Udgifterne omkring voldgiftssagen i Qorlortorsuaqsagen

Der er flere mærkelige ting i denne sag, som vi fra kommunens side er glade for at medlem af Landstinget Naaja Nathanielsen ligeledes arbejder med. Vi savner også fra kommunens side fuldstændig klar og entydig dokumentation for at evt. udgifter vedr. voldgiftssagen alene skal betales af borgerne i Narsaq og Qaqortoq.

Mandag d. 23. januar 2012
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Emnekreds: Energiforsyning, Forbrugerspørgsmål, Love og konventioner.

I kommune Kujalleq har vi i længere tid arbejdet med sagen omkring udgifterne omkring voldgiftssagen i Qorlortorsuaqsagen. Fra kommunens side har vi stillet en række spørgsmål til departementet for infrastruktur og det ansvarlige medlem af landsstyret.

Der er flere mærkelige ting i denne sag, som vi fra kommunens side er glade for at medlem af Landstinget Naaja Nathanielsen ligeledes arbejder med. Vi savner også fra kommunens side fuldstændig klar og entydig dokumentation for at evt. udgifter vedr. voldgiftssagen alene skal betales af borgerne i Narsaq og Qaqortoq, hvis energikonsortiet helt eller delvis vinder voldgiftssagen. Der er jo tale om anlægsmidler, der intet har med driften at gøre. Vi har fra kommunens side svært ved at se det juridiske grundlag herfor. Er det måske forbrugernes skyld i de to byer at man ikke har i givet fald har haft styr på anlægsfasen ved byggeriet? Det kan ikke være rigtigt. Hvis modparten får ret i voldgiftssagen taler vi omkring 100.000 kr. pr. familie i de to berørte byer. Det er helt urealtistisk da befolkningen i forvejen har økonomisk vanskelige vilkår her.

Vi mangler derfor et klart svar på hvad det økonomisk vil betyde for den enkelte forbruger i de to berørte byer hvis voldgiftssagen bliver tabt. Hvad vil kilowattprisen stige med og hvor længe? Vil man skulle max. Pris i mange år fremover fordi man fra central hold ikke har haft styr på anlægsbyggeriet? Jeg håber at man fra landsstyrets side ændre mening i denne sag på tilsvarende måde som man har ændret mening i andre sager. Der står intet noget sted om at ekstraomkostninger ved sådanne anlægsbyggerier skulle betales at de berørte forbrugere, heller ikke i forbindelser ed landstingets daværende drøftelser om dette. Her har man alene talt om driftsudgifter der ikke kan sammenblandes med anlægsudgifter.

Vedr. betaling af energimålerne i de to byer det ligeledes mærkeligt at forbrugerne her skal betale for det. Dels har Landstinget tidligere afsat midler til målerudskiftninger og dels har forbrugerne betalt en fast lejepris igennem mange år for disse målere. Hvad er forklaringen her?

Det der er ved at ske i denne sag kan ikke accepteres af befolkningen i Narsaq og Qaqortoq. Jeg skal derfor opfordre landsstyret til at revurdere beslutningen om at evt. anlægsfejl skal betales af forbrugerne her, såfremt man ikke har haft styr på vandkraftsbyggeriet i Qorlortorsuaq fra selvstyrets side.