Kriminelle grønlændere deporteres til Danmark

Oprindeligt var det en midlertidig løsning, men den har varet i hen mod 50 år. Det må være på tide at finde en anden, som er det grønlandske samfund værdigt. Mange af mine medindsatte har i tidens løb begået selvmord, og andre er døde på grund af overmedicinering, som efter min mening foregår uforsvarligt og ikke tilstrækkeligt kontrolleret

Torsdag d. 21. november 2002
Ole Møller
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Love og konventioner.

Som de fleste læsere ved, deporteres en del kriminelle grønlændere til Danmark. Dette er et problem, som vedrører både Grønland og Danmark, og det er begge parters ansvar at finde en anden løsning. Efter min opfattelse er det psykisk tortur at sende straffede fra Grønland til Danmark. Både af dem og af deres familier.

Oprindeligt var det en midlertidig løsning, men den har varet i hen mod 50 år. Det må være på tide at finde en anden, som er det grønlandske samfund værdigt. Mange af mine medindsatte har i tidens løb begået selvmord, og andre er døde på grund af overmedicinering, som efter min mening foregår uforsvarligt og ikke tilstrækkeligt kontrolleret.

Alle de grønlandske fanger i Danmark har en tidsubestemt dom (forvaring), som er en stor belastning for de dømte, fordi de ikke ved, hvornår de kommer hjem eller bliver løsladte. Selv har jeg været i dansk fængsel i sammenlagt 25 år, og har været under Kriminalforsorgen i 38 år.

Oprindeligt var argumentet, at de hårdest kriminelt belastede skulle sendes til Danmark, fordi Grønland ikke havde institutioner (fængsler), som var egnede til dem. Det vil sige lukkede fængsler og psykiatriske afdelinger. Men dette argument gælder ikke i dag. Nu kan også lange domme afsones i Grønland, uden at det udgør et problem.

I midten af 80-erne var vi med til at oprette en afdeling her på Anstalten ved Herstedvester for de grønlandske fanger, og vore problemer blev behandlet i medierne. Men uden at det resulterede i større forandringer. Politikerne vendte det døve øre til! Vi oplyste vore landsmænd i Grønland om forholdene, som vi lever under i et fjernt og fremmed land med en hel anden kultur og sprog. Intet hjalp!

Efter min mening har vi rettigheder og ytringsfrihed, selvom vi er dømte og under straf. For tiden er der mangel på pladser i danske fængsler, og det samme er tilfældet i Grønland. Måske er det på tide at finde en anden måde at løse problemet på? Frihedsstraffen har som metode ikke løst noget problem. Den nuværende danske regering ønsker længere og hårdere straffe, selvom den ved, at det hverken gavner samfundet eller de straffede. Er det også befolkningens ønske, eller er det bare noget regeringen tror?

Til slut vil jeg nævne, at Grønland i over 50 år har brugt detentionspladser som arresthuse. Det er ganske ulovligt og helt uacceptabelt. Det er nødvendigt at bygge nye arresthuse, der lever op til nutidens krav. Det vil mindske presset på personalet - politiet og fængselsfunktionærerne og forhåbentlig mindske kriminaliteten.