Barnet i Centrum

Men den seneste omtale i den trykte presse om de omsorgssvigtede børn gør virkeligt ondt at læse. Man bliver så vred og harm over de forældre, der behandler deres børn så groft.

Fredag d. 14. april 2000
Ane Marie B. Pedersen
Emnekreds: Kultur og samfund, Love og konventioner, Politik, Sociale spørgsmål.

Det var og er vor kultur i Grønland, at vore børn er i centrum. Det var vores kendetegn, at børn blev opdraget med kærlighed, respekt og tålmodighed, og igennem leg lærte nødvendige færdigheder for at leve i det barske land som er vort. Alle tog del i denne "opdragelse ", det var et fælles samfundsanliggende.

Senere i livet var de samme børn forsørgere for familien. De gamle blev det faste holdepunkt i hjemmet, ved at passe børn, rådgive dem og ikke mindst sikre, at de unge kendte deres historie ved at fortælle om sagn og om de heltemodige, der har hjulpet og reddet deres bofæller fra den sikre død.

De unge fik idealer og drømme om det ansvar, der ventede dem. De beundrede de voksne, de stolede på dem.

I dag opdrager de fleste deres børn efter det gamle mønster med kærlighed og tålmodighed.

Men den seneste omtale i den trykte presse om de omsorgssvigtede børn gør virkeligt ondt at læse. Man bliver så vred og harm over de forældre, der behandler deres børn så groft. En lille dreng, der vader rundt i den mørke nat for at lede efter de voksne, som han burde være beskyttet af, får alvorlig skade på krop og sjæl.

Der bliver flere og flere forældre der "glemmer " deres børn på grund af druk. Andre tager sig af børnene til forældrene er blevet ædru og i stand til at hente børnene.
Forestil dig et lille barn, der bliver passet af helt fremmede mennesker, barnet må føle et savn og have en ensomhedsfølelse, som det ikke kan magte.

I dag slæber vi folk i retten, hvis de har taget et par æbler i butikken. Men hvilke konsekvenser får det for disse forældre, der lader deres børn i stikken?

Mener vi, at forældre "ejer" deres børn og kan behandle dem som de vil? Det mener vi i Arnat Partiiat ikke!

Børn skal ikke behandles som ting. Kan samfundet acceptere disse forhold?

I Arnat Partiiat efterlyser vi alle ansvarlige forældre og voksne samt politikere, der vil gøre en indsats for at bekæmpe disse yderst uacceptable forhold, som gør vore børn fortræd.

Kvinder, mødre, bedsteforældre samt alle partiers og Kattusseqatigiit’s kvinder lad os hjælpes ad med at skabe en bedre og mere værdig barndom for alle børn, en barndom med udgangspunkt i den oprindelige grønlandske "børneopdragelse".

Selvom alting selvfølgelig ikke var problemløst i gamle dage.