hjemmestyrets skuldre og siger, det er Grønlands eget ansvar.

Men det er et dansk ansvar. I Danmark følger ressourcer og penge nemlig ikke de idealer, man engang har tænkt, de følger besparelsens logik. Der bruges ganske enkelt ikke nogen midler til at rehabilitere eller resocialisere de grønlandske kriminelle.

Siden Hjemmestyret har overtaget ansvaret for sundhedsvæsenet kan man konstatere, at de kriminelle som tidligere fik en behandlingsdom og blev sendt til Herstedvester, i dag bliver sendt til Vordingborg.

Logikken er der. I Herstedvester er det kriminalforsorgen som betaler. Så i gamle dage, før 1992, blev de grønlandske kriminelle gemt af vejen i Herstedvester. Og man gjorde intet for at få dem hjem.

Efter 1992 sender kriminalforsorgen de kriminelle til Vordingborg, som det grønlandske sundhedsvæsen betaler, og her bliver de efter endt behandling også gemt af vejen, for der gøres stadig intet for at få dem tilbage.

Systemet er låst fast i, hvem der skal betale de nødvendige ressourcer for verdens mest moderne kriminallov. Og Danmark løber fra sit ansvar. Problemet er, at vi ikke har modtagefaciliteterne. Den dansk finansierede kriminalforsorg har ikke ressourcer til at modtage disse kriminelle.

Det godtroende Danmark, som gav Grønland verdens mest moderne kriminallov, har aldrig fulgt op med verdens mest moderne behandlingssystem eller verdens mest moderne modtagesystem. Og vi lever med konsekvenserne.

Takket være verdens bedste kriminallov går voldtægtsforbryderne rundt i vores samfund og bliver ved med at udøve voldtægt. De skal jo behandles i et system, der ikke eksisterer. Skidt med kvinderne, som bliver voldtaget.

Børnemishandlere får lov til at blive ved med at mishandle børnene.

Hashhandlerne kan blive ved med at forhandle hash.

Volden i Grønland trives i bedste velgående, for der er ingen foranstaltninger til at løse deres problem, og vi må ikke tale om straf, for der er ingen straffelov.

Andre forbrydere bliver ved med at udøve deres kriminalitet, fordi den danske finansierede grønlandske kriminalforsorg ikke får de nødvendige ressourcer.

Retsbevidstheden ligger et meget lille sted, for mens fokus er på de stakkels kriminelle, er der ingen som tager sig af ofrene.

Frank Jensen tilbyder et lukket fængsel, og at Grønland kan overtage ansvaret for et dansk system, som ikke fungerer på grund af manglende ressourcer.

Det er på tide at Danmark lever op til sit ansvar og sikrer de nødvendige ressourcer til kriminalforsorgen, til politiet og til retsvæsenet.

Vi skal have en retsplejelov og en kriminallov, der svarer til virkelighedens verden, og vi skal have en straffelov. Voldsforbrydere og andre kriminelle skal straffes, syge skal behandles, og ofrene skal hjælpes.

Men kære justitsminister du må tilføre Grønland de nødvendige ressourcer, for vi kan ikke magte opgaven efter det elendige system, som Danmark har indført.