Wævers knockout

Mikael Petersens stemme imod Jørgen Wæver Johansen og Lise Lennert er nok til et flertal for IAs mistillidsdagsorden. Denne stemme betyder samtidig, at Siumuts formand, Hans Enoksen, undgår at stemme imod sit eget parti. Enoksen får så at sige Mikael Petersen til at være skarpretter

Fredag d. 11. oktober 2002
Sermitsiaq
Emnekreds: Love og konventioner, Politik.

Bevidst underbudgettering er tilsyneladende årsag til, at der er sket millionoverskridelser på socialområdet og uddannelsesområdet.

Det viser, hvor svag den økonomiske prioritering er. Og hvor svag styringen er.

Ikke desto mindre kan de aktuelle budgetoverskridelser, som landsstyremedlemmerne Jørgen Wæver Johansen og Lise Lennert fra Siumut, gøres ansvarlige for, i yderste konsekvens udløse det valg til Landstinget, som alligevel skal komme senest til februar.

Tirsdag den 3. december er et godt bud på en valgdato, og meget tyder på, at landsstyreformand Jonathan Motzfeldt tvinges til at udskrive valget i den kommende uge eller senest i forbindelse med Siumuts ekstraordinære landsmøde næste weekend.

Valget kommer i konsekvens af det mistillidsvotum mod landsstyret, som IA har varslet, når Landstinget skal tage stilling til beretningen fra Tingets revisionsudvalg. Behandlingen af revisionsberetningen vil efter alt at dømme føre til, at Jørgen Wæver Johansen og Lise Lennert får et flertal imod sig.

Set i lyset af den korte tid, der under alle omstændigheder er til et nyvalg vil landsstyreformand Jonathan Motzfeldt på det nærmeste være tvunget til at udskrive valget allerede nu.

Flertallet mod de to landsstyremedlemmer fra Siumut, sørger Siumut selv for.

IA, Kandidatforbundet og Demokraternes Per Berthelsen mønstrer tilsammen 12 stemmer.

Siumuts to medlemmer af revisionsudvalget, formanden Per Rosing-Petersen og Lars Karl Jensen, kan næppe undgå at tage konsekvensen af revisionsberetningens uhørt hårde kritik af de to landsstyremedlemmer.

De må stemme i overensstemmelse med karakteren af den kritik, som Wæver og Lennert udsættes for. Det samme gælder Atassuts Godmand Jensen.

Herefter er der 15 stemmer for IAs mistillidsvotum - men da meget taler for, at flere medlemmer af Siumuts landstingsgruppe gerne gør det beskidte arbejde og stemmer imod deres partifæller, skulle flertallet være hjemme.

Landstingsmedlem Mikael Petersen er i en nøglerolle. Han har tidligere selv prøvet offerrollen efter et langt mindre overforbrug end i de aktuelle sager. Desuden har han udtalt sig offentligt om, at Wæver og Lennert har begået lovbrud.

Mikael Petersens stemme imod Jørgen Wæver Johansen og Lise Lennert er nok til et flertal for IAs mistillidsdagsorden. Denne stemme betyder samtidig, at Siumuts formand, Hans Enoksen, undgår at stemme imod sit eget parti. Enoksen får så at sige Mikael Petersen til at være skarpretter.

Da Jørgen Wæver nu har trukket sit kandidatur til formandsposten i Siumut, åbner Mikael Petersens manøvre helt nye muligheder for Hans Enoksen. Og for Mikael Petersen selv.

Wæver er groggy, men samtidig svækker hans alvorlige knockout Jonathan Motzfeldt. Det kan i tilfælde af en Siumut-valgsejr bringe Enoksen helt til tops i grønlandsk politik. Og Mikael Petersen vil tage sig betalt.

Efter disse spekulationer hører det med til historien, at kritikken fra revisionsudvalget virker mere politisk end reel. Kritikken lugter langt væk af, at medlemmer af udvalget har en politisk dagsorden. Atassut vil slet ikke blande sig og håber på at vinde stemmer på, at Siumut er splittet. De rene hænders politik.

IA løber fra sit ansvar i landsstyret sidste år - og ansvaret for økonomien og budgetteringen både sidste år og i år.

Kandidatforbundet og løsgængerne går efter de utilfredses stemmer og har en fordel af kritikken af landsstyret.

Endelig er Siumut svækket af intern splittelse om både politik og formandsposten i partiet.

Tilsyneladende har Enoksen-fløjen vunder første runde med en brutal knock out til Jørgen Wæver.