Vi må have en bedre kriminalforsorg

Det må være et krav til Danmark, at der bygges et lukket fængsel i Grønland, og at vi ikke sender vore kriminelle på ubestemt tid til Danmark

Fredag d. 27. april 2001
Sermitsiaq
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Love og konventioner, Politik.

Sagen mod Karl Eliassen viser, at vi må have en bedre kriminalforsorg. Der skal flere ressourcer til for at følge op på de gode intentioner i det grønlandske retssystem.

Sagen viser, at vi har meget svært ved at tage os af farlige kriminelle. At Karl Eliassen fik udgang hin junidag sidste sommer trods advarsler, må få kriminalforsorgen til at vurdere, om man gjorde noget forkert. Hvis Karl Eliassen var blevet holdt inde i anstalten, havde vi sandsynligvis undgået en gidseltagning, og hvad deraf fulgte.

Kæresten havde bedt anstalten om, ikke at lukke Karl Eliassen ud den dag, hun tog afsted. Man gjorde det alligevel. Det fik tragiske følger, og det blev meget dyrt for samfundet.

Nok har vi åbne anstalter, men det bør være muligt at have et andet alternativ end at sende de kriminelle til Herstedvester, fordi man ikke kan passe på dem. Der må være en mellemløsning. Hvis eksemplet fra Aasiaat er dagligdag i kriminalforsorgen, er der mange kriminelle, som ikke kan blive i Grønland.

Nu skal dette ikke opfattes som, at Karl Eliassen ikke er farlig, og at dommen i kredsretten ikke er rigtig. Lægeerklæringer betegner ham som en yderst farlig person med psykopatiske træk. Hans opførsel siden han blev anholdt den 28. juni og hans vandring fra den ene institution til den anden, viser også, at der er tale om en usædvanlig farlig person.

Men dommen på ubestemt tid i Herstedvester, som nu er anket til Landsretten, må igen få sat gang i debatten om et lukket fængsel i Grønland. Målet er, at vi skal behandle de kriminelle, så de igen kan komme ud og fungere i samfundet. Dette mål opnår man ikke ved at sende de kriminelle til Herstedvester. Tværtimod viser statistikken, at de fleste anbragte i Herstedvester er gengangere. Det vil sige, behandlingen fungerer ikke.

Det må være et krav til Danmark, at der bygges et lukket fængsel i Grønland, og at vi ikke sender vore kriminelle på ubestemt tid til Danmark. Det er en grusom dom og som Karl Eliassen siger, jeg vil hellere have en dødsdom, end at blive sendt til Herstedvester.