En overtrædelse af straffelovens racismeparagraf

Foreningen Færøske Børn støttes fremover permanent med seks mio. kr. årligt fra 2013. Det færøske Hus i Esbjerg får en permanent bevilling fra 2012 på en halv million kroner årligt.

Mandag d. 14. november 2011
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Love og konventioner, Sociale spørgsmål, Sådan set.

Indholdsfortegnelse:
Bevillingen fordeles inden for følgende sagsområder
Godhedsracisme
Som man råber i skoven får man svar
En daglig belastning
Der er hjælp at hente for alle
Læs også


Foreningen Færøske Børn støttes fremover permanent med seks mio. kr. årligt fra 2013. Det færøske Hus i Esbjerg får en permanent bevilling fra 2012 på en halv million kroner årligt.

Disse to bevillinger er en del af satspuljen for de næste fire år. Satspuljen udgør mere end 1,8 mia. kr. over de næste fire år. Og pengene går til hårdt ramte grupper i de svageste dele af samfundet.

Bevillingen fordeles inden for følgende sagsområder
  • Psykiatri
  • Udsatte børn og unge
  • Handicappede
  • Ældre
  • Integration
  • Økonomisk støtte til frivillige hjælpeorganisationer

Men hvorfor finder vi 'Foreningen Færøske Børn' og 'Det færøske Hus i Esbjerg' i dette selskab af hårdt ramte grupper?

Det gør vi heller ikke. Og færingerne vil nok også betakke sig for at blive anbragt med snablen nede i denne satspulje, som alle uanset etnicitet kan nyde godt af, hvis de har den slags alvorlige problemer, som satspuljen skal afhjælpe.

Det er 'Foreningen Grønlandske Børn' og værestedet/varmestuen ’Peerput’ i Aalborg, der har fået del i satspuljemidlerne, og det selv om også grønlændere, der har problemer, som satspuljen skal afhjælpe, i forvejen har samme adgang til at blive hjulpet som alle andre med fast ophold i Danmark.

Godhedsracisme
Foreningen Grønlandske Børn har gennemført en undersøgelse af en udvalgt gruppe af grønlandske børn i Danmark og fundet frem til, at de har problemer.

Det skal nok passe, men det har vi et udbygget socialvæsen til at tage hånd om.

Når disse to bevillinger alligevel er smuttet igennem, så er det er et udtryk for en specielt udspekuleret form for racisme, der bedst beskrives som ’godhedsracisme’. Man vil gerne gøre noget godt for en gruppe, som man hævder har særligt svært ved at stå på egne ben. Og den slags går ikke med færingerne.

Hvis nogen stillede sig op i køen til satspulje-midlerne for at tilgodese færinger, ville de blive bedt om at forføje sig. Men det gælder ikke for grønlændere, for om dem ved vi jo alle, ”at de kan ikke klare sig selv”.

Som man råber i skoven får man svar
Man kan sætte mange forskellige filtre op i sin udvælgelse af en målgruppe og nå frem til at der er børn i målgruppen, der har problemer. Herunder også målgruppen ’grønlandske børn’. Men vi har et stærkt udbygget socialt sikkerhedsnet, der skal tage hånd om den slags. Og som den sidste redningsplanke til de hårdest ramte har vi en satspulje. Og den skal naturligvis – ligesom resten af det sociale hjælpeapparat være en hjælp der ydes uden skelen til folks etnicitet.

Hjælp fra det offentlige uden skelen til folks etnicitet er ikke blot et fromt ønske. Det er et retskrav, som når det fraviges, er en overtrædelse af straffelovens racismeparagraf. Og i denne sag er det Folketingspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radiale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der overtræder racismeparagraffen med bevillingen til den etniske gruppe ”grønlænderne”.

En daglig belastning
For det store flertal af fastboende grønlændere i Danmark, der bestemt ikke har svært ved at stå på egne ben, kan det opleves som en daglig belastning at blive slået i hartkorn med denne lille gruppe grønlændere i store sociale vanskeligheder.
Og slået i hartkorn, det bliver de - også med afsæt i disse to bevillinger fra satspuljen

Der er hjælp at hente for alle
Nogle i denne lille gruppe socialt belastede grønlændere er flygtet til Danmark fra endnu større og helt uløselige problemer i Grønland, mens andre tilhører gruppen af folk uden reel mulighed for at komme i arbejde, samt dagdrivere, stofmisbrugere og drukkenbolte.

Men der er hjælp at hente for alle i gruppen, uanset etnicitet, og det princip skal fastholdes, og hjælpen skal ydes uden at overtræde racismeparagraffen.

Læs også
Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015
Den velkendte, men fremmede grønlænder
Dansk hjælp til Grønlands fattigdomsfælder