Snak uden resultater er trættende!

Deportationen til Danmark går også hårdt ud over de pårørende, der efterlades hjemme i Grønland, og på den måde begynder man at afsone den hårdeste dom, der er helt igennem uacceptabel og som må løses hurtigst muligt

Fredag d. 1. marts 2002
Ole Møller
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Love og konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Med ovenstående overskrift vil jeg gerne have debatteret at man sender grønlandske kriminelle til afsoning i Danmark, også i 2002.

Der er snart gået 50 år siden bestemmelsen om at hårde kriminelle, psykiske afvigende og formodede psykiatrisk syge skal sendes til Danmark.

Deportationen til Danmark går også hårdt ud over de pårørende, der efterlades hjemme i Grønland, og på den måde begynder man at afsone den hårdeste dom, der er helt igennem uacceptabel og som må løses hurtigst muligt.

Efter mine egne erfaringer og kendskab er grundlaget for disse domme at man skal have en psykiatrisk behandling.

I en rapport til det grønlandske samfund fra psykiatrisk institut i begyndelsen af 1980’erne brugte man følgende ord: Vi kan ikke yde hjælp på andre måder, den eneste hjælp vi kan bruge er medicin.

Men selv dette kan nemt udføres i Grønland. Jeg vil også nævne de tidsubestemte domme, som nemt forlænges kraftigt på grund af misforståelser, idet man tilbageholdes i fra 5 til 25-30 år. Efter adskillige år i den lukkede afdeling i Danmark bliver man også holdt tilbage eller holdt under tilsyn på ubestemt tid når man vender tilbage til Grønland.

Det er på tide at kriminalforsorgen og Landsstyret og deres kolleger i Danmark begynder at forhandle om problemet for at løse det, for efter min mening har Grønland sammen med Danmark krænket menneskerettigheder i de sidste 50 år!

For ikke så længe siden fejrede politiet i Grønland 50 års jubilæum. I den forbindelse vil jeg nævne anstaltsforholdene i Grønland og detentioner, som man kan tilbageholdes i 24 timer. Men i 50 år har man ofte tilbageholdt kriminelle i disse forfærdelige detentioner før de fremstilles i retten i helt op til to år. Det er også en krænkelse af menneskerettigheder.

Jeg vil hermed foreslå, at det bygges arresthuse i byerne på kysten. Det vil nemlig lette på politiets arbejde, ligesom det kan bringe antallet af kriminelle ned.