Overførsel af medieansvaret til det grønlandske hjemmestyre

Ved Landstingets behandling af bemyndigelsesforslaget gav fremtrædende politikere udtryk for, at et af Hjemmestyrets resortområder kunne blive at tage beslutninger om god presseskik

Torsdag d. 14. september 2000
International Press Institute
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Love og konventioner, Politik.

Danske, finske, islandske, norske og svenske redaktører, forsamlet til nordisk møde i International Press Institute (IPI) i Uppsala, udtrykker bekymring over en række udtalelser, der i forbindelse med debatten om medieansvarets overførsel til Grønlands Hjemmestyre er fremkommet fra ansvarligt politisk hold.

Ved Landstingets behandling af bemyndigelsesforslaget gav fremtrædende politikere udtryk for, at et af Hjemmestyrets resortområder kunne blive at tage beslutninger om god presseskik; Vigtigheden af at have det fulde ansvarsområde på dette felt blev fremhævet.

Det kom endvidere frem, at man blandt Landstingets politikere finder det vigtigt, at man får udarbejdet regelsæt vedrørende god presseskik og -etik, tilpasset forholdene i Grønland.

Endvidere er der fra Grønlands fire politiske partier rettet en fælles henvendelse til Grønlands Radio, KNR, hvoraf det fremgår, at KNR laver udsendelser med meget kort varsel, som detudtrykkes; o’gat disse ifelge henvendelsen må erstattes af mere forberedte og bredere udsendelser.

Deltagerne i IPIs nordiske møde finder udtalelserne betænkelige, idet politikere over et bredt politisk spektrum derved har antydet en uheldig trang til at øve aktiv indflydelse på mediernes adfærd og etik.

I forvisning om Grønlands Hjemmestyres forankring i Grundlovens og Menneskerettighedskonventionens regler om ytringsfrihed m.v. henleder de nordiske redaktører opmærksomheden på, at definitionen af god presseskik i et frit samfund alene tilkommer pressen.

Således vedtaget af repræsentanter for IPIs nordiske nationalkomiteer under deres møde i Uppsala 28.-29. august 2000


IPI er en verdensomspændende sammenslutning af redaktører, der arbejder for at beskytte og forbedre pressens vilkår på globalt plan.