Fremtidens tilkaldte - kun unge og gamle

Hvordan skal man i løbet af to-tre år forberede en dansksproget elev, der er på gæsteoptræden med sine forældre, til en ren grønlandsksproget undervisning?

Torsdag d. 11. maj 2000
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog, Uddannelse.

DET ER SLUT med dansksproget skole i Grønland (læs side 3). Ifølge hjemmestyrets sidste bekendtgørelse nedlægges nemlig både de såkaldte modtageklasser og de dansksprogede klasser, som især kendes fra Nuuk. Tilkaldte, der i snit opholder sig 2-3 år i Grønland, kan ikke regne med at få deres skolesøgende børn undervist på dansk. De bliver sendt ind i såkaldte normalklasser, hvor undervisningssproget er grønlandsk.

Nuuk er på mange måder en anderledes by og er angiveligt den eneste, der har opereret med modtageklasser og såkaldte danske klasse r.

De mange danske - og dansksprogede - er et af byens tydelige kendetegn, og af dem rejser de fleste tilkaldte efter nogle få år. De har intet særligt ønske om at integrere hverken sig selv eller deres børn, men ønsker som alle andre forældre, at ungerne får den bedst mulige undervisning. Og for dem betyder det i det mindste, at ungerne ikke blive sat tilbage under opholdet i Grønland.

Den garanti bliver det vanskeligt at give de tilkaldte i fremtiden.

DEN NYE bekendtgørelse for ikke grønlandsk talende elever er blevet til, fordi den gamle ordning ikke fungerede. Modtageklasserne skulle bruges som udslusningskanal til normalklasserne, men det er de ikke blevet. Det er også en umulig opgave, for hvordan skal man i løbet af to-tre år forberede en dansksproget elev, der er på gæsteoptræden med sine forældre, til en ren grønlandsksproget undervisning?

DET ER EN helt anden sag med børn, der indskrives i første klasse. De kan i Nuuk såvel som i andre byer starte skolen på samme sprog som alle andre. Mange børn af dansksprogede forældre taler allerede udmærket grønlandsk fra vuggestuen og børnehaven, og de, der er helt blanke, kan vel lære det.

Men det går kun, hvis skolen har ressourcer til at tage opgaven alvorligt og sætte kraftigt ind i de første år. Et dansksproget barn med et dansk dagligmiljø omkring sig i Nuuk kan godt møde vanskeligheder de første år, med mindre netop skolen er forberedt på vanskelighederne og rustet til at takle dem.

Tilbage til den integrerede skoles eneste alvorlige hængeparti - de tilkaldtes børn. Vi har i dag hårdt brug for tilkaldte - især med det hastværk, vi har.

Vi har brug for dygtige, begavede rutinerede og driftige tilkaldte, som mod betaling kan gøre en betydningsfuld indsats for landet, inden de vender hjem til deres eget.

Men det kommer nok til at knibe i fremtiden. Med den nye bekendtgørelse, der ikke levner mulighed for kvalificeret undervisning til de tilkaldtes børn, risikerer vi at få helt unge uden den store erfaring eller gamle udbrændte mennesker, som ikke mere har børn.

Grønland har i forvejen vanskeligt ved at skaffe arbejdskraft indenfor adskillige fagområder. Det bliver ikke nemmere af, at vi afskærer de 30-50 årige. Personalemanglen vil ikke mindst ramme skolevæsenet, som derved vil få endnu vanskeligere ved at få den integrerede skole til at fungere med det ekstra ressource, som er nødvendigt på de første klassetrin.

Heldigvis slår Nuup Kommunea sig i tøjret og beder om mere tid. Man kan ikke integrere alle dansksprogede elever med et knips med fingrene. Det lader sig simpelthen ikke gøre - blandt andet på grund af sprogfordelingen blandt eleverne på en del klassetrin. De grønlandsksprogede elever kan i visse klasser risikere at komme i undertal, og klassen får svært ved at fungere med grønlandsk som undervisningssprog.

Der er altså mange gode grunde til at gå forsigtigt til værks. Problemerne med at rekruttere kvalificerede tilkaldte indenfor alle fagområder bliver større, og undervisningen i de grønlandske klasser kan som nævnt blive domineret af de dansksprogede elever.

Nuup Kommunea bør have den tid, de beder om, og landsstyreområdet og landstingspartierne bør overveje, om saneringen af modtageklasserne er rigtig.